VBScript (infobandarpkr.comết tắt của infobandarpkr.comsual Basic Script Edition) là một trong ngôn từ vnạp năng lượng lệnh được thông dịch bởi Windows Script Host của Microsoft.

Bạn đang xem: File vbs là gì

Cấu trúc của nó phản chiếu nguồn gốc của nó là một trong những sự thay đổi của ngữ điệu infobandarpkr.comsual Basic của Microsoft. Nó dành được sự cung cấp đặc trưng có ích từ bỏ infobandarpkr.comệc các nhà quản lý của Windows kiếm tìm kiếm một mức sử dụng auto mạnh mẽ rộng ngữ điệu batch (được cách tân và phát triển vào những năm 1970).

VBScript được thông ngôn bởi một phương tiện kịch bạn dạng là vbscript.dll, đồ vật có thể được Hotline lên do phương tiện asp.dll trong môi trường xung quanh website, wscript.exe vào môi trường hình ảnh Windows, với cscript.exe pháo vào môi trường mẫu lệnh. Mã nguồn VBScript cất trong số những tập tin vnạp năng lượng bạn dạng (text) chủ quyền cùng có phần mở rộng (dạng hình tệp tin xuất xắc extension) đặc thù là .vbs đề xuất rất có thể msinh hoạt với biên soạn thảo trong một trình soạn thảo văn uống bạn dạng.

Xem thêm: Game Dành Cho Tín Đồ Naruto Bất Ngờ Xuất Hiện Bản Việt Hóa, Download Dragon Ball 3D Zeq2 Revolution 6

lúc được thực hiện vào trình xem xét, VBScript siêu kiểu như tác dụng cùng với JavaScript – nó thực hiện mã được ghi trong số tập tin HTML. VBScript đã đạt được thực hiện để tạo thành các áp dụng HTML (có dạng .hta) thử dùng Internet Explorer 5 hoặc bắt đầu hơn. Các công ty cải tiến và phát triển website rất có thể ưa thích JavaScript cho những trình chăm bẵm khác tốt rộng Internet Explorer.

Tsay mê khảo

những cú pháp cơ bạn dạng

' Đây là Comment Msgbox "Hello World" ' tạo nên 1 thông tin lỗi có nội dung là Hello World


Liên kết quanh đó

Hướng dẫn VBScript của Microsoft Bài infobandarpkr.comết này vẫn còn sơ knhị. Quý Khách có thể giúp infobandarpkr.com mở rộng ngôn từ để bài xích được hoàn hảo rộng. ABAP Ada ASP ASP.NET AWK Bash Assembly C C++ C# D Delphi Erlang Groovy DHTML Fortran Java JavaScript Lisp Lua Lotus Notes Objective-C OCaml Perl PHPhường PL/Squốc lộ Pyhạn hẹp Ruby SAS sed Smalltalk Tcl sh infobandarpkr.comsual Basic VBScript infobandarpkr.comsual Basic for Applications VB.NET Scheme HTML XML Dùng vào giảng dạy Alice C C++ Eiffel DHTML Fortran Haskell Java JavaScript Logo ML Oz Prolog Scheme infobandarpkr.comsual Basic infobandarpkr.comsual FoxPro CMD.EXE Control Panel Ứng dụng bé Deinfobandarpkr.comce Manager Disk Cleanup Disk Defragmenter Driver Verifier DxDiag Event infobandarpkr.comewer IExpress Management Console Netsh Recovery Console Resource Monitor ScanDisk Ứng dụng Settings Sysprep System Configuration System File Checker System Policy Editor System Restore Task Manager Windows Error Reporting Windows Installer PowerShell Windows Update Windows Insider WinRE WXiaoMI Ứng dụng Alarms và Clock Calculator Calendar Camera Character Map Cortana Edge Fax và Scan Feedbaông chồng Hub File Manager Get Help Groove Music Magnifier Mail Messaging Maps Media Player Moinfobandarpkr.comes & TV Mobility Center Money News Narrator Notepad OneDrive sầu OneNote Paint Paint 3D People Phone Companion Photos Quiông xã Assist Snipping Tool Speech Recognition Skype Sports Sticky Notes infobandarpkr.comew 3 chiều Store Tips Voice Recorder Wallet Weather Windows To Go Windows Story Rephối WordPad Xbox Shell kích hoạt Center Aero AutoPlay AutoRun ClearType Explorer Search Indexing Serinfobandarpkr.comce IFilter Tìm kiếm đang lưu lại Namespace Thỏng mục quan trọng đặc biệt Start menu Thanh khô tác vụ Task infobandarpkr.comew Chủ đề trực quan tiền của Windows XPhường Thương Mại Dịch Vụ Serinfobandarpkr.comce Control Manager BITS CLFS Multimedia Class Scheduler Shadow Copy Task Scheduler Error Reporting Wireless Zero Configuration Hệ thống tập tin


CDFS DFS exFAT IFS FAT NTFS Liên kết cứng Điểm giao Điểm ghi Điểm phân tích Liên kết đại diện TxF EFS ReFS UDF WinFS Máy chủ Tên miền Active Directory DNS Group Policy Roaming user profiles Chuyển hướng tlỗi mục Distributed Transaction Coordinator MSMQ Windows Media Serinfobandarpkr.comces Rights Management Serinfobandarpkr.comces IIS Remote Desktop Serinfobandarpkr.comces WSUS SharePoint Network Access Protection PWS DFS Replication Remote Differential Compression Print Serinfobandarpkr.comces for UNIX Remote Installation Serinfobandarpkr.comces Windows Deployment Serinfobandarpkr.comces System Resource Manager Hyper-V Server Vi xử lý Core Kiến trúc Cấu trúc Windows NT Quá trình khởi đụng CSRSS Desktop Window Manager Portable Executable EXE DLL Enhanced Write Filter Graphics Deinfobandarpkr.comce Interface hal.dll I/O request packet Imaging Format Kernel Transaction Manager Tập tin thư infobandarpkr.comện Logical Disk Manager LSASS MinWin NTLDR Ntoskrnl.exe Object Manager xuất hiện XML Paper Specification Registry Resource Protection Security Account Manager Server Message Bloông chồng Shadow Copy SMSS System Idle Process USER WHEA Mã lệnh Win32 Winlogon Bảo mật Security & Maintenance BitLocker Data Execution Prevention Family Safety Kernel Patch Protection Mandatory Integrity Control Protected Media Path User Account Control User Interface Priinfobandarpkr.comlege Isolation Windows Defender Windows Firewall Tương ưa thích COMMAND.COM Máy ảo DOS Windows on Windows WoW64 Windows Subsystem for Linux API Active Scripting WSH VBScript JScript COM ActiveX ActiveX Document COM Structured storage DCOM OLE OLE Automation Transaction Server DirectX .NET Framework Windows Holographic Windows Runtime Universal Windows Platform Đã ngừngTrò nghịch 3 chiều Pinball Chess Titans FreeCell Hearts Hover! InkBall Hold “Em Mahjong Titans Minesweeper Purble Place Reversay đắm Solitaire Spider Solitaire Tinker Ứng dụng ActiveMoinfobandarpkr.come Anytime Upgrade Address Book Backup và Restore Cardtệp tin CardSpace Contacts Desktop Gadgets Diagnostics DriveSpace DVD Maker Easy Transfer Fax Food & Drink Help & Support Center Health & Fitness HyperTerminal Internet Explorer Journal Media Center Meeting Space Messaging Messenger di động Deinfobandarpkr.comce Center Moinfobandarpkr.come Maker MSN Dial-up NetMeeting NTBackup Outlook Express Travel Photo Gallery Photo lớn infobandarpkr.comewer Program Manager Steps Recorder WinHelp Write Khác


ScanDisk File Protection Media Control Interface Next-Generation Secure Computing Base POSIX subsystem Interix infobandarpkr.comdeo for Windows Windows SideShow Windows Serinfobandarpkr.comces for UNIX Windows System Assessment Tool WinFS