Blade và Soul cả nước - Vũ khí Thiên Thạch là trang bị được nâng cấp trường đoản cú vũ trang Hổ Phách nghỉ ngơi cung cấp 10, 11 hoặc 12.

quý khách sẽ xem: đá tranh bị knhị sáng sủa bnsBlade & Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm phát âm game

Blade & Soul đất nước hình chữ S – Vũ khí Thiên Thạch là thiết bị được upgrade trường đoản cú vũ trang Hổ Phách sinh hoạt cung cấp 10, 11 hoặc 12. khi các bạn cài vũ trang Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, bạn cũng có thể tăng cấp lên khí giới Tinch Vân tương ứng sống cung cấp 1, 2, 3 tương xứng. Lúc upgrade, tranh bị Tinc Vân vẫn tự nhiên gửi thành trang bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Ngulặng liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinc Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Nguim liệu

-50 Mhình họa Tinh Vân-200 Kết tinc Linh Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-20 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 2

Nguyên ổn liệu – giả dụ bạn đang thiết lập vũ trang Hổ Phách cấp 11

-25 Mhình ảnh Tinch Vân-200 Kết tinch Linc Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-70 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – nếu như bạn vẫn mua vũ trang Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 3

Nguim liệu – nếu như bạn đang thiết lập thiết bị Hổ Phách cấp 12

-10 Mhình ảnh Tinh Vân-200 Kết tinch Linh Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-100 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên ổn liệu – nếu như bạn vẫn cài đặt thiết bị Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

Nguim liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 5

Ngulặng liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 6

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

Nguyên liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 8

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 9

Nguim liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 10

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 11

Nguyên liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguyên liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng