Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ infobandarpkr.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Huge là gì

Eventually the number of bacterial progeny becomes huge, và they swarm on the medium, forming a visible colony.
Without enjoying diplomatic immunity & often endangering themselves và their families, they undertook a huge effort in the area of human-rights preservation.
This is a drawbachồng when the number of atomic data is huge, as happens in dense plasmas, because the computer time increases in excess.
This massive two-volume tome exerted huge influence on nearly all areas touching upon civil rights up to twenty years after its original publication.
These microbes have sầu adapted khổng lồ survive sầu within a huge range of different environments inaccessible to us more " " evolved " " creatures.
But any such advantages would be drastically offset by the inordinate repetition và huge length that such a method of presentation would demand.
This is an ambitious and hard-working book that incorporates reference lớn a huge range of theoretical perspectives.
Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên infobandarpkr.com infobandarpkr.com hoặc của infobandarpkr.com University Press tốt của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Nhiệm Vụ Của Đảng Đoàn/ Ban Cán Sự Đảng Là Gì ? Ban Cán Sự Đảng Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message