lộn xộn·bàng hoàng·lếu láo độn·mơ hồ·ngượng·rối loạn·rối rắm·lúng túng
We may well imagine that a journey of this kind could have sầu aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not lớn be confused with Epaphras of Colossae) was willing khổng lồ carry out that difficult mission.

Bạn đang xem: Confused


Chúng ta chắc hẳn tưởng tượng được cuộc hành trình như thế có thể làm fan ta lo lắng cùng rụt rè, tuy nhiên Ép-ba-phô-đích (không nên lầm cùng với Ê-pháp-ra sinh hoạt thành Cô-lô-se) chuẩn bị sẵn sàng thực hành sứ mạng khó khăn kia.
It just strikes me that this business of vampirism... has a very strong element of sexual confusion.
Today, some 3,000 languages act as a barrier khổng lồ understanding, and hundreds of false religions confuse mankind.
Ngày nay, khoảng 3.000 ngữ điệu bao gồm tác động y hệt như bức tường chắn ngnạp năng lượng cản sự thông cảm, cùng hằng trăm tôn giáo giả khiến loài tín đồ bối rối.
The strangest and most confusing testimony comes from A. C. N. Nambiar, who was with the couple in Badgastein briefly in 1937, và was with them in Berlin during the war as second-in-commvà to lớn Bose.
Lời tuim ba kỳ dị cùng khó hiểu tuyệt nhất đến từ A. C. N. Nambiar, người sẽ thuộc cặp bà xã ông chồng ngơi nghỉ Badgastein một thời hạn ngắn vào năm 1937, và thuộc họ làm việc Berlin vào chiến tranh cùng với bốn bí quyết là chỉ huy thiết bị nhị mang lại Bose.
Confusion on which of these two names to use for the rice blast pathoren remains, as both are now used by different authors.
Sự nhầm lẫn về nhị cái tên này để sử dụng đến tác nhân tạo căn bệnh đạo ôn vẫn còn đó, Khi cả nhị đang rất được thực hiện vày những tác giả khác biệt.
Confused, I Call my father, who calmly intones, "There"s been a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi Call cho bố tôi, tín đồ vẫn duy trì bình tâm, "Vừa gồm một cuộc xả súng gần bên Deah tại Chapel Hill.
On the contrary, they have sầu divided mankind và painted a confusing picture of who God is & how lớn worship him.
Ngược lại, họ đã gây chia rẽ, khiến cho người ta thêm hoang mang về Đức Chúa Trời và phương pháp thờ phượng Ngài.
Identity confusion can also occur when we ask children what they want khổng lồ be when they grow up, as if what a person does for a living is who he or she is.
Sự hoang mang về bắt đầu cũng hoàn toàn có thể xảy ra Lúc bọn họ hỏi một người con là nó mong muốn làm những gì khi nó mập lên, thể nhỏng các bước làm cho của một fan đó là thực chất của tín đồ ấy.
As lớn the actual battle itself, the chronicles report that the Polovtsy (Cumans) broke and ran without having fought and that their flight through the Russian ranks led lớn mass confusion and resulted in their slaughter by the Mongols.
Về bạn dạng thân cuộc chiến, những biên niên sử ghi rằng Polovtsy (bạn Cuman) vỡ và chạy lúc chưa giao chiến với rằng việc chúng ta tháo chạy xuyên thẳng qua những lực lượng quân Nga khiến cho chỗ đông người rối loạn với hiệu quả là bị quân Mông Cổ tàn gần cạnh.
That venture in opposition to lớn God’s commvà to lớn “fill the earth” ended when Jehovah confused the language of the rebels.

Xem thêm: Minimum Viable Product Là Gì ? Ý Nghĩa Của Mvp Trong Game Và Startup


Công trình nầy nghịch lại lệnh của Đức Chúa Ttách là “tạo cho đầy-dẫy đất”, với đã biết thành bỏ dở lúc Đức Giê-hô-va có tác dụng lộn xộn ngữ điệu của các kẻ phản nghịch.
All fees must be clearly agreed & noted in the agency agreement before market so there is no confusion of additional charges.
Tất cả các khoản giá tiền đề xuất được thỏa thuận ví dụ cùng ghi chụ trong thỏa thuận hợp tác cửa hàng đại lý trước lúc chỉ dẫn thị trường để không tồn tại sự nhầm lẫn về tổn phí bổ sung cập nhật.
When the British ships began returning fire, confusion amongst the British battlecruisers resulted in Moltke being engaged by both New Zeal& và Tiger.
Khi các con tàu Anh bắt đầu phun trả, sự lẫn lộn phương châm giữa các tàu chiến-tuần dương Anh vẫn khiến cho Moltke bị đối đầu và cạnh tranh vày cả New Zealand lẫn Tiger.
And sometimes working with both in our bodies at the same time causes some bít tất tay or confusion and leads lớn a lot of the identity struggles that Indigenous people feel in going about their activities in the world.
Leroy Littlebear nói rằng vì chưng chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều cái nhìn trái đất của Phương Tây phải gần như quan đặc điểm đó bị va va trong những cá nhân cùng số đông thổ dân bạn dạng địa, khiến cho chúng ta chú ý nhân loại bằng 2 cách.
Later, to lớn avoid confusion with British or French roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.
Sau đso, nhằm tách lẫn lộn với hầu như phù hiệu của Anh và Pháp, thứ cất cánh Hà Lan sẽ đánh một huy hiệu hình tam giác viền black.
Evans said: “Division between parents is unfair and confusing and weakens the foundations of the family.
One of the Apologie"s main strategies was to use the contradictory philosophies of skepticism & stoicism, personalized by Montaigne on one hvà, và Epictetus on the other, in order to bring the unbeliever lớn such despair và confusion that he would embrace God.
trong số những chiến lược chủ yếu của cuốn nắn Apologie là áp dụng nhị triết lý sinh sống đối nghịch nhau, không tin với tự khắc kỷ, biểu hiện qua tính phương pháp của Montaigne cùng Epictetus nhằm đẩy fan không có tinh thần vào chứng trạng vô vọng và hoang có nhằm rồi sau cùng đồng ý mang đến với Chúa.
It should not be confused with sodium dithionite, Na2S2O4, which is a very different compound, và is a powerful reducing agent with many uses in chemistry and biochemistry.
Không đề nghị nhầm lẫn cùng với natri đithionit, Na2S2O4, một chất hoàn toàn khác biệt, và là 1 trong hóa học khử công hiệu với khá nhiều áp dụng vào hóa học cùng hóa sinh.
16 In a similar patient & kind way, we can encourage those who are worried about their health, are downhearted after the loss of their employment, or are confused about certain Scriptural teachings.
16 Với sự kiên nhẫn với thong dong, họ cũng rất có thể trợ giúp những người dân vẫn lo lắng về sức khỏe, thoái chí Khi mất câu hỏi hoặc cực nhọc hiểu một sự dạy bảo trong Kinch Thánh.
This has resulted in a great khuyễn mãi giảm giá of confusion about the nature và needs of all the species involved, with the reputation & requirements of one frequently being wrongly attributed lớn the others.
Vấn đề này vẫn tạo thành những lộn xộn về bản chất với nhu cầu của toàn bộ các loại có tương quan, cùng với danh tiếng với những yêu cầu của một loại thường hay bị gán sai lạc mang đến loại khác.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M