phong·tị nạnh thơ·đùm·bao nhóm·bao thơ·so bì thư·bầu khí·bọc bì·hình bao·màng bao·vỏ bao·vỏ bọc·đường bao·Bao thư

*
phong bì
*

To reduce operating energy use, designers use details that reduce air leakage through the building envelope (the barrier between conditioned & unconditioned space).

Bạn đang xem: Envelope là gì


Để sút áp dụng tích điện vận hành, các bên xây đắp sử dụng các chi tiết có tác dụng sút rò rỉ không gian qua màng bọc phát hành (trở ngại thân không khí ổn định với không khí mặt ngoài).
The goal of the operation was to lớn envelop the Metz region, with its fortifications, to prsự kiện a French counteroffensive from the Alsace region against the German line on the Somme.
Mục tiêu của chuyển động này là bao vây Khu Vực Metz cùng những công sự của nó, nhằm ngăn chặn một cuộc phản nghịch công của Pháp trường đoản cú miền Alsace vào trận con đường của Đức tại sông Somme.
Afterward we took the completed magazines khổng lồ the post office, carried them to the third floor, helped the staff sort them, và put the stamps on the envelopes for mailing.
Sau đó công ty chúng tôi sở hữu tạp chí mang đến bưu thiết yếu, rước lên tầng nhì cùng giúp các nhân viên cấp dưới tại chỗ này biên soạn ra cùng đóng góp bưu giá thành nhằm gởi đi.
A postthẻ or post card is a rectangular piece of thiông chồng paper or thin cardboard intended for writing và mailing without an envelope.
Một bưu thiếp đáp xuất xắc là bưu thiệp là một mảnh giấy dày tuyệt giấy bìa cứng hình chữ nhật dành riêng cho văn uống bạn dạng cùng gửi tlỗi cơ mà không tồn tại một phong bì.
Combined with the Union force facing Fredericksburg, Hooker planned a double envelopment, attacking Lee from both his front & rear.
Kết phù hợp với lực lượng sinh sống đối lập Fredericksburg, Hooker vẫn lên chiến lược cho một cuộc bao vây kxay, tiến công cả trước khía cạnh lẫn sau lưng của Lee.
I pictured what it must have sầu felt lượt thích for this young man lớn be enveloped by such love even while being asked to lớn vày something so supremely hard as selling all he owned & giving it lớn the poor.

Xem thêm: Download Xilisoft Video Converter Ultimate 7 Full Crack Mới Nhất


Tôi vẫn tưởng tượng ra cảm giác vẫn ra làm sao so với fan thanh niên này Khi được bao bọc bởi tình thân thương thơm như vậy trong cả trong những lúc được từng trải phải làm một điều cực kỳ khó khăn là bán tất cả đa số gì anh ta cài và ban phát cho tất cả những người nghèo.
The envelope was thick & heavy, made of yellowish parchment, and the address was written in emerald green ink.
Another classification uses the geometrical shape of their capsid (often a helix or an icosahedron) or the virus"s structure (e.g. presence or absence of a lipid envelope).
Một phân loại khác sử dụng hình ngoài mặt học của capsid của bọn chúng (thường là 1 trong những helix hoặc một icosahedron) hoặc kết cấu của virut (ví như sự có hoặc không tồn tại bìa lipid).
(2 Peter 3:13) On the basis of Jesus’ sacrifice, Jehovah will remove sầu “the woven work” enveloping mankind because of Adam’s sin.
Dựa bên trên căn bạn dạng của sự quyết tử của Giê-su, Đức Giê-hô-va sẽ thải trừ “thứ đắp” bịt phủ loài fan vì chưng lỗi lầm của A-đam.
“It is not khổng lồ be wondered at that men should be ignorant, in a great measure, of the principles of salvation, & more especially of the nature, office, power, influence, gifts, & blessings of the gift of the Holy Ghost; when we consider that the human family have been enveloped in gross darkness & ignorance for many centuries past, without revelation, or any just criterion to arrive sầu at a knowledge of the things of God, which can only be known by the Spirit of God.
“Không gồm gì ngạc nhiên Lúc loài người không thể biết vào một cường độ Khủng về những cơ chế cứu vớt rỗi, và quan trọng hơn nữa về đặc thù, chức phẩm, quyền lực, ảnh hưởng, những ân tđọng với các phước lành của ân tứ Đức Thánh Linh; Lúc chúng ta thấy rằng mái ấm gia đình trái đất bị bao xung quanh do sự khuất tất dầy sệt cùng sự đo đắn trong vô số cố gắng kỳ qua, mà không có sự mặc khải, hoặc bất cứ tiêu chuẩn chỉnh tương thích nào đang đi đến được sự phát âm biết về những sự việc của Thượng Đế, là Đấng mà họ đưa ra hoàn toàn có thể hiểu rằng qua Thánh Linc của Thượng Đế.
If you pay electronically or by credit thẻ, keep a written record in each envelope, rather than cash.
Nếu thanh khô toán thù bởi điện tử hoặc thẻ tín dụng, hãy ghi vào mỗi phong bì số tiền vẫn chi hồi tháng nỗ lực cho tiền mặt.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M