Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Hover là gì

*
*
*

hover
*

hover /"hɔvə/ danh từ sự cất cánh lượn, sự bay liệng; sự trôi lơ lửng sự lởn vởn, sự lảng vảng, sự quanh quất sự chần chờ, sự do dự, sự phân vân; tính mạng con người lơ lửng nội động từ (+ about, over) cất cánh lượn, cất cánh lạng lách (chlặng...); trôi lơ lửng (mây...) (+ about, over) lửng lơ doạ doạ; thoángdanger hovered over them: mọt gian nguy doạ nạt họa smile hovers about (over) her lips: một nụ cười loáng bên trên môi cô ta (+ about) lởn vởn, lảng vảng, quanh quất (nghỉ ngơi sát ai, địa điểm nào)lớn hover on the verge of dealth: ngay gần cho cõi chết đo đắn, do dự, phân vân; sống trong một tình trạng lơ lửngto hover between two courses of action: chần chờ giữa hai tuyến đường lối hành độngto hover between life và death: nghỉ ngơi trong triệu chứng nửa sống nửa chết ngoại cồn từ, (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) ấp ủhen hovers her chicks: gà mái ấp ủ kê con
*

Xem thêm: Sau For Là Gì ? Cách Dùng Giới Từ Như Thế Nào? Phân Biệt To Và For Để Hết Sợ Sai Ngữ Pháp

*

*

hover

Từ điển Collocation

hover verb

ADV. nearby | anxiously, uneasily He was hovering anxiously outside. | indecisively, uncertainly She hovered uncertainly near the front door. | impatiently

PREP.. about/around, behind, by, near She couldn"t bear him hovering around her.

PHRASES hover in the background Phoebe was hovering in the background, uncertain what khổng lồ do. | hover in the doorway

Từ điển WordNet


English Synonym và Antonym Dictionary

hovers|hovered|hoveringsyn.: drift falter float hesitate pause sail waver