Khái niệm mới chính là Integrity là gì? Các ý nghĩa của Integrity and các sự thiết yếu của integrity trong những ngành nghề như vậy nào? Hãy cùng chúng tôi thăm dò qua bài viết bên dưới đây nhé!


*

Định nghĩa Integrity là gì?

Integrity là một danh từ tiếng anh, theo ngữ nghĩa khi phiên dịch thì từ này đc hiểu là sự chính trực, liêm chính. Ở kề bên đó, từ này rất được hiểu bên dưới nghĩa là sự toàn vẹn, nguyên vẹn.

Bạn đang xem: Integrity là gì? sự cần thiết của integrity trong doanh nghiệp

Bài Viết: Integrity là gì

Data integrity là gì?


*

Data integrity là gì?

Data integrity đc hiểu là sự toàn vẹn của dữ liệu, khi dữ liệu hay thông tin không bị đổi thay, mất mát trong khi lưu trữ hay truyền tải thì đây đó là data integrity. Nói phương thức khác tính toàn vẹn là tính không bị hiệu chỉnh của dữ liệu. Đó là một trong 4 khía cạnh trong an toàn và tin cậy điện tử: toàn vẹn, chứng thực (authentication), không thoái thác (nonrepudiation), an toàn và đáng tin cậy/riêng tư (reliability/privacy), ích lợi (usefulness).

Tính integrity trong C.ty ngày nay

Integrity — Nói gì làm nấy tức là là khi bạn đã công bố, hứa hẹn điều gì thì bạn sẽ làm đúng ý như thế, đúng content ngày giờ đã khẳng định, bằng bất kể giá nào, bằng bất kỳ phương thức nào, miễn là trong phạm vi đạo đức and pháp luật được phép.


*

Tính integrity trong C.ty ngày nay

Ngoài ra, sâu hơn nằm trong, Integrity còn bao và cả các khẳng định không nói ra. Ví dụ, làm quản trị nếu hiểu chuyên viên cần một môi trường thiên nhiên làm việc ổn định, công bình, lương thưởng rất tốt thì sẽ cố hết sức để tạo các điều này, mặc dù có thể không nói ra thành lời.

Tại sao Integrity còn mang nghĩa là sự tuyệt đối. Integrity y như cái bánh xe, mỗi người trong doanh nghiệp như một cái căm xe trong bánh xe. Khi bánh xe đc tuyệt đối thì sẽ quay đều tới trước. Nhưng chỉ cần 1 cái căm xe bị nợ thì bánh xe sẽ khó mà quay đều như trước nữa.

Hay trong một doanh nghiệp, khi một chuyên viên nói ra các lời khẳng định lớn mạnh, bằng mọi giá sẽ làm đc, làm một phương thức thật thà mà không cần quản trị lại lại thêm cả các chính sách lương thưởng hậu hĩnh của việc làm đó nữa thì họ sẽ có động lực để hoàn thành rất tốt việc làm, phát triển đc tạo được sẽ mạnh đến như vậy nào.

Xem thêm: Vibe Là Gì, Summer Vibe Là Gì ? Các Ý Nghĩa & Các Dùng Khác Nhau Của Vibe

Đây mình gọi là kỷ luật mềm, nhưng tác dụng không kém kiểu kỷ luật sắt theo kiểu quân đội của Viettel. Không có integrity, các trị giá khác là nói suông vì nói mà không làm. Đó là lý do mà mình cho integrity là quan trọng nhất trong 6 trị giá cốt lõi. Làm rất tốt Integrity coi như làm rất tốt 80% bộ trị giá.


Có các tình huống bất khả kháng, bạn cảm nhận không hoàn thành đc việc làm như khẳng định thì bạn cần phải thông báo ngay cho cục bộ các người có ảnh hưởng, không phải chờ đến khi mọi việc quá muộn mới báo. Đồng thời lúc đó phải tái tạo một khẳng định mới, có ngày giờ hoàn thành chi tiết. Ví dụ như khi bạn đi họp, nếu cảm nhận khả năng bị trễ vì lý do bất khả kháng nào đó thì bạn cần phải nhắn tin cho cục bộ các người ảnh hưởng từ sớm, không phải để trễ rồi mới báo.

Business integrity là gì?

Theo từ điển, “business” đc dịch là buôn bán, như thế, “business integrity” đc hiểu là sự liêm chính, đạo đức trong buôn bán.

Tính liêm chính của một người hay một C.ty trong buôn bán đc bộc lộ bằng việc luôn đối xử với những đối tác, đồng nghiệp, quý khách and những nhà tán thành một phương thức chân thành and tôn trọng tương đồng.


*

Business integrity là gì?

Tính chính trực của những người quản trị and những chuyên viên không chỉ là một trong các nhân tố quan trọng cứu C.ty đó phát triển bền vững mà còn là một lợi thế cứu C.ty đó đc bình chọn cao trong mắt những đối tác, cứu họ biến thành một đối tác buôn bán nghiêm túc, bài bản, tin cậy and có thể hợp tác phát triển lâu dài.


Trong một số tình huống, cư xử không chính trực có thể đem về kết quả ngắn hạn rất tốt hơn, nhưng nó sẽ bị gây ra nhiều vấn đề dài hạn hơn cho C.ty. Vì thế, muốn chứa một sự phát triển ổn định, lâu dài and toàn vẹn, C.ty cần tôn vinh “business integrity”, tôn vinh chuẩn mức về đạo đức buôn bán.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Integrity Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://infobandarpkr.com Integrity Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích