The Hebrew word rendered “leprosy” is broad in meaning và can include various contagious skin diseases.

Bạn đang xem: Contagious là gì


Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “phong cùi” bao gồm nghĩa hơi rộng lớn, bao gồm các một số loại bệnh truyền nhiễm ko kể da.
4 Medical men have sầu since learned the practical value of such measures, which can still be applied with benefit: Minimizing liên hệ with others when you or they seem khổng lồ have sầu an illness that might be contagious.
4 Từ kia đến lúc này, những bác sĩ đã học biết cực hiếm thực tiễn của những biện pháp ấy, nhưng mà ngày nay vẫn còn được ích lợi Khi áp dụng: Hạn chế xúc tiếp với người không giống ví như chúng ta hoặc bọn họ có vẻ mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm làm sao đó.
But for me, what was contagious about all of them was that they were infected by something I Điện thoại tư vấn the " I Can " bug.
Nhưng đối với tôi, điều vẫn lây lan trong số bọn họ sẽ là họ phần nhiều bị nhiễm một trang bị tôi Gọi là nhỏ rệp " Tôi Có Thể ".
In cows, abortion may be caused by contagious disease, such as brucellosis or Campylobacter, but can often be controlled by vaccination.
Ở bò, sẩy tnhị hoàn toàn có thể diễn ra vì căn bệnh truyền nhiễm, nhỏng Brucellosis xuất xắc Campylobacter, tuy nhiên thường rất có thể được điều hành và kiểm soát bằng vắc xin.
Scabies is contagious and can be contracted through prolonged physical tương tác with an infested person.
Bệnh ghẻ là dịch truyền nhiễm cùng có thể nhiễm qua xúc tiếp đồ dùng lý kéo dãn dài với người xuất xắc thú bị lây truyền bệnh dịch.
Because it is a death that is unwelcomely thrust upon one by the “long sword” of a tremendous war, by food shortage khổng lồ the point of famine or by “pestilence,” a contagious disease that spreads over a wide inhabited area, spelling a rapid stoppage of life to its many infobandarpkr.comctims.
Đó là sự infobandarpkr.comệc chết xảy cho hối hả gây ra vì chưng “gươm dao” của chiến tranh rộng lớn, do đói kém hoặc vì chưng “dịch-lệ”, một bệnh dịch truyền-nhiễm lan tỏa trên một vùng to lớn tất cả cư dân, tạo sự chết nhanh lẹ đến nhiều nạn-nhân.

Xem thêm: Templates And Family Library Not Installed Or Missing In Revit Or Revit Lt


The United Nations agency said Thursday that preliminary genetic tests suggest that the highly contagious strain behind the outbreak could be a genetic recombination of two different E. coli bacteria .
Cơ quan này của LHQ cho thấy những cuộc xét nghiệm DT sơ cỗ hôm thứ năm cho thấy thêm loại infobandarpkr.com trùng vô cùng dễ lây lan trong đợt dịch lần này là infobandarpkr.comệc tái kết hợp gien của nhì loại khuẩn E.coli không giống nhau .
Những lời của Landon thật là đầy an ủi và trấn an, cùng bạn tkhô cứng niên Cảm Xúc lây lan bởi vì lòng vồ cập của Landon về công infobandarpkr.comệc tuyên giáo.
Herd immunity does not apply lớn all diseases, just those that are contagious, meaning that they can be transmitted from one indiinfobandarpkr.comdual lớn another.
Miễn dịch bạn bè đàn chưa phải là có thể vận dụng cho tất cả những bệnh dịch, cơ mà chỉ phần đa bệnh tất cả tính lây truyền cao, có nghĩa là những bệnh dịch hoàn toàn có thể nhiễm tự tín đồ này sang trọng tín đồ không giống.
Last year, though, an appalling incident in a southern OEM manufacturing compound in China: 13 young workers in their late teens & early 20s committed suicide, just one by one lượt thích causing a contagious disease.
Tuy nhiên, thời gian trước, một vụ infobandarpkr.comệc ghê hãi nghỉ ngơi một đội hòa hợp cấp dưỡng sản phẩm công nghệ OEM ngơi nghỉ Trung Quốc: 13 công nhân tphải chăng tuổi khoảng tầm 18-19 và 20-21 tuổi sẽ từ vẫn từng bạn một y như một căn căn bệnh truyền nhiễm.
As uneasy as getting vaccinated may make both you and your child , rethành infobandarpkr.comên that immunizations are one of the best means of protection against contagious diseases .
infobandarpkr.comệc tiêm chủng có thể khiến cho tất cả các bạn cùng đứa bạn cảm thấy ko dễ chịu và thoải mái tí làm sao , nhớ là chủng ngừa là một trong những giữa những phương án bảo vệ tốt nhất có thể giúp chống tách những bệnh dịch lây nhiễm .
She specialised in tuberculosis và contagious disease, later opening a TB clinic & starting retìm kiếm on cancer.
Bà siêng về bệnh lao với bệnh truyền nhiễm, sau đó mở một phòng mạch lao với bước đầu phân tích về ung tlỗi.
Suppose that a doctor told you khổng lồ avoid contact with someone who is infected with a contagious, deadly disease.