Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Destruction là gì

*
*
*

destruction
*

destruction /dis"trʌkʃn/ danh từ sự phá hoại, sự phá huỷ, sự tiêu diệt; triệu chứng bị tiêu diệt, tình trạng bị tiêu diệt nguim nhân huỷ diệt, ngulặng nhân suy vi; nguyên nhân gây ra loại chết
chỗ lỗi hỏngphá hoạisự phá hoạisự phá hỏngsự phá hủycollision destructionsự bỏ bởi va chạmdestruction stagequy trình tiến độ phá hủyinhibition of destructionsự giam giữ phá hủymechanics of destructioncơ học phá hủysuperconductivity destruction currentdòng bỏ siêu dẫnchạy thử to lớn destructionsự thí điểm mang đến phá hỏngdemo to destructionsự thử tới Lúc hủy diệt (mẫu)sự tiêu diệtbacterial destruction: sự tàn phá vi khuẩnthermal destruction: sự tàn phá bằng nhiệtcapital destructiontổn hao vốncreative sầu destructionsự tiêu hủy có tính sáng sủa tạodestruction curvecon đường cong tiêu diệt vi khuẩn bởi nhiệtenvironment destructionphá hủy môi trườngfraudulent destructionsự bài trừ phi phápmalicious destructionsự tiêu hủy gắng ýmarket destructionphá hoại thị trườngprocess of creative destructionquá trình tiêu diệt tất cả tính sáng tạoprocess of creative sầu destructiontrình phá hủy có tính sáng tạorat destructionsự diệt chuột

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): destroyer, destruction, destroy, indestructible, destructive sầu, destructively


Xem thêm: Download Vmware 10 Full Link Google Drive, Download Vmware Workstation 10

*

*

*

destruction

Từ điển Collocation

destruction noun

ADJ. complete, total, wholesale | large-scale, mass, massive, widespread modern weapons of mass destruction | rapid | systematic | wanton the wanton destruction of public property | environmental, forest, habitat the environmental destruction caused by road building

VERB + DESTRUCTION bring (about), cause, lead to lớn, result in, wreak (formal) the destruction brought about by war He gasped as he saw how much destruction she had wrought with the hammer. | prsự kiện Some shopkeepers closed early khổng lồ prsự kiện the wholesale destruction of their property by the hooligans.

PHRASES leave a trail of destruction The tornavày left a trail of destruction behind it. | the seeds of destruction By doubling its prices, the industry sowed the seeds of its own destruction. | chạy thử sth khổng lồ destruction Children will quickly demo their toys khổng lồ destruction.