Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Quý Khách đã xem: Issued by là gì


Bạn đang xem: Issued by là gì

*

*

*

Xem thêm: Exp Trong Toán Học Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Thuật Ngữ Exp Trong Từng Lĩnh Vực

*

issue /”isju:/ danh từ sự phạt ra; sự phân phát hành; sự chuyển ra số báo (in ra); con số đã cho ra (tem…)the lademo issue of a weekly: số mới nhất của một tờ báo mặt hàng tuần sự việc (sẽ trực rỡ câi, sẽ kiện cáo…); vấn đề chín muồi (có thể quyết định)at issue: sẽ tnhãi ranh câi (vấn đề); không gật đầu với nhau (người) hiệu quả, hậu quả, sản phẩm (quân sự) số lượng (thức ăn uống, áo quần, súng đạn…) phân phát một lần (cho 1 bạn bộ đội, cho một đơn vị…) lần in (sách…) loại dõi, con cáilớn die without issue: chết tuyệt giống sự rời khỏi, sự tan ra, sự bốc ra, sự thoát ra; lòi ra, lối thoát; cửa sông; mẫu tan ra, loại thoát ra (y học) sự chảy máu, sự tan mủ; lốt rạch mang đến tan mủ (pháp lý) cống phẩm, thu hoạch (khu đất đai…)to join issue with sometoàn thân on some point tiến hành tranh cãi với ai về một điểm gì; không đồng ý cùng với ai về một điểm gìlớn take issue with somebody không chấp nhận với ai; tranh cãi cùng với ai ngoại cồn từ chuyển ra; thành lập, giữ hành, in ra (quân sự) phân phát (quần áo, đạn dược…) phân phát ra, để tan ra nội đụng từ ra đi, tung ra, tách ra, bay ra được gửi ra; được xây cất, được giữ hành, được in ra khởi thủy, bắt nguồn; là tác dụng, là hậu quả là dòng dõi; là chiến phẩm, là thu hoạch (của khu đất đai…)


*

n.

an important question that is in dispute & must be settled

the issue could be settled by requiring public education for everyone

politicians never discuss the real issues

v.

bring out an official document (such as a warrant)

English Synonym và Antonym Dictionary

issues|issued|issuingsyn.: chiến dịch cause copy edition point principle problem publication question subject text theme topic

Chulặng mục: Hỏi Đáp

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các ngôi trường buộc phải được lưu lại *

Bình luận

Tên *

E-Mail *

Trang website

Lưu thương hiệu của mình, email, và trang web vào trình coi xét này cho lần bình luận sau đó của tôi.