Chủ đề từ vựng tiếng Anh về thi tuyển có nhiều từ bỏ vựng liên quan, bạn cũng có thể xem thêm nội dung bài viết tiếp sau đây để nâng cao vốn tự vựng của bản thân nhé. quý khách vẫn xem: đề thi giờ anh là gì

Những kỳ thi thường xuyên khiến các bạn rất nhiều stress với căng thẳng bắt buộc ko làm sao. Nhưng đây cũng là chủ thể không còn xa lạ nhưng mà bạn thường xuyên gặp gỡ trong cuộc sống từng ngày. Từ chủ đề này chúng ta có thể học tập được không ít từ new giờ Anh kia. Cùng mày mò từ bỏ vựng tiếng Anh chủ thể thi cử nhé.


Bạn đang xem: Đề bài tiếng anh là gì

*

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ thể thi tuyển, học tập tập

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have sầu khổng lồ revise for my French kiểm tra tomorrow. (Tôi bắt buộc ôn bài xích cho bài xích khám nghiệm giờ đồng hồ Pháp ngày mai.)

- swot up = revise = (biện pháp điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc là tôi đã ôn kĩ kiến thức cho kì kiểm tra vào tuần cho tới.)

- cram = (cách Gọi thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish demo on next Monday. (John học tập dồn để thi giờ Tây Ban Nha vào trang bị Hai cho tới.)

- learn by heart / memorise = học tập ở trong lòng


Xem thêm: Chain Of Custody Là Gì ? Quy Trình Giám Sát Nguồn Gốc Là Gì

*

quý khách mong muốn nói "đạt kết quả cao vào thi cử" bởi giờ Anh thì nói như thế nào?

2. Từ vựng tiếng Anh trong những khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = cù cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn tphải chăng luôn tra cứu phương pháp để gian lậu trong những kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi sẽ đạt kết quả giỏi trong kì thi tuyển sinc ĐH.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ hãi mình thi ko giỏi.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa giảng dạy sĩ quan liêu thật sự vất vả nhưng lại anh ấy đã đậu cùng với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ vừa đủ đậu

Ex: I just managed lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ toàn diện điểm nhằm đậu thôi. Bài thi thiệt sự khó quá.)

3. Các tự vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang đến chủ thể thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- chạy thử taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, fan thi

- examiner /ig´zæminə/: người chnóng thi


*

Chủ đề thi cử trong giờ đồng hồ Anh có nhiều trường đoản cú vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- chạy thử /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi xuất sắc nghiệp

- vị your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/có tác dụng đồ vật án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài luận/luận án/khóa luận/bài xích được giao/bài xích thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài bác nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài xích tập về nhà/bài luận/bài bác tập được giao/bài bác thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn chỉnh bị/ôn tập/học tập nhồi nhét đến bài xích kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: làm bài xích kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn dẫn đầu lớp

- plodder: cần mẫn bù thông minh

Quý Khách hoàn toàn có thể xem thêm những chủ thể từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh trên trang infobandarpkr.com để bổ sung cập nhật thêm vốn từ vựng của bản thân nhé.