Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Gopher là gì

*
*
*

gopher
*

Gopher (Tech) Gopher (tên một hệ thống hoa tiêu khách chủ để truy cập thông tin trên mạng)
gopher /"goufə/ danh từ (động vật học)
chuột túi chuột vàng rùa đất danh từ & ngoại động từ (như) gofer, gofferLĩnh vực: toán & tingopherGiải thích VN: Trong các hệ thống dùng UNIX đã nối với mạng Internet, đây là một chương trình dựa trên cơ sở trình đơn, dùng để tìm các tệp, các chương trình, các định nghĩa, và các tiềm năng khác theo các chủ đề do bạn xác định. Gopher đầu tiên được biên soạn tại trường đại học University of Minnesota và được đặt tên theo con vật lấy khước của trường. Khác với FTP và archie, Gopher của Internet không đòi hỏi bạn phải biết và sử dụng các chi tiết về chủ mạng, về thư mục, và về các tên tệp. Thay vào đó, bạn chỉ cần xem lướt qua các trình đơn và ấn Enter khi tìm thấy mục đề mà bạn quan tâm. Thông thường bạn phải nhìn vào một trình đơn khác có nhiều khả năng tự chọn hơn, cho đến cuối cùng chọn được một khả năng làm hiển thị các thông tin. Sau đó bạn có thể đọc và cất giữ lại thông tin này vào khu vực lưu trữ trên đĩa của bạn.gopher holelỗ đào hầm
*

*

Xem thêm: Nhận Code Thiên Thư Vtc - Ghim Trên Mới Nhất, 【 Link Nhận Code

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

gopher

Từ điển WordNet


n.


Microsoft Computer Dictionary

n. An Internet utility for finding textual information and presenting it to the user in the form of hierarchical menus, from which the user selects submenus or files that can be downloaded and displayed. One Gopher client may access all available Gopher servers, so the user accesses a common “Gopherspace.” The name of the program is a three-way pun: it is designed to go for desired information; it tunnels through the Internet and digs the information up; and it was developed at the University of Minnesota, whose athletic teams are named the Golden Gophers. Gopher is being subsumed by the World Wide Web.