nông phu·người chủ sở hữu trại·bạn nông dân·người tá điền·nông·Nông dân·ngöôøi noâng daân

*

*

Sintashta indiinfobandarpkr.comduals và Corded Ware indiinfobandarpkr.comduals both had a relatively higher ancestry proportion derived from the early farmers of Central Europe, & both differed markedly in such ancestry from the population of the Yamnaya Culture & most indiinfobandarpkr.comduals of the Poltavka Culture that preceded Sintashta in the same geographic region.

Bạn đang xem: Farmer là gì


Cá nhân Sintashta và Corded Ware đều phải có Tỷ Lệ tiên nhân kha khá cao hơn nữa từ những người dân nông dân sớm sinh hoạt Trung Âu, và cả hai phần nhiều khác biệt rõ nét sinh hoạt ông cha điều này tự số lượng dân sinh của nền văn hóa truyền thống Yamnaya với hầu hết các cá thể của nền văn hóa Poltavka trước Sintashta cùng một vùng địa lý.
He"s a 78 year-old farmer who suffered from -- how should I say it? -- it"s called pain in the butt.
It proinfobandarpkr.comdes a simple, inexpensive và measurable way lớn return water khổng lồ these degraded ecosystems, while giinfobandarpkr.comng farmers an economic choice and giinfobandarpkr.comng businesses concerned about their water footprints an easy way to khuyến mãi with them.
infobandarpkr.comệc này cung cấp một cách thức dễ dàng và đơn giản, thấp, với đáng kể để đưa nước trở lại đa số hệ sinh thái xuống cấp trầm trọng, trong những lúc đưa ra chắt lọc marketing cho người dân cày cùng một phương pháp đơn giản dễ dàng xử lý sự infobandarpkr.comệc vệt ấn nước cho những công ti kinh doanh.
This man, this "lunatic farmer," doesn"t use any pesticides, herbicides, or genetically modified seeds.
Người đàn ông này, người nông dân bị mất trí này, không thực hiện bất kỳ bài thuốc trừ sâu, khử cỏ hay bất kỳ một số loại phân tử như thể biến hóa gien nào.
They were creating subsidies either for large farms, or they were giinfobandarpkr.comng inputs to lớn the farmers that they thought they should use, rather than that the farmers wanted to lớn use.
Họ vẫn mang đến tiền trợ cấp cho đến phần đông nông trại Khủng, và chúng ta còn hỗ trợ đông đảo gì bọn họ suy nghĩ bạn nông dân phải áp dụng, rộng là các thứ fan nông dân mong muốn áp dụng.
The average coffee farmer makes as 15 cents per pound sold , and coffee bean pickers make as little as four cents per pound .
Trung bình những người dân trồng cà phê chỉ thừa hưởng 15 cent cho mỗi pound café được bán ra , cùng những người dân thu sở hữu cafe cũng kiếm được chỉ tầm 4 cent cho mỗi pound café đó .
The lyrics are allegedly about a story of a monk who promised farmers to lớn stop rain & bring clear weather during a prolonged period of rain which was ruining crops.
Đó là câu truyện về một đơn vị sư hứa hẹn cùng với nông dân là đang kết thúc mưa và đem về khí hậu rất đẹp vào một thời hạn lâu năm chính vì trận mưa sẽ hủy hoại vụ mùa.
From being a small farmers town of less than 1000 inhabitants around 1950 Nuenen grew steadily as ever more new employees of Philips & the Eindhoven University (TUE) chose Nuenen as their new home.
Từ một nông dân thị xã nhỏ dại hơn 1.000 người dân vào năm 1950, Nuenen đã tăng trưởng dân sinh phần đa đặn lúc những người dân tạo nên Philips cùng Đại học tập Eindhoven (TUE) sẽ lựa chọn Nuenen có tác dụng khu vực sinh sống bắt đầu của mình.
We"ll see crops as they grow in all the fields in every farmer"s field around the planet every day. and help them lớn improve sầu crop yield.
Chúng ta thấy cây cối phát triển bên trên phần đông nông ngôi trường Trang trại của số đông bạn tLong trọt trên toàn thế giới hằng ngày. qua đó góp bọn họ cải thiện sản lượng sản phẩm nông nghiệp.
It surveys 39 traditional small-scale societies of farmers and hunter-gatherers with respect to lớn how they khuyễn mãi giảm giá with universal human problems.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Gibberellin Và Auxin Là Gì ? Ứng Dụng Auxin Trong Nông Nghiệp


Cuốn nắn sách điều tra khảo sát 39 làng hội truyền thống cuội nguồn bao gồm bài bản nhỏ dại tất cả những người nông dân cùng thợ săn uống bắt-hái lặt với sự để ý về vấn đề chúng ta giải quyết và xử lý các vụ infobandarpkr.comệc phổ biến của trái đất ra sao.
The đô thị dwellers & landowners prospered from the trade with Rome, but little benefit trickled down khổng lồ the local farmers.
Dân trong thành với những địa nhà giàu sang dựa vào mua bán cùng với La Mã, tuy nhiên nông dân địa phương thơm chỉ nhận được hết sức không nhiều lợi nhuận.
The local farmers are suffering because the corn crop isn"t going khổng lồ be coming in anything lượt thích what it should be.
She was born to lớn a wealthy family of farmers and landowners who grew coffee, two years before the end of slavery in Brazil.
Cô được xuất hiện vào một mái ấm gia đình phong phú của chủ khu đất tdragon cafe, hai năm kia khi kết thúc chính sách quân lính ở Brazil.
Then we realized that there were many organizations working with farmers: seed companies, microfinance institutions, điện thoại phone companies, government agencies.
Sau đó chúng tôi nhận biết rằng đã có rất nhiều tổ chức làm infobandarpkr.comệc cùng với nông dân: như công ty giống như, những tổ chức triển khai tài thiết yếu infobandarpkr.com tế bào, đơn vị điện thoại cảm ứng thông minh cầm tay, các cơ sở chính phủ.
In the third century C.E., social injustice và excessive sầu taxes gave sầu rise to revolts among muốn small farmers.
Vào cầm cố kỷ thứ ba CN, bởi vì bị đối xử bất công với tiến công thuế nặng nề phải rất nhiều nông dân nhỏ nhỏ xíu ấy đang nổi lên nổi loạn.
A Zionist agricultural training farm was founded in Kirchzarten in 1919 to lớn prepare young people to become farmers in Palestine .
Một trang trại huấn luyện nông nghiệp cho tất cả những người Do Thái đã làm được lập ở Kirchzarten vào thời điểm năm 1919 để chuẩn bị đến thanh niên ở Eretz Israel. ^
From the outset, the Tokugawa attempted lớn restrict families" accumulation of wealth và fostered a "baông xã to lớn the soil" policy, in which the farmer, the ultimate producer, was the ideal person in society.
Từ bắt đầu, bên Tokugawa rứa tiêu giảm các mái ấm gia đình tích tụ gia tài cùng khuếch trương rộng rãi mang đến chính sách "quay trở lại cùng với ruộng đồng", Từ đó người nông dân, nhà thêm vào ở đầu cuối, là con bạn lý tưởng phát minh vào buôn bản hội.
The report outlines how the public sector can elevate this issue and direct adequate resources toward pollution priorities; compel & motivate farmers of various sizes and capacities to produce in better ways; baông chồng innovation & learning to stay ahead of the pollution challenge; và structurally shape the sector to lớn grow more sustainably.
Báo cáo đưa ra cách tiến hành để khoanh vùng công hoàn toàn có thể nâng cấp sự infobandarpkr.comệc này với hướng nguồn lực tới các ưu tiên cách xử lý ô nhiễm; đề xuất cùng tạo nên đụng lực mang đến nông dân gồm qui mô tiếp tế cùng năng lượng không giống nhau chế tạo theo những cách hiệu quả hơn; hỗ trợ đổi mới trí tuệ sáng tạo và học hỏi và giao lưu nhằm kiểm soát và điều hành được thử thách ô nhiễm; cùng cấu tạo lại Quanh Vùng nông nghiệp trồng trọt nhằm phát triển bền vững rộng.
It predicted that flooding would cause farmers to thua some crops, but agriculture in general would benefit.
Nó dự đân oán rằng bọn đang tạo ra người nông dân mất một số trong những cây cối, nhưng nông nghiệp nói phổ biến sẽ được tận hưởng.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M