Overheating or over-using the frying oil leads to formation of rancid-tasting products of oxidation, polymerization, & other deleterious, unintended or even toxic compounds such as acrylamide (from starchy foods).

Bạn đang xem: Fry là gì


Dầu quá lạnh hoặc qua áp dụng chiên nhiều lần dẫn đến infobandarpkr.comệc hiện ra các thành phầm của quy trình lão hóa, trùng hòa hợp, cùng các đúng theo chất không giống gây hại mức độ khoẻ, không hề mong muốn hoặc thậm chí ô nhiễm nlỗi acrylamide (từ những loại thực phẩm nhiều tinh bột).
Năm 2005, một con đường phố sống city quê hương ông Ridgewood, New Jersey được đặt tên lại là Varian Fry Way.
Fry had $3,000 và a short list of refugees under imminent threat of arrest by agents of the Gestapo, mostly Jews.
Churro paste was easy khổng lồ make and fry in an open fire in the mountains, where shepherds spover most of their time.
Bột nhão churro dễ có tác dụng và rán với lửa nghỉ ngơi vùng núi, nơi những người dân chăn uống rán dành phần lớn thời gian sống đó.
As a practical matter, Fry cautioned: Some non-venomous snakes have been preinfobandarpkr.comously thought to lớn have only mild "toxic saliva".
Như một vụ infobandarpkr.comệc trong thực tế, Fry chú ý rằng: Một số loài rắn không nọc độc trước đây đã từng có lần được nghĩ rằng chỉ tất cả "nước bong bóng độc" nhẹ.
Wrapped in a cardboard box with an tự động hóa parts label, which no doubt she got from the trading post, were some Navajo fry bread and pieces of mutton—a Christmas present for her little boy.

Xem thêm: Dịch Từ " Cult - Bạn Có Đang Là Thành Viên Của Cult


Gói trong một vỏ hộp giấy nhỏ với thương hiệu đồ vật phụ tùng xe cộ hơi nhưng mà chắc là bà đã đạt được tự nơi trạm Bàn bạc buôn bán, là ổ bánh mỳ chiên dòn và đông đảo từng miếng thịt trừu—một món xoàn Giáng Sinc mang lại đứa đàn ông nhỏ dại của bà.
3 Use cooking methods that are lower in fat, such as baking, broiling, & steaming, instead of frying.
In the early 1960s Fry sold his cốt truyện in Crescent and moved lớn Merlin, Oregon where he ran the Merlin Development Company until moinfobandarpkr.comng to lớn Tonopah, Arizomãng cầu in the 1970s.
Vào đầu trong năm 1960, Fry vẫn cung cấp CP của mình tại Crescent cùng chuyển cho Merlin, Oregon quản lý chúng tôi Phát triển Merlin cho đến Khi dọn thanh lịch Tonopah, Arizona vào thập niên 1970.
On March 14, 2002, an agreement was signed to lớn transkhung the FRY inlớn a loose state union called Serbia và Montenegro; it took effect on February 4, 2003.
Vào ngày 14 mon 3 năm 2002, một thỏa thuận được ký để trở nên Liên bang Nam Tư thành một liên minc tổ quốc mang tên Serbia và Montenegro; nó tất cả hiệu lực thực thi vào trong ngày 14 tháng 2 năm 2003.
Officials in Guangzhou also began in investigation into the frying oils, and the cities requested that the Ministry of Health step in.
Các ban ngành thành thị Quảng Châu Trung Quốc cũng đã ban đầu khảo sát những một số loại dầu chiên, cùng các thành thị kêu gọi Sở Y tế vào cuộc.
A typical Thai meal consists of different dishes, which may include soup, salad, stir-fry, curry, & dipping sauces.