Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Knot là gì

*
*
*

knot
*

knot /nɔt/ danh từ nút, nơto make a knot: thắt nút, buộc nơ (nghĩa bóng) vấn đề khó khănto tie oneself in (into) knots: gây cho bản thân những khó khăn phức tạp điểm nút, điểm trung tâm, đầu mối (một câu chuyện...) mắt gỗ, đầu mấu; đốt, khấc (ngón tay...) nhóm, tốp (người); cụm; (cây)to gather in knots: họp lại thành nhóm u, cái bướu cái đệm vai (để vác nặng) ((thường) porter"s knot) mối ràng buộcthe nuptial knot: mối ràng buộc vợ chồng, nghĩa vợ chồngto tie the nuptial knot lấy nhau (hàng hải) dặm, biển, hải lý ngoại động từ thắt nút (dây), buộc chặt bằng nút; thắt nơ nhíu (lông mày) kết chặt làm rối, làm rối beng nội động từ thắt nút lại
bướucụmdặmdặm biểnđốtbrown rot knot: đốt mụcbrown rot knot: đốt thốicoloured knot: đốt bầmdecayed knot: đốt mụcinternal knot: đốt trongjoint knot: đốt chiếtloose knot: đốt sagòhạchnócnútfigure-of-eight knot: nút hình số támgranny knot: nút dẹtknot extensibility: độ giãn của nútknot problem: bài toán nút thắtoverhand knot: nút buộc từ trên xuốngparallel knot: nút song songreef knot: nút mép buồm (nút thắt)running knot: nút thòng lòngrunning knot: nút thòng lọngstopper knot: nút hãmnút thắtGiải thích EN: An intertwining of the ends or parts of one or more ropes, threads, or the like so that they cannot be easily separated.Giải thích VN: Sự bện xoắn của các đầu hay các phần của một hay nhiều cuộn dây, sợi dây, làm cho chúng khó bị tách rời.knot problem: bài toán nút thắtmắt gỗhollow knot: lỗ mắt gỗknot prebreaker: máy đập trước mắt gỗpin knot: mắt gỗ nhỏmặt khummấudecayed knot: mấu mụcụLĩnh vực: xây dựnggióngnút (dây thừng)mặt gỗmắt treLĩnh vực: hóa học & vật liệuhải lý (1852m)Lĩnh vực: dệt maylàm rốithắt nútLĩnh vực: điện tử & viễn thôngnút buộcoverhand knot: nút buộc từ trên xuốngbranch knotmắt cành câycoloured knotnhánh bầmcoloured knotnhánh có màudead knotmắt chếtdecayed knotmắt cây bị mụcdecayed knotmắt chếtdecayed knotmắt đụcdecayed knotmắt mụcintergrown knotmắt đang lớnintergrown knotmắt tươi (gỗ)internal knotkhấc trongjoint knotcành chiếtknot of bamboomắt trelarge knotmắt rộng (khoảng 37 mm)loose knotcành gãymedium knotmắt vừa (khoảng 20-37 mm)giờgútgút, hải lýhải lý o knot, hải lý/giờ, dặm, hải lý (1852) Một đơn vị không thuộc hệ quốc tế (SI) nhưng được dùng để đo tốc độ trong hàng hải và hàng không. o nút, hạch, u, bướu
*

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Trạm Y Tế Tiếng Anh Là Gì, Y Tế Dự Phòng

*

*

knot

Từ điển Collocation

knot noun

ADJ. loose, tight | granny, reef, slip, etc.

VERB + KNOT do, tie Tie a knot in the rope. | undo, untie | loosen, tighten

Từ điển WordNet


n.

a tight cluster of people or things

a small knot of women listened to his sermon

any of various fastenings formed by looping and tying a rope (or cord) upon itself or to another rope or to another objecta hard cross-grained round piece of wood in a board where a branch emerged

the saw buckled when it hit a knot

v.

make into knots; make knots out of

She knotted der fingers

tie or fasten into a knot

knot the shoelaces


English Slang Dictionary

the head

English Synonym and Antonym Dictionary

knots|knotted|knottingant.: unknot