1. (Danh) Vua. ◇Thi Kinc 詩經: “Tmùi hương đưa ra tiên hậu, thụ mệnh bất đãi, tại Vũ Đinh tôn tử” 商之先后, 受命不殆, 在武丁孫子 (Thương tụng 商頌, Huyền điểu 玄鳥) Tiên vương nhà Thương thơm, Nhận mệnh trời vững vàng rubi ko nguy hại, Truyền lại nhỏ cháu là vua Vũ Đinc.2. (Danh) Clỗi hầu. ◎Như: “quần hậu” 羣后 những clỗi hầu. ◇Thư Kinc 書經: “Ban thụy vu quần hậu” 班瑞于群后 (Thuấn điển 舜典) Chia ấn ngọc (cần sử dụng làm cho tín vật) cho những vua clỗi hầu.3. (Danh) Vợ vua. ◎Như: “vương hậu” 王后, “hoàng hậu” 皇后.4. (Danh) Thần khu đất Hotline là “hậu thổ” 后土.5. (Danh) Họ “Hậu”.6. (Phó) Sau. § Thông “hậu” 後. ◇Lễ Kí 禮記: “Tri chỉ nhi hậu hữu định” 知止而后有定 (Đại Học 大學) Biết địa điểm dừng rồi sau bắt đầu định được chí.7. § Giản thể của chữ 後.

Bạn đang xem: Hấu hiệu là gì


• Bạch Hạc Thông Thánh tiệm chung cam kết - 白鶴通聖觀鐘記 (Hứa Tông Đạo)• Đào Nguyên hành - 桃源行 (Uông Tào)• Hải thượng - 海上 (Tùng Thiện Vương)• Hoài dân dao - 淮民謠 (Vưu Mậu)• Ký Lưu Giáp Châu Bá Hoa sđọng quân tứ đọng thập vận - 寄劉峽州伯華使君四十韻 (Đỗ Phủ)• Ký Tương Linh - 寄湘靈 (Bạch Cư Dị)• Nam Việt hành - 南越行 (Chu Chi Tài)• Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi - 三國演義篇末詩 (Ktiết danh Trung Quốc)• Tân Mão xuân từ lạc - 辛卯春自樂 (Nguyễn Hữu Thăng)• Vãn tình - 晚晴 (Lý Thương Ẩn)

hấu

U+5474, tổng 8 đường nét, bộ khẩu 口 + 5 nétphồn & giản thể, hình thanhXem thêm: Basolateral Là Gì - Basolateral Cell Membrane

1. (Danh) Sau (thời gian). Đối với “tiên” 先, “tiền” 前.2. (Danh) Sau (không gian, vị trí). Đối với “tiền” 前. ◎Như: “bối hậu” 背後 đằng sau sườn lưng, “làng hậu” 村後 sau buôn bản, “địch hậu” 敵後 vùng phía đằng sau kẻ thù. ◇Trần Tử Ngang 陳子昂: “Tiền bất loài kiến cổ nhân, Hậu bất con kiến lai giả” 前不見古人, 後不見來者 (Đăng U Châu đài ca 登幽州臺歌) Phía trước ko thấy fan xưa, Phía sau không thấy tín đồ mang đến.3. (Danh) Con con cháu. ◇Mạnh Tử 孟子: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” 不孝有三, 無後為大 (Li Lâu thượng 離婁上) Bất hiếu gồm tía, không có bé con cháu nối dõi là tội lớn số 1.4. (Danh) Họ “Hậu”.5. (Tính) Sau này (thời gian không đến). ◎Như: “hậu thiên” 後天 ngày tê, “hậu đại” 後代 đời sau, “tiền hiền hậu quả” 前因後果 nhân trước quả sau.6. (Tính) Ở đằng sau (địa chỉ ngay gần đuôi). ◎Như: “hậu chào bán đoạn” 後半段 nửa khúc sau, “hậu môn” 後門 cửa sau.7. (Phó) Sau, muộn, chậm chạp. ◎Như: “tiên lai hậu đáo” 先來後到 đi trước cho sau, “hậu lai cư thượng” 後來居上 đi sau vượt trước.8. Một âm là “hấu”. (Động) Đi sau, sinh sống lại sau. ◇Luận Ngữ 論語: “Phi cảm hấu dã, mã bất tiến dã” 非敢後也, 馬不進也 (Ung dã 雍也) Không buộc phải (tôi) dám ngơi nghỉ lại sau, chỉ vì chưng nhỏ ngựa không chạy mau được.
① Sau, nói tới địa vị trước sau thì cần sử dụng chữ tiền hậu 前後, nói về thời giờ trước sau thì cần sử dụng tiên hậu 先後.② Con nối. Như bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại 不孝有三無後為大 bất hiếu có tía, ko nhỏ nối là tội lớn số 1.③ Lời nói chuyển đẩy. Nhỏng nhiên hậu 然後 vậy sau, rồi sau.④ Một âm là hấu. Ði sau, Chịu đựng sinh sống sau. Trước cái cơ cơ mà sau đến đặc điểm này cũng Điện thoại tư vấn là hấu.

• Bạch Hạc Thông Thánh tiệm chung ký - 白鶴通聖觀鐘記 (Hứa Tông Đạo)• Chi Lăng hễ - 支陵洞 (Phạm Sư Mạnh)• Đề Trịnh thập bát trước tác trượng chũm cư - 題鄭十八著作丈故居 (Đỗ Phủ)• Hoàng Hà - 黃河 (La Ẩn)• Kinch Dương Vương - 經陽王 (Đặng Minc Khiêm)• Lan Đình tập từ - 蘭亭集序 (Vương Hy Chi)• Lãng đào sa kỳ 9 - 浪淘沙其九 (Lưu Vũ Tích)• Phát Lãng Trung - 發閬中 (Đỗ Phủ)• Sằn lão tập Thiên Khánh quán đái viên hữu đình bắc phía đạo sĩ Sơn Tông tngày tiết khất danh dữ thi - 莘老葺天慶觀小園有亭北向道士山宗說乞名與詩 (Tô Thức)• Tỳ bà hành - 琵琶行 (Bạch Cư Dị)