In human digestion, pectin binds to lớn cholesterol in the gastrointestinal tract và slows glucose absorption by trapping carbohydrates.

Bạn đang xem: Gastrointestinal tract là gì


Trong quá trình hấp thụ của con fan, pectin liên kết cùng với cholesterol vào mặt đường tiêu hóa cùng có tác dụng chậm sự hấp thụ glucose bằng cách đặt bả carbohydrate.
This group of RNA viruses colonize the gastrointestinal tract – specifically the oropharynx and the intestine.
It can indicate food allergies , lactose intolerance , or diseases of the gastrointestinal tract , such as celiac disease và inflammatory bowel disease .
Đây hoàn toàn có thể là dấu hiệu của hội chứng không phù hợp thực phđộ ẩm , ko dung nạp lactose , hoặc những dịch về con đường ruột , chẳng hạn như dịch đường tiêu hóa và căn bệnh viêm ruột mạn tính .
The không lấy phí fatty acid can readily cross the epithelial membrane lining the gastrointestinal tract, but the diacylglycerol cannot be transported across.
Axit bự tự do thoải mái hoàn toàn có thể dễ ợt trải qua màng biểu mô lót mặt đường tiêu hóa, mà lại thiết yếu tải diacylglycerol qua.
Crohn"s disease is a type of inflammatory bowel disease (IBD) that may affect any part of the gastrointestinal tract from mouth to anus.
Bệnh Crohn là một trong các loại bệnh dịch viêm ruột (IBD) rất có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần làm sao của đường tiêu hóa trường đoản cú miệng mang đến đít.
The first indication of iron poisoning by ingestion is stomach pain, as iron is corrosive lớn the lining of the gastrointestinal tract, including the stomach.
Dấu hiệu thứ nhất của ngộ độc Fe khi nạp năng lượng là đau dạ dày, bởi Fe bào mòn niêm mạc của con đường tiêu hóa, bao gồm cả bao tử.
The bulk of sucrathua thảm ingested is not absorbed by the gastrointestinal tract (gut) & is directly excreted in the feces, while 11–27% of it is absorbed.

Xem thêm: Thầm Lặng Nghề Morat Là Gì, Morat Viết Tắt, Định Nghĩa, Ý Nghĩa


Phần Khủng sucrathất bại nạp năng lượng không được hấp thụ vị đường tiêu hóa (GI) đường với được thải ra ngoài qua phân, trong lúc 11-27% được hấp thụ.
His discovery of the malarial parasite in the gastrointestinal tract of a mosquilớn in 1897 proved that malaria was transmitted by mosquitoes, và laid the foundation for the method of combating the disease.
Phát hiện tại của ông về cam kết sinc trùng nóng rét mướt vào ống tiêu hóa của một nhỏ muỗi năm 1897 vẫn minh chứng rằng nóng rét do loài muỗi truyền dịch, với đặt nền tang mang lại cách thức hạn chế lại căn uống dịch này.
Elisa, however, was diagnosed at age tinfobandarpkr.com with a khung of systemic scleroderma —a condition that can seriously affect not only the skin but also the function of internal organs, involving the kidneys, heart, lungs, and gastrointestinal tract.
Tuy nhiên, Elisa được chẩn đân oán cơ hội mười tuổi là bị xơ cứng bì body toàn thân, căn bệnh trạng rất có thể tác động nghiêm trọng không chỉ so với domain authority mà còn tính năng của những cơ sở phần phía trong ruột, trong những số ấy tất cả thận, tim, phổi và đường tiêu hóa.
In immune individuals, IgA antibodies against poliovi khuẩn are presinfobandarpkr.comt in the tonsils and gastrointestinal tract, and are able lớn bloông chồng virus replication; IgG & IgM antibodies against PV can prsự kiện the spread of the virus to motor neurons of the cinfobandarpkr.comtral nervous system.
Ở những người dân miễn dịch, kháng thể IgA hạn chế lại poliovirus xuất hiện trong amidan và mặt đường tiêu hóa, cùng có thể ngăn ngừa việc xào nấu của virus; những kháng thể IgG cùng IgM cản lại PV có thể ngăn chặn sự xâm nhập của virut vào những nơ-ron vận chuyển của hệ trung khu thần kinh.
Ingesting cantharidin can initially cause severe damage lớn the lining of the gastrointestinal and urinary tracts, and may also cause permaninfobandarpkr.comt rinfobandarpkr.comal damage.
Ăn cantharidin ban đầu có thể gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho niêm mạc đường tiêu hóa cùng huyết niệu, với cũng hoàn toàn có thể gây ra tổn thương thơm thận dài lâu.
In vitro testing has beinfobandarpkr.com used lớn characterize specific adsorption, distribution, metabolism, và excretion processes of drugs or ginfobandarpkr.comeral chemicals inside a living organism; for example, Caco-2 cell experiminfobandarpkr.comts can be performed lớn estimate the absorption of compounds through the lining of the gastrointestinal tract; The partitioning of the compounds betweinfobandarpkr.com organs can be determined to study distribution mechanisms; Suspinfobandarpkr.comsion or plated cultures of primary hepatocytes or hepatocyte-like cell lines (HepG2, HepaRG) can be used khổng lồ study & quantify metabolism of chemicals.
Thí nghiệm trong ống nghiệm đã được sử dụng để diễn đạt những quá trình tiêu thụ, phân pân hận, thương lượng chất, và bài trừ hóa học gây mê hoặc các hoá hóa học bình thường vào cơ thể sống; Ví dụ, các nghiên cứu tế bào Caco-2 có thể được thực hiện nhằm ước tính sự hấp phụ các phù hợp chất thông qua niêm mạc của con đường tiêu hóa, các phân vùng của các hợp hóa học thân các cơ quan có thể được khẳng định để nghiên cứu vẻ ngoài phân phối; Có thể sử dụng nuôi cấy hoặc nuôi ghép những tế bào gan nguyên phạt hoặc các tế bào giống như tế bào gan (HepG2, HepaRG) để nghiên cứu và phân tích cùng định lượng hóa sự hội đàm hóa chất.