Today the Arch of Titus is much admired by the hundreds of thousands of people each year who visit the Roman Forum.

Bạn đang xem: Khải hoàn môn tiếng anh là gì


Cổng của Karls (Karlstor) là khải hoàn môn nhằm mục tiêu vinh danh Tuyển hầu tước Karl Theodor, nằm tại vị trí phía đông của Heidelberg.
The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg"s east side.
Tượng của Sol Invictus được có bởi vì những người dân bộ đội signifer xuất hiện thêm cha lần bên trên phù điêu của Khải trả môn Constantinus.
Statuettes of Sol Invictus, carried by the standard-bearers, appear in three places in reliefs on the Arch of Constantine.
lúc ông trsinh hoạt sau này chiến thắng của chính mình trước Parthia, ông đang dựng lên Khải hoàn môn của Septimius Severus sinh sống Rome.
When he returned from his victory over the Parthians, he erected the Arch of Septimius Severus in Rome.
Tại ngay sát sông, trung tình thật phố có một khải hoàn môn vinch danh Bokassa, dinch tổng thống với một shop trung trung ương.
Cthảm bại to lớn the river, the đô thị centre features a large arch dedicated to lớn Bokassa as well as the presidential palace và the central market.
Cổng Esquilimãng cầu – (còn tồn tại) nằm ở đồi Esquilinus vẫn hoàn toàn có thể được bắt gặp, cùng với khải trả môn của nhà vua Gallienus.
Porta Esquilina – this gate on the Esquiline is still visible, và incorporates the later arch of the emperor Gallienus.
The Arc de Triomf (2) (Khải Hoàn Môn), trưng bày sát trung chân tình phố, được thiết kế nhằm kỷ niệm biến đổi nắm quan trọng kia.
The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the center of the đô thị, was built to lớn commemorate that important event.
ĐỨNG SỪNG SỮNG TẠI TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ ROME, Ý, LÀ MỘT KHẢI HOÀN MÔN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRÊN KHẮPhường THẾ GIỚI.

Xem thêm: Học Tiếng Nhật: Ohayo, Konnichiwa Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Nhật?


Một số địa danh danh tiếng độc nhất vô nhị của Bắc Triều Tiên là tượng đài, nhỏng tháp Jubít, Khải Hoàn Môn và Tượng đài Grand Mansu Hill.
Some of North Korea"s most recognisable landmarks are monuments, like the Jubịt Tower, the Arch of Triumph & the Mansu Hill Grvà Monument.
Chi máu bên trên Khải Hoàn Môn Titus sinh hoạt Rô-ma, cho thấy đều chiến lợi phđộ ẩm lấy được khi thành Giê-ru-sa-lem bị bỏ diệt
Khải Hoàn Môn tại Bình Nhưỡng (giờ Hàn: 개선문) được tạo để kỉ niệm trào lưu binh đao của bạn Triều Tiên trước Japan từ thời điểm năm 1925 cho 1945.
Khải trả môn Constantinus (giờ đồng hồ Latinh: Arcus Constantini, tiếng Ý: Arteo di Costantino) là một trong những Cổng xin chào chiến thắng trên Roma, nằm giữa Đấu ngôi trường La Mã với đồi Palatine.
The Arch of Constantine (Italian: Arco di Costantino) is a triumphal arch in Rome, situated between the Colosseum và the Palatine Hill.
Có lẽ chúng được tạo nên để bỏ trên đỉnh một Khải hoàn môn hoặc một tòa nhà phệ không giống, khôn xiết hoàn toàn có thể vì hoàng thượng Septimus Severus ủy nhiệm.
They were probably created khổng lồ top a triumphal arch or some other grand building, perhaps commissioned by the Emperor Septimus Severus.
Hình trên: Chi huyết trên Khải Hoàn Môn Titus ở Rô-ma, Ý, biểu lộ kèn trompet rước từ bỏ thường thờ Giê-ru-sa-lem vào khoảng thời gian 70 công ngulặng (CN).
Above: Detail from the Arch of Titus, Rome, Italy, depicting trumpets taken from the temple in Jerusalem in 70 C.E.
Phibun coi tượng đài nhỏng một Bangkok mới, Tây hóa, "làm cho Thanon Ratchadamnoen thành đại lộ Champs-Élysées và Tượng đài Dân chủ là Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe)."
Phibun saw the monument as the centre of what he envisaged as a new, Westernised Bangkok, "making Thanon Ratchadamnoen the Champs-Élysées & the Democracy Monument the Arc de Triomphe" of Bangkok.
Khải Hoàn Môn (giờ Đức: Arc de Triomphe)là một cuốn nắn đái ttiết của Erich Maria Remarque, viết năm 1945 về fan ghen tuông nạn không quốc tịch sinh hoạt Paris trước Thế chiến II.
Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.
Lời tiên tri của Giê-su về sự việc bài trừ thành Giê-ru-sa-lem năm 70 công nguim vẫn ứng nghiệm chính xác, như Khải trả môn Titus trên Rô-ma xác nhận
The fulfillment of prophecies Jesus gave sầu about Jerusalem’s destruction in 70 C.E. is attested khổng lồ by the Arch of Titus in Rome
Đài đã bị đổ nát trong rứa kỷ 18, nhưng mà năm 1811, đằng sau sự chỉ huy của Napoléon Bonaparte, đài phun nước đã làm được hồi sinh vì chưng Jean Chalgrin, phong cách thiết kế sư của Khải Hoàn Môn.
It fell into ruins during the 18th century, but in 1811, at the comm& of Napoleon Bonaparte, the fountain was restored by Jean Chalgrin, the architect of the Arc de Triomphe.