TSR với DSR là hai nhiều từ viết tắt để biểu hiện nhì hiệ tượng công việc khác biệt vào lĩnh vực marketing. Hãy mày mò bọn chúng có ý nghĩa sâu sắc gì với sự khác nhau giữa bọn chúng như thế nào?

Quý Khách sẽ xem: Dsr Là Gì


Bạn đang xem: Dsr là gì

*


Su khac nhau giua TSR va DSR

1. .A Ir – – ` `hẵ >`Ế I# Tetesates Representative “^ ÍFIKĨC Bân sản phẩm thông quaỀỂ-.^ Ở Q‹ưĩ:’Ấ,-`”v,.ỀỂấ-.” _A,’.,›:-;n.ø‹La_2›;;‹- K?, 4 – Ê’ ịìạịỆ”Ĩẵĩẵ/là ` _Ể;*Ỉ`Ĩ`^”Ă . 12′ qk `ỵ:vỷỂ uỉrect sales Repre-sentatwe72;_ Là một Pmùi hương thứcTetesates tả một PhươngSmartphone.’‹`ỂL,ÌÌỉ (face to -face)`I`k”»›1lq.;x5:w“ẾíàĨụầẵằl ÃễMcập mạt tư vấn khách hàng hàngtrực tiếpI + nã kỉěff khách hàng hàng’l’ khaí thác “tl-bông tin+ ?rình Bà? vấn đề+ Đật cào hội. gợi mở Văn aě + Lang nshę 4;Ềt.,ếỸ’+ xử tí tinch huong + chốt sales , gạ . Ị Iđam Phan. tmvet Phọctrựç tiếp/ngôn ngũ lãnhKĩ NẮH6 thể/linch ánh Bẽ ngoải..*.v.Jv`:ŕęaầ sản hàng một đối mạt Jiẩ`Vdl bTl-sởí gian có tác dụng Vỉệc: thức giấc hoạt , A.ìíXem thêm: Code Zingspeed Mobile 2021 Mới Nhất, Zingspeed Mobile

The Art of Closing the Sale: The Key khổng lồ Making More Money Faster in the World of Professional Selling Brian TracyExpert Secrets: The Underground Playbook for Creating a Mass Movement of People Who Will Pay for Your Advice Russell BrunsonThe Psychology of Selling: Increase Your Sales Faster and Easier Than You Ever Thought Possible Brian Tracy The Little Platinum Book of Cha-Ching: 32.5 Strategies to lớn Ring Your Own (Cash) Register in Business và Personal Success Jeffrey Gitomer

What the Customer Wants You khổng lồ Know: How Everybody Needs to Think Differently About Sales Ram Charan Seducing Strangers: How to lớn Get People to lớn Buy What You’re Selling (The Little Blachồng Book of Advertising Secrets) Josh Weltman Sales 101: From Finding Leads and Closing Techniques to lớn Retaining Customers và Growing Your Business, an Essential Primer on How lớn Sell Wendy Conniông chồng New Sales. Simplified.: The Essential Handbook for Prospecting & New Business Development Mike Weinberg Agent of Influence: How lớn Use Spy Skills to Persuade Anyone, Sell Anything, & Build a Successful Business Jason Hanson Secrets of Question-Based Selling: How the Most Powerful Tool in Business Can Double Your Sales Results Thomas Freese Stories That Stick: How Storytelling Can Captivate Customers, Influence Audiences, và Transsize Your Business Kindra Hall Sales Management. Simplified.: The Straight Truth About Getting Exceptional Results from Your Sales Team Mike Weinberg The Way of the Wolf: Straight Line Selling: Master the Art of Persuasion, Influence, and Success Jordan Belfort Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, & Customer Relationship Management Gordon S. Linoff

You just clipped your first slide!

Clipping is a handy way to collect important slides you want lớn go baông xã lớn later. Now customize the name of a clipboard to lớn store your clips.