Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Implementation là gì

*
*
*

implementation
*

implementation /,implimen"teiʃn/ danh từ sự thực hiện, sự triển khai đây đủthe implementation of an agreement: sự thi hành một hiệp định sự ngã sung
cài đặtIUT: implementation under test: setup đằng sau sự kiểm thửIUT: implementation under test: cài đặt dưới sự kiểm traStable implementation system (SIA): khối hệ thống thiết lập ổn địnhconforming implementation: thiết đặt phù hợp hợpimplementation (of a system) (vs): sự thiết đặt (của một hệ thống)implementation method: cách thức download đặtimplementation standard: chuẩn cài đặt đặtin the current implementation: trong thiết đặt hiện tại tạiservice implementation: thiết lập dịch vụservice implementation: sự setup dịch vụhệ thống xử lýsự thi hànhsự thực hiệnimplementation of the project: sự tiến hành dự ánsự thực thithi côngthực hiệnStandard language for implementation conventions (SLIC): ngôn ngữ tiêu chuẩn chỉnh cho các thỏa thuận hợp tác thực hiệnimplementation of the project: sự thực hiện dự ánBLISS (basic Language for implementation of System Software)ngôn ngữ cơ bạn dạng thi hành phần mềm hệ thốngPIL (procedure implementation language)ngôn ngữ thực hành thủ tụcbasic Language for implementation of system software (BLISS)ngôn từ BLISSbasic Language for implementation of system software (BLISS)ngôn từ cơ phiên bản thực hành phần mền hệ thốngimplementation limitgiới hạn xử lýimplementation processquá trình thi hànhimplementation verificationsự kiểm triệu chứng thi hànhprocedure implementation languagengữ điệu thi hành thủ tụcđộ (chậm) trễ thực thicontract implementationsự thực hành hợp đồngpolicy implementationsự xúc tiến thiết yếu sáchproject implementation và follow-upbiện pháp thực hiện và theo dõi và quan sát dự ánretroactive implementationsự áp dụng ngược chở lại về trước

Xem thêm: Cgpa Là Gì ? Điểm Gpa Là Gì? Gpa Quan Trọng Với Du Học Ra Sao?

*

*

*

implementation

Từ điển Collocation

implementation noun

ADJ. effective sầu, successful | complete, full | detailed Detailed implementation of the plans was left to lớn the regional offices. | strict | smooth We will consult widely to ensure smooth implementation. | practical The practical implementation of the regulations proved difficult. | early, immediate | gradual | policy

VERB + IMPLEMENTATION achieve sầu, ensure, secure To achieve implementation of the programme is a long, slow task. | monitor, oversee, supervise The UN is khổng lồ supervise the implementation of the peace treaty. | consider, discuss

IMPLEMENTATION + NOUN plan | process The restructuring will take place in phases, to lớn simplify the implementation process. | problem