1.quý khách sẽ xem: Innerhtml là gìCác lớp nút DOM

Các nút ít DOM không giống nhau rất có thể gồm những ở trong tính không giống nhau. Ví dụ: một nút thành phần tương xứng với thẻ gồm các thuộc tính tương quan mang lại link với nút khớp ứng với có những nằm trong tính liên quan mang đến đầu vào, v.v. Các nút văn uống phiên bản không giống như các nút ít phần tử. Nhưng cũng đều có hầu như nằm trong tính cùng cách tiến hành chung thân toàn bộ bọn chúng, cũng chính vì tất cả các lớp của các nút DOM sinh sản thành một hệ thống phân cung cấp tốt nhất.

Bạn đang xem: Innerhtml là gì

Mỗi nút DOM thuộc về lớp tích đúng theo tương xứng.

Gốc của khối hệ thống phân cung cấp là EventTarget , được kế thừa do Node cùng các nút ít DOM khác thừa kế trường đoản cú nó.

Đây là hình hình ảnh, giải thích để gia công theo:


*

Các lớp là:

HTMLElement – ở đầu cuối là lớp cơ bản đến tất cả những phần tử HTML. Nó được thừa kế do những phần tử HTML cố kỉnh thể:… Và v.v., mỗi thẻ bao gồm lớp riêng biệt rất có thể cung ứng các trực thuộc tính và phương thức ví dụ.

Vì vậy, tập vừa lòng đầy đủ những thuộc tính với cách làm của một nút ít nhất mực là tác dụng của sự thừa kế.

lấy một ví dụ, hãy chu đáo đối tượng DOM mang lại một trong những phần tử . Nó nằm trong về lớp HTMLInputElement .

Nó dìm những trực thuộc tính với phương thức bên dưới dạng ông chồng hóa học (được liệt kê theo lắp thêm trường đoản cú kế thừa):

Để coi thương hiệu lớp của nút ít DOM, chúng ta có thể hãy nhờ rằng một đối tượng người sử dụng thông thường có nằm trong tính constructor. Nó tham chiếu mang lại hàm sinh sản lớp và constructor.name là tên gọi của nó:

alert( document.body toàn thân.constructor.name ); // HTMLBodyElement… Hoặc chúng ta toString nó:

alert( document.body ); // Chúng ta cũng có thể thực hiện instanceof để kiểm soát tính kế thừa:

alert( document.toàn thân instanceof HTMLBodyElement ); // truealert( document.toàn thân instanceof HTMLElement ); // truealert( document.body toàn thân instanceof Element ); // truealert( document.toàn thân instanceof Node ); // truealert( document.toàn thân instanceof EventTarget ); // trueNlỗi chúng ta cũng có thể thấy, các nút ít DOM là các đối tượng người dùng JavaScript thường thì. Họ thực hiện các lớp dựa vào ngulặng chủng loại nhằm thừa kế.

Xem thêm: Having Said That Being Said Là Gì, That Being Said Là Gì

Điều đó cũng tiện lợi nhận biết bằng phương pháp xuất một trong những phần tử bằng console.dir(elem) của trình chú tâm. Tại đó vào console, chúng ta có thể thấy HTMLElement.prototype, Element.prototypev.v.

console.dir(elem) đấu cùng với console.log(elem)

Hầu không còn những trình thông qua hỗ trợ hai lệnh trong số luật pháp giành riêng cho developer của họ: console.log và console.dir. Họ xuất những đối số của họ ra console. Đối cùng với các đối tượng JavaScript, các lệnh này hay làm cho điều này.

Nhưng đối với những phần tử DOM, bọn chúng không giống nhau:

console.log(elem) hiển thị cây DOM thành phần.console.dir(elem) hiển thị thành phần bên dưới dạng đối tượng DOM, tốt nhất có thể nhằm tò mò những thuộc tính của nó.

Hãy thử nó bên trên document.body toàn thân.

IDL vào thông số kỹ thuật

Trong quánh tả, các lớp DOM không được diễn tả bởi JavaScript, nhưng mà là 1 trong những ngôn từ biểu đạt Giao diện đặc trưng (IDL), thường dễ hiểu.

Đây là 1 đoạn trích tự nó, với các nhấn xét:

// Define HTMLInputElement

// Define HTMLInputElement// The colon ":" means that HTMLInputElement inherits from HTMLElementinterface HTMLInputElement: HTMLElement // here go properties & methods of elements // "DOMString" means that the value of a property is a string attribute DOMString accept; attribute DOMString alt; attribute DOMString autocomplete; attribute DOMString value; // boolean value property (true/false) attribute boolean autofocus; ... // now the method: "void" means that the method returns no value void select(); ...

2. Thuộc tính “nodeType”

Các nodeType cung ứng thêm 1 “old-fashioned” phương pháp để đã có được phần đông “loại” của một nút DOM.

Nó có một giá trị số:

elem.nodeType == 1 cho các nút phần tử,elem.nodeType == 3 cho những nút ít vnạp năng lượng bản,elem.nodeType == 9 mang lại đối tượng tài liệu,

Ví dụ: