Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ infobandarpkr.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Consulting là gì

financial/IT/management, etc. consulting Management consulting helps the world"s leading organizations become even more effective.
*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Eyeball Là Gì, Eyeball Trong Tiếng Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語