Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

guardian
*

guardian /"gɑ:djən/ danh từ người bảo vệguardian angel: thần hộ mệnh (pháp lý) fan giám hộ (gia tài...)
tín đồ giám hộdesignated guardian: tín đồ giám hộ chỉ địnhguardian of estate: fan giám hộ tài sảnlegal guardian: tín đồ giám hộ pháp địnhstatutory guardian: người giám hộ pháp địnhguardian deedkhế ước giám hộguardian of estateviên cai quản tài

Thuật ngữ nghành Bảo hiểm

guardian

Người giám hộ

Người gồm trách nát nhiệm pháp lý chăm sóc (những) người thiết yếu điều hành và kiểm soát được phần nhiều vấn đề có tác dụng của chính bản thân mình. Ví dụ, trẻ em vị thành niên ko được xem là tín đồ hoàn toàn có thể kiểm soát và điều hành được phần đông Việc có tác dụng của chính bản thân mình.

Bạn đang xem: Guardian là gì


*

*

*

guardian

Từ điển Collocation

guardian noun

1 person/institution that guards/protects sth

ADJ. self-appointed She has become the self-appointed guardian of the nation"s conscience. | moral

VERB + GUARDIAN act as The village people act as guardians of the l&.

2 person who is responsible for a child

ADJ. legal

VERB + GUARDIAN appoint, appoint sb (as) The court appoints a legal guardian for the child. | act as

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

监护人监护人An individual or trust institution appointed by a court lớn care for a minor or an incompetent person và his or her property.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Ngạn Ngữ Là Gì, Nghĩa Của Từ Ngạn Ngữ Trong Tiếng Việt

Investopedia Financial Terms


An individual who has been given the legal responsibility tocare for a child or adult who does not have sầu the capađô thị for self care. The appointed individualis oftenresponsible for both the care of the ward (the child or incapable adult) andthat person"saffairs.Also referred to lớn as a "conservator" when referring khổng lồ an adult in need of care.
The guardian is usually either named orappointed in a will or in a court of law by a judge. A parent will often name a guardian to lớn his or her children in the sự kiện of the parent"s death orinability to provide for the children.