Các các loại cửa hàng thường dùng vào cuộc sống thường ngày được hotline thế nào trong tiếng Anh? Chúng ta thuộc học từ vựng chủ đề này nhé.quý khách đang xem: Hardware store là gì

antique shop – /ænˈtiːk.ʃɑːp/: siêu thị đồ vật cổ

bakery – /ˈbeɪ.kɚ.i/: shop bánh ngọt

barbershop – /ˈbɑːr.bɚ.ʃɑːp/: hiệu giảm tóc nam

beauty salon – /ˈbjuː.t̬i sə ˌlɑːn/: tiệm làm cho đẹp

big-box store – /ˌbɪɡ.bɑːks ˈstɔːr/: siêu thị tạp hóa (general store)

book club – /ˈbʊk ˌklʌb/: câu lạc bộ sách (buôn bán sách cho member cùng với giá bèo qua tin nhắn hoặc đặt trước)

bookshop – /ˈbʊk.ʃɑːp/: hiệu sách

bookstall – /ˈbʊk.stɑːl/: shop sách (bài bản khôn xiết nhỏ và chào bán các các loại tạp chí)

booth – /buːθ/: tiệm cóc, bốt năng lượng điện thoại

bottle shop – /ˈbɑː.t̬əl ˌʃɑːp/: siêu thị chào bán rượu bia

boutique – /buːˈtiːk/: shop nhỏ dại cung cấp áo quần, giày dép, …

bucket shop – /ˈbʌk.ɪt ˌʃɑːp/: cửa hàng đại lý vé thứ cất cánh giá tốt, hoặc tổ chức triển khai các dịch vụ du lịch giá chỉ rẻ

builders’ merchant – /ˈbɪl.dɚ.ˈmɝː.tʃənt/: cửa hàng vật tư xây dựng

butcher shop – /ˈbʊtʃ.ərˌʃɑːp/: siêu thị chào bán thịt

café – /kæfˈeɪ/: quán cà phê

cash-and-carry – /ˌkæʃ.ənˈker.i/: siêu thị phân phối buôn

chain store – /ˈtʃeɪn ˌstɔːr/: chuỗi cửa ngõ hàng

charity shop – /ˈtʃer.ɪ.t̬i ˌʃɑːp/: shop chào bán đô từ bỏ thiện

pharmacy – /ˈfɑːr.mə.si/: hiệu thuốc

chip shop – /ˈtʃɪp ˌʃɑːp/: cửa hàng bán đồ ăn mang theo (thường xuyên là khoai vệ tây cừu, cá chiên…)

laundry – /ˈlɑːn.dri/: siêu thị giặt ủi

commissary – /ˈkɑː.mə.ser.i/: cửa hàng ở trong nhà nước Giao hàng cho các đối tượng người tiêu dùng đặc biệt (nhỏng quân nhân)

convenience store – /kənˈviː.ni.əns ˌstɔːr/: siêu thị một thể ích

corner shop – /ˈkɔːr.nɚ ˌʃɑːp/: siêu thị nhỏ dại phân phối đồ ăn và hầu như sản phẩm lặt vặt

deli – /ˈdel.i/ – quầy buôn bán món ăn nhanh

delicatessen – /ˌdel.ə.kəˈtes.ən/: shop phân phối món ăn ngon (thường nhập vào trường đoản cú nước ngoài)

department store – /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/: trung tâm giao thương cao cấp

dime store – /daɪm.stɔːr/: shop bán sản phẩm tốt tiền

drapery – /ˈdreɪ.pɚ.i/: shop đồ vật may mặc

duty-free – /ˌduː.t̬iˈfriː/: shop bán đồ miễn thuế

filling station – /ˈfɪl.ɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: cửa hàng xăng dầu (petrol station)

flower shop – /flaʊər ˌʃɑːp/: shop hoa

garage – /ɡəˈrɑːʒ/: cửa hàng thay thế sửa chữa và chào bán xe pháo ô tô

garden center – /ˈɡɑːr.dən ˌsen.t̬ɚ/: vị trí chào bán những các loại phân tử tương tự, cây trồng

gift shop – /ˈɡɪft ˌʃɑːp/: cửa hàng bán sản phẩm lưu giữ niệm

haberdashery – /ˌhæb.ɚˈdæʃ.ɚ.i/: cửa hàng bán sản phẩm kim chỉ, các giải pháp may mặc (làm việc Mỹ: siêu thị chào bán nội y nam)

hardware shop – /ˈhɑːrd.wer.ʃɑːp/: cửa hàng cung cấp các đồ dụng sắt kẽm kim loại (ironmonger’s)

hypermarket – /ˈhaɪ.pɚˌmɑːr.kɪt/: nhà hàng mập (megastore)

junk shop – /ˈdʒʌŋk ˌʃɑːp/: cửa hàng bán hàng cũ

liquor store – /ˈlɪk.ɚ ˌstɔːr/: tiệm phân phối riệu và bia đưa theo không giao hàng trên quán)

newsstand – /ˈnuːz.stænd/: sạp báo (paper shop)

outfitter – /ˈaʊtˌfɪtər/: quầy bán đồ dã ngoại (quần áo, trại…)

perfumery – /pəˈfjuːm(ə)ri/: shop buôn bán nước hoa

service center – /ˈsɝː.vɪs.ˈsen.t̬ɚ/: siêu thị bán đồ phú tùng

service station – /ˈsɝː.vɪs ˌsteɪ.ʃən/: siêu thị bán xăng, dầu

stationery shop – /ˈsteɪ.ʃə.ner.i.ʃɑːp/: shop văn phòng phẩm

supermarket – /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/: khôn xiết thị

sweet shop – /ˈswiːt ˌʃɑːp/: shop bánh kẹo


*

Ví dụ:

We need khổng lồ go khổng lồ supermarket khổng lồ buy some food for dinner.Chúng ta phải tới ẩm thực sở hữu ít món ăn mang đến ban đêm.

I need some tools to repair my oto. Could you go to lớn service center lớn buy some for me?Tôi cần ít đồ sửa cái xe của tớ. Cậu rất có thể tới cửa hàng prúc tùng sở hữu hộ tôi mấy máy được không?