Hôm nay bọn họ sẽ học tập tiếp bài xích số 14 vào loạt bài học 25 Bài thành ngữ giờ Anh tiếp xúc mỗi ngày 2019.

Bạn đang xem: Crunch time là gì

Đang xem: Crunch time là gì

Các các từ bỏ này mọi là đều nhiều từ rất là thông dụng trong cuộc truyện trò từng ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi người đang nghe thấy bọn chúng trong những bộ phim truyền hình với công tác TV và rất có thể áp dụng bọn chúng để gia công đến tiếng Anh của bản thân mình như là với giờ đồng hồ của fan phiên bản ngữ hơn.

Nlỗi sẽ nói vào bài đầu, các câu nói thành ngữ sẽ được đặt vào yếu tố hoàn cảnh một mẩu chuyện rõ ràng. Nếu chúng ta như thế nào chưa nắm rõ vui vẻ gọi lại tại đây: Lời reviews rất nhiều thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp mỗi ngày.

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: (to) break up with (someone) 2. Câu thành ngữ số 2: (to) crank out 3. Câu thành ngữ số 3: crunch time 4. Câu thành ngữ số 4: Give sầu me a break! 5. Câu thành ngữ số 5: go ahead 6. Câu thành ngữ số 6: bead over heels in love sầu 7. Câu thành ngữ số 7: love sầu at first sight 8. Câu thành ngữ số 8: (to) make out 9. Câu thành ngữ số 9: (khổng lồ be) nuts about 10. Câu thành ngữ số 10: (to have sầu a) one-track mind 11. Câu thành ngữ số 11: (to) plug away (at something) 12. Câu thành ngữ số 12: (to) treat (someone) like dirt

*

Ưu đãi khóa huấn luyện ngoại ngữ trên NNYC

Ý nghĩa các thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hằng ngày trong bài

1. Câu thành ngữ số 1: (to) break up with (someone)

– Nghĩa tiếng Anh: lớn over a relationship with a thắm thiết partner

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: ngừng mối quan hệ yêu đương

lấy một ví dụ 1: When Nicole’s boyfriend told her he didn’t want khổng lồ see her anymore, she replied, “I can’t believe you’re breaking up with me!”

Ví dụ 2: After dating her boyfrikết thúc Dan for four years, Erica finally decided to lớn break up with hyên.

2. Câu thành ngữ số 2: (to) crank out

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to produce rapidly or in a routine manner

– Nghĩa tiếng Việt: tạo thành nkhô giòn ra các lắp thêm, tạo nên vật gì mau lẹ tốt theo kinh nghiệm hay lệ

Ví dụ 1 : Last night, Nicole cranked out 200 signs for her campaign.

Ví dụ 2: We just bought a new printer at work. It can crank out đôi mươi pages per minute.

3. Câu thành ngữ số 3: crunch time

– Nghĩa giờ Anh: a short period when there’s high pressure to lớn achieve a result

– Nghĩa giờ Việt: Một thời gian nđính thêm cùng với áp lực nặng nề cao để có được thành quả

Ví dụ 1: The entire month of December is crunch time for Santa Claus.

Ví dụ 2: May is crunch time for many students. It’s when they have sầu their final exams.

4. Câu thành ngữ số 4: Give me a break!

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: that’s ridiculous; that’s outrageous

– Nghĩa tiếng Việt: vô lý, cực nhọc tin, kỳ quặc, chớ quá hà khắc, hãy mang đến tôi một cơ hội khác

Ví dụ 1: You want me to lớn pay $3 for one cookie? Give sầu me a break!

Ví dụ 2: You expect me to lớn believe that excuse? Give sầu me a break!

5. Câu thành ngữ số 5: go ahead

– Nghĩa tiếng Anh: lớn continue; to proceed without hesitation

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: làm việc gì này mà không có lưỡng lự, tiếp tục

Ví dụ 1: We have more than enough food for dinner. Go ahead & invite your friend to lớn join us.

Ví dụ 2: Let’s go ahead & buy our plane tickets now.

6. Câu thành ngữ số 6: head over heels in love sầu

– Nghĩa tiếng Anh: very much in love

– Nghĩa giờ Việt: yêu thương say đắm

Ví dụ 1: During the first years of their marriage, Brad & Jennifer were head over heels in love with each other.

Ví dụ 2: Sara is head over heels in love with Mark. Unfortunately, he doesn’t even know her name!

7. Câu thành ngữ số 7: love at first sight

– Nghĩa giờ Anh: an immediate attraction

– Nghĩa tiếng Việt: yêu từ bỏ cái nhìn đầu tiên

Ví dụ 1: It took Allison several months to fall in love sầu with Karl. It wasn’t love at first sight.

Xem thêm: Đá Vũ Khí Tinh Vân Bns - Đá Vũ Khí Khai Sáng Bns

Ví dụ 2: Tony liked Tara immediately. It was love sầu at first sight!

8. Câu thành ngữ số 8: (to) make out

– Nghĩa tiếng Anh: lớn kiss with much passion

– Nghĩa giờ Việt: hôn say đắm

Ví dụ : Ted and Amber started making out at the stoplight & didn’t realize that the light had turned green.

Lưu ý: “Make out” còn tồn tại nghĩa khác:

1) To manage. How did you make out at the doctor’s today?

2) To understand or see with difficulty. It was so foggy, I could barely make out the street signs.

3) To prepare a kiểm tra or other payment. Please make out a kiểm tra for this month’s rent.

9. Câu thành ngữ số 9: (to lớn be) nuts about

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: khổng lồ like very much

– Nghĩa giờ Việt: rất là thích

Ví dụ 1: Ted has every single Metallica album – he’s nuts about that b&.

Ví dụ 2: We’re just nuts about our new neighbors. We have them over for dinner once a month.

Từ đồng nghĩa: crazy about

10. Câu thành ngữ số 10: (to have sầu a) one-traông chồng mind

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: having all thoughts directed to just one thing or activity; focused on just one thing

– Nghĩa giờ Việt: chỉ xem xét về một vấn đề, một lợi ích

Ví dụ 1: Ryan thinks about football all the time. He’s got a one-track mind.

Ví dụ 2: Mia has a one-track-mind. She thinks about boys all the time.

11. Câu thành ngữ số 11: (to) plug away (at something)

– Nghĩa giờ Anh: to proceed with a boring or routine task; to keep trying

– Nghĩa tiếng Việt:

Ví dụ 1: Only 842 more cookies to lớn bake. Let’s keep plugging away!

Ví dụ 2: Don’t give sầu up on chemistry class. If you keep plugging away, you will eventually learn the material.

12. Câu thành ngữ số 12: (to) treat (someone) lượt thích dirt

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to lớn behave in a nasty way towards someone; to lớn treat someone poorly

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: cư xử cùng với ai đó một bí quyết tồi tàn, xử tệ với ai đó

Ví dụ 1: Nobody was surprised when Nicole’s boyfriend broke up with her, since she treated hyên like dirt.

Ví dụ 2: I feel sorry for Jeffrey. The kids at school are very nasty lớn hyên ổn. They really treat hyên ổn lượt thích dirt.

Bởi vậy chúng ta sẽ dứt bài bác số 14. Các các bạn hãy học tập tiếp bài số 15 để tò mò hơn nữa.

Hy vọng những chúng ta có thể sử dụng thành thục các thành ngữ giờ Anh trong giao tiếp mặt hàng ngày nhằm phục vụ xuất sắc hơn đến công việc với cuộc sống.