Bài viết Fired Up Là Gì – Fire Up Có Nghĩa Là Gì nằm trong chủ thể về lời giải đang rất được khôn xiết nhiều người lưu lại trọng tâm đúng không ạ làm sao !! Hôm ni, Hãy cùng infobandarpkr.com mày mò Fired Up Là Gì – Fire Up Có Nghĩa Là Gì vào nội dung bài viết từ bây giờ nha !Các bạn đang xem ngôn từ : “Fired Up Là Gì – Fire Up Có Nghĩa Là Gì”


Bạn đang xem: Fired up là gì

fire up

1. verb To cause someone khổng lồ feel more passionate or excited about someone or something. In this usage, a noun or pronoun can be used between “fire” & “up.” I know our players are nervous about the big game, but it”s our job as coaches khổng lồ fire them up.2. verb To turn on a machine. In this usage, a noun or pronoun can be used between “fire” và “up.” Well, fire up the coffee pot and tell me all about your date last night!3. verb To light something, typically something lớn be smoked (such as a cigarette or pipe). In this usage, a noun or pronoun can be used between “fire” & “up.” Come on, fire up those cigars, boys—we”re celebrating!4. verb, slang To smoke marijuana. He must fire up all day long because he”s always stoned when I see hlặng.5.

quý khách sẽ xem: Fired up là gì


Mọi Người Cũng Xem Ibuprofen Là Thuốc Gì - Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

Xem thêm: Share Acc Cộng Đồng Bang Bang 4399, Bang Bang Kul 2020 Miễn Phí

adjective Feeling very excited or passionate about something. The crowd is really fired up right now, so let”s send out the starters for the game. Don”t go & talk to lớn the trùm while you”re all fired up like this—wait until you”re calmer so you don”t say something you”ll regret.See also: fire, up

fired up

Fig. excited; enthusiastic. How can you be so fired up at this time of the morning? It”s impossible lớn get Martin fired up at all.See also: fire, up

fired up

gian lận. excited; enthusiastic. How can you be so fired up at this time of the morning? See also: fire, upSee also:

all fired up

eager, enthused, gung ho Ian gets all fired up when he sees Kari. There”s love in his eyes.

fired up

enthusiastic, motivated, gung ho The boys are fired up và ready lớn play. They”re really excited. fire from the hip fire hose fire in (one’s)/the belly fire in the belly fire in your belly fire insults at (one) fire inlớn fire is a good servant but a bad master fire off fire on fire on all cylinders fire on all four cylinders fire out fire over fire over (something) fire questions at (one) fire questions, insults, etc. at somebody toàn thân fire someone up fire something up fire under fire up fire with anger fireball fire-breather fire-breathing fired up firewater fireworks firing firing line firing line, on the firing on all cylinders firing/working on all cylinders firm firm hand firm hvà on the tiller firm up first first (some place), then the world first among equals first and foremost first & last first annual first blood first blush, at first catch your hare first come first served first come, first served first cousin first craông chồng at first deserve sầu & then desire finger finger in the pie finish off finishing touch fink fire fire away fire someone fired up firm h& first & foremost first class first come, first served first crack at first dibs first down/first & ten first hand


– Từ đồng nghĩa, biện pháp sử dụng từ bỏ tựa như Thành ngữ, tục ngữ fired up

Chulặng mục: Hỏi Đáp


Các câu hỏi về Fired Up Là Gì – Fire Up Có Nghĩa Là GìNếu bao gồm bắt kỳ thắc mắc thắc mắt như thế nào vê Fired Up Là Gì – Fire Up Có Nghĩa Là Gì hãy cho việc đó bản thân biết nha, mõi thắt mắt tuyệt góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài bác sau nha Các Hình Hình ảnh Về Fired Up Là Gì – Fire Up Có Nghĩa Là Gì

*

Các từ bỏ khóa search tìm đến nội dung bài viết #Fired #Là #Gì #Fire #Có #Nghĩa #Là #Gì

Tra cứu vãn thêm báo cáo về Fired Up Là Gì – Fire Up Có Nghĩa Là Gì trên WikiPedia

Quý khách hàng buộc phải tra cứu vớt thêm văn bản về Fired Up Là Gì – Fire Up Có Nghĩa Là Gì tự website Wikipedia giờ đồng hồ Việt.◄