Người lao rượu cồn cả nước Lúc tsay mê gia lao rượu cồn tại những công ty lớn, cơ sở, tổ chức triển khai có quyền thành lập, tmê say gia chuyển động công đoàn. Trình từ ra đời, kéo hay hoạt động được cách thức trên điều lệ Công đoàn nước ta.

Bạn đang xem: Công đoàn tiếng anh là gì


Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức triển khai bao gồm trị xã hội của thống trị người công nhân với tín đồ lao đụng, được Thành lập và hoạt động dựa trên cửa hàng trường đoản cú nguyện với Chịu đựng sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản cả nước, với cơ quan đơn vị nước với tổ chức kinh tế chăm sóc, bảo đảm an toàn quyền với ích lợi hòa hợp pháp cho tất cả những người lao cồn, không chỉ có thế tmê mệt gia vào giám sát hoạt dộng của phòng ban nhà nước, tuim truyền bạn lao rượu cồn chấp hành lao lý, kỷ công cụ, cải thiện kỹ năng tay nghề, trình độ chuyên môn.

Người lao động toàn quốc Khi tmê mẩn gia lao hễ tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai gồm quyền thành lập và hoạt động, tyêu thích gia chuyển động công đoàn. Trình trường đoản cú ra đời, gia nhập giỏi chuyển động được phương pháp trên điều lệ Công đoàn nước ta.

Công đoàn tiếng Anh là gì?

Công đoàn tiếng Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh nhỏng sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class và working class, established on a voluntary basis & under the leadership of the Communist Party of Vietphái mạnh, together with state agencies & economic organizations. care, protect the legitimate rights & interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees to comply with the law, discipline, & improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies và organizations, have sầu the right to lớn establish và participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.

*

Cụm từ bỏ liên quan công đoàn giờ Anh là gì?

– Công đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cửa hàng của công đoàn tập hòa hợp các thành viên tại một hoặc một số doanh nghiệp, tổ chức triển khai, ban ngành và được công đoàn cấp trên thẳng thừa nhận theo chính sách của pháp luật công đoàn toàn quốc.

Công đoàn các đại lý giờ đồng hồ Anh là: Union base

Định nghĩa Công đoàn cơ sở được dịch quý phái giờ đồng hồ Anh nhỏng sau: A grassroots trade union is a grassroots organization of a trade union that gathers members in one or several enterprises, organizations và agencies & is recognized by the immediate superior trade union in accordance with the law of the Vietnam trade union.

Xem thêm: Autorun Là Gì ?

– Công đoàn đơn vị.

Công đoàn cửa hàng là công đoàn cơ trực thuộc một doanh nghiệp một mực, thực hiện những vận động công đoàn, đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng cho tất cả những người lao cồn sinh sống cửa hàng kia.

Công đoàn chủ thể giờ Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn công ty được dịch thanh lịch giờ Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights and interests of employees in that company.

– Luật Công đoàn.

Luật công đoàn là văn bạn dạng bởi Quốc hội phát hành, hình thức ví dụ các cách thức hoạt động, giấy tờ thủ tục thành lập xuất xắc phép tắc quyền hạn, trọng trách của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn giờ Anh là: union law

Định nghĩa phép tắc Công đoàn được dịch quý phái tiếng Anh như sau: Luật công đoàn là văn bạn dạng vày Quốc hội ban hành, luật pháp ví dụ phần lớn hiệ tượng vận động, thủ tục thành lập và hoạt động tốt biện pháp nghĩa vụ và quyền lợi, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

ví dụ như hầu hết trường đoản cú thường xuyên áp dụng công đoàn tiếng Anh là gì?

– Chức năng đặc trưng độc nhất của công đoàn.

Chức năng quan trọng tốt nhất của công đoàn được dịch quý phái giờ Anh là: The most important function of the union.

– Tổ chức công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

Tổ chức công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh là: Trade union organization

– Chủ tịch công đoàn giờ Anh là gì?

Chủ tịch công đoàn được dịch tiếng Anh là: Union president

– Công đoàn VN tiếng Anh là gì?

Công đoàn cả nước được dịch lịch sự giờ đồng hồ Anh là: Vietnam giới Trade Union