Perhaps you wonder, ‘Does the fact that Jehovah appears not to lớn have sầu done anything about my trial mean that he is unaware of my situation or that he does not care about me?’
Có lẽ chúng ta trường đoản cú hỏi: ‘Phải chăng việc Đức Giê-hô-va dường như ko làm gì nhằm giải quyết và xử lý khó khăn của mình Có nghĩa là Ngài không nghe biết tình chình ảnh của tôi hoặc ko quyên tâm cho tôi?’
The mere fact that we have sầu this ability harmonizes with the bình luận that a Creator has put “eternity into lớn man’s mind.”
Sự kiện chúng ta có chức năng này cân xứng với lời tuyên bố là Đấng Tạo Hóa vẫn đặt “ý niệm mãi sau vào phoán đoán loài người”.

Bạn đang xem: Fact nghĩa là gì


Although we recognize that none of us are perfect, we vày not use that fact as an excuse to lower our expectations, to live beneath our privileges, to delay the day of our repentance, or to lớn refuse lớn grow into lớn better, more perfect, more refined followers of our Master và King.
Mặc mặc dù họ nhận thấy rằng không có bất kì ai vào chúng ta là tuyệt vời cả, tuy thế bọn họ không thực hiện sự thật ấy để gia công một cái cớ nhằm mục đích thụt lùi mong muốn của chính mình, nhằm ko sống theo quánh ân của bản thân, để trì hoãn ngày ân hận cải của bản thân mình, hoặc từ chối không đổi thay những tín đồ giỏi rộng, hoàn hảo nhất rộng, được tinh thanh lọc hơn của Đức Thầy cùng Vua của chúng ta.
However, the final scene, a parody of The Usual Suspects, shows that Gary may have known all along, but the show does not declare that as fact.
Tuy nhiên, làm việc chình họa xoay cuối, một parody của The Usual Suspects, cho biết Gary vẫn biết không còn tất cả, nhưng mà chương trình không ra mắt sẽ là sự thật.
It became so outrageous, the whole situation, that in fact a commission of inquiry was appointed, & it reported in 1982, 30 years ago it reported -- the Ballah Report -- 30 years ago, và immediately the government- to- government arrangements were stopped.
Toàn cỗ vụ việc trsinh hoạt đề xuất rất lớn rộng Lúc thực tế một Ủy ban điều tra được lập ra, và báo cáo rằng trong thời hạn 1982, 30 năm về trước -- bài bác báo cáo Ballah -- 30 năm ngoái, cùng ngay lập tức mau lẹ, sự trao đổi giữa các cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngừng chuyển động,
All of this draws attention lớn one fact: Jehovah is holy, và he does not condone or approve sầu of sin or corruption of any kind.
Tất cả mọi điều đó xem xét chúng ta đến một sự thật: Đức Giê-hô-va là thánh, cùng Ngài không dung túng bấn hoặc gật đầu tội ác hoặc bất kể sự bại hoại nào.
There are probably about a thousvà facts about an autodi động, but you don’t need them all lớn make a decision.
Có thể có khoảng 1.000 thông tin về một mẫu xe cộ ô tô tuy vậy các bạn ko cần phải biết tất cả để lấy ra ra quyết định.
I usually tkết thúc to lớn think that the book is usually better, but, having said that, the fact is that Bollywood is now taking a certain aspect of Indian- ness & Indian culture around the globe, not just in the Indian diaspora in the U. S. và the U. K., but to lớn the screens of Arabs and Africans, of Senegalese and Syrians.

Xem thêm: Tải Ultra Video Joiner 6 - Ultra Video Joiner Portable Vn


Tôi thường nghĩ rằng cuốn sách thì dịp nào thì cũng giỏi hơn, tuy vậy, mặc dù nói vậy, sự thật là bây chừ Bollywood vẫn sở hữu diện mạo Ấn Độ cùng văn hóa truyền thống Ấn mang lại khắp khu vực trên nhân loại, không chỉ có trong xã hội tín đồ Ấn trên Mỹ cùng Anh, mà bám dính trên màn ảnh sinh hoạt Ả Rập, châu Phi, sinh hoạt Senegal với Syria.
His colleague Lester Earnest told the Los Angeles Times: "The Internet would not have happened nearly as soon as it did except for the fact that John initiated the development of time-sharing systems.
Đồng nghiệp của ông, Lester Earnest sẽ nói với Thời báo Los Angeles: "Internet sẽ không còn mang đến nhỏng được mong hóng cho tới khi ông John thực hiện tại Việc cách tân và phát triển các hệ thống chia sẻ thời hạn.
This belief is founded on the fact that the dispersion of the mean1 orbital parameters of the core members is very small và can be accounted for by a small velothành phố impulse (15 WikiMatrix
Often, in fact, the days were so hot, that the caravans walked mainly at, at, at night. camels marching in single tệp tin, with bells to lớn warn pedestrians along the way that they were coming.
Thực tế thường xuyên thì, buổi ngày cực kỳ rét, vày vậy đông đảo đoàn bộ hành đa phần đi vào đêm tối. Những đoàn diễu hành lạc đà, cùng với số đông chuông đ đẻ lưu ý khách bộ hành dọc tuyến đường rằng bọn chúng đang đến.
With a numbness that can come only from constant and unrelenting contact with evil, she accepted the fact that any moment might be her last.
Với triệu chứng cnhị đá cơ mà chỉ rất có thể dành được bằng phương pháp xúc tiếp thường xuyên với liên tiếp cùng với điềkhối u ác, bắt buộc cô sẽ đồng ý thực tế là cô rất có thể bị tiêu diệt bất kể thời điểm nào.
“I never take someone’s recommendation unless I know for a fact that the person has the same values as I have sầu.” —Caitlyn.
“lúc bao gồm ai giới thiệu phlặng gì, tôi ko lúc nào tin ngay trừ Lúc tôi biết fan đó bao gồm thuộc tiêu chuẩn với tôi”. —Cúc.
The Bible is treated as just one of many books about religious opinions và personal experiences, not as a book of facts and truth.
Kinh Thánh bị tín đồ ta coi nhỏng là 1 trong trong tương đối nhiều cuốn sách nói về tôn giáo với kinh nghiệm tay nghề cá nhân, chứ đọng không phải là sách chứa đựng sự kiện cùng lẽ thiệt.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M