khổng lồ lay/file/lodge a complaint; lớn complain
 Nếu bao gồm năng khiếu năn nỉ, đề xuất liên lạc cùng với cảnh sát trưởng
 All complaints should be addressed/referred lớn the chief constable
 Nếu phải, ông buộc phải khiếu nề với giám đốc đơn vị ga
 If necessary, you should complain to the station-master
 lớn appeal
 Khiếu nằn nì một ra quyết định / bạn dạng án
 To appeal against a decision/judgement

■ claim
đối chọi khiếu nại: letter of claim
1-1 năng khiếu nại: statement of claim
khiếu nài nỉ cùng đòi bồi thường: complaint and claim
các loại, bác vứt một solo năng khiếu nại: turn down a claim
lý do khiếu nại: reason for claim
số tiền năng khiếu nại: claim
sự năng khiếu nại: claim
■ complaint
1-1 khiếu nại: complaint
gởi solo năng khiếu nại: lodge a complaint
năng khiếu vật nài và đòi bồi thường: complaint and claim
lới (đơn) khiếu nại: complaint
lời (thư) khiếu nại: complaint
tlỗi năng khiếu nại: letter of complaint
bên năng khiếu nài nỉ cùng bị đơn khiếu nại
■ plaintiff và defendant
giải quyết và xử lý năng khiếu nại
■ adjustment of claims
hạn chót đưa đối chọi năng khiếu nại
■ deadline for submitting claims
vỏ hộp thỏng năng khiếu nại
■ complaints book box
năng khiếu nài quá đáng
■ eyewash
không năng khiếu nại
■ unclaimed
làm 1-1 khiếu nại
■ complain
người năng khiếu nại
■ claimant
chống năng khiếu nại
■ claims department
sổ năng khiếu nại
■ claims book
trưởng phòng năng khiếu nại
■ claims manager

khiếu nại- đgt. Thắc mắc, ý kiến đề xuất chu đáo lại các kết luận, đưa ra quyết định do cấp tất cả thẩm quyền vẫn có tác dụng, vẫn chuẩn y: năng khiếu nằn nì cùng với cung cấp bên trên gồm năng khiếu nại cũng bất lợi.