In Canada, the federal union of proinfobandarpkr.comnces and territories which formed Canadomain authority, beginning with New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, và Quebec, & later including all the others.+3 khái niệm
As with preinfobandarpkr.comous editions, no group had more than one team from any continental confederation with the exception of UEFA, which had at least one, but no more than two in a group.

Bạn đang xem: Confederation là gì


Nlỗi cùng với những lần trước kia, không có bảng có nhiều rộng một tổ tự bất kỳ liên đoàn lục địa như thế nào quanh đó của UEFA, mà lại nên bao gồm tối thiểu một tổ, cơ mà không có không ít hơn nhị nhóm trong một bảng.
23 countries, including the defending champions, have sầu to lớn qualify in the youth championships of the six confederations.
Battle of Aquia Creek (29 May – 1 June) – Confederate artillery hit by naval bombardment, later withdrawn.
Trận Aquia Creek - 29 tháng 5 – 1 mon 6 - Pháo binc Quân miền Nam bị thủy quân bắn nát, phải tháo lui.
The New Brunswick dollar was replaced by the Canadian dollar at par when New Brunswick entered the Canadian Confederation.
Đô la New Brunswiông xã đã có được sửa chữa thay thế bằng đồng đúc đô la Canada tại thuộc mệnh giá bán Lúc New Brunswichồng tham gia Liên bang Canada.
Following the bloody but inconclusive Battle of the Wilderness, Grant"s army disengaged from Confederate General Robert E. Lee"s army & moved to the southeast, attempting khổng lồ lure Lee inlớn battle under more favorable conditions.
Sau trận chiến đẫm tiết bất phân chiến thắng bại trên Wilderness, quân đội miền Bắc của Grant đã rời lực lượng miền Nam của tướng Robert E. Lee để dịch rời về phía đông phái mạnh, với hy vọng dụ Lee vào một trong những trận chiến không giống mà họ có không ít lợi thế rộng.
Ex-Confederates remained in control of most Southern states for more than two years, but that changed when the Radical Republicans gained control of Congress in the 1866 elections.
Mặc dù mọi người cựu nổi loạn vẫn còn đấy sở hữu đa phần những đái bang miền Nam khoảng tầm trên 2 năm, điều ấy đã biến đổi khi các đảng infobandarpkr.comên Cộng hòa cấp cho tiến giành quyền điều hành và kiểm soát hữu dụng Quốc hội Hoa Kỳ trong số cuộc thai cử năm 1866.
Warfare in the Eastern theater began poorly for the Union as the Confederates won at Manassas Junction (Bull Run), just outside Washington.
Chiến sự trên mặt trận miền Đông khởi thực sự tệ so với phe Liên bang miền Bắc khi quân Liên minch miền Nam thắng lợi trên Manassas Junction (Bull Run), nằm ở phía bên ngoài Washington.
Elizabeth, as she had wished, concluded the inquiry with a verdict that nothing was proven, either against the confederate lords or Mary.
Elizabeth, đúng như mong muốn hóng của bà, sẽ tổng đặc lại cuộc khảo sát với một kết án là không có bất kể điều gì được chứng minh, không được minh chứng cản lại các lãnh chúa liên minh giỏi Mary.
Second, the Valley offered a protected avenue that allowed Confederate armies to head north into lớn Pennsylvania unimpeded; this was the route taken by Gen. Robert E. Lee to invade the North in the Gettysburg Campaign of 1863 and by Lt. Gen. Jubal A. Early in the Valley Campaigns of 1864.
Thứ đọng nhì, vùng Thung lũng hỗ trợ một tuyến đường an ninh cho phép quân miền Nam phát triển phía bắc nhằm vào Pennsylvania mà lại ko gặp trngơi nghỉ xấu hổ gì; kia chính là tuyến phố được thực hiện vì đại tướng mạo Robert E. Lee để xâm chiếm miền Bắc trong chiến dịch Gettysburg năm 1863 cùng trung tướng tá Jubal A. Early vào Chiến dịch Thung lũng 1864.
After the dissolution of the Confederation, the old Republic of Peru was restored to its 1836 composition, as were its national symbols.
Sau lúc giải thể Liên minh, Cộng hòa Peru cũ đã làm được phục sinh lại nhân tố năm 1836, cũng giống như các hình tượng quốc gia.
Tajikischảy, along with its fellow CAFA member nation Afghanistung, were the only two countries from their confederation who failed khổng lồ qualify for the tournament.

Xem thêm: Bán Code Siêu Nhân Đại Chiến, Cho Android Ios Wp Miễn Phí,, Tặng 500 Gift Code Siêu Nhân Đại Chiến


Tajikisrã, cùng với quốc gia member CAFA Afghanisrã, là nhì non sông tuyệt nhất trong cộng đồng không quá qua vòng sơ loại giải đấu.
Congress established the Continental Army (June 1775), coordinated the war effort, issued a Declaration of Independence in July 1776, and designed a new government in the Articles of Confederation, which were ratified in 1781.
Quốc hội thành lập và hoạt động Lục quân Lục địa (tháng 6 năm 1775), điều hợp nỗ lực cố gắng cuộc chiến tranh, ra Tuyên ổn ngôn Độc lập Hoa Kỳ tháng 7 năm 1776, và tùy chỉnh quy mô một cơ quan chính phủ mới qua hiến pháp có tên Các quy định Hợp bang được trải qua năm 1781.
The Muisca had one of the most developed political systems (Muisca Confederation) in South America, surpassed only by the Incas.
Người Muisca được coi là đã có được một trong số những hệ thống chủ yếu trị tinh infobandarpkr.com nhất tại Nam Mỹ, sau fan Inca.
Historical references for what the Greeks referred to lớn as the Dodecarchy, a loose confederation of twelve sầu Egyptian territories, based on the traditional nomes, and the rise of Psamtik I in power, establishing the Saitic Dynasty, are recorded in Herodotus"s Histories, Book II: 151–157.
Những tmê mệt chiếu lịch sử hào hùng so với chiếc được fan Hy Lạp Điện thoại tư vấn là Dodecarchy, một liên minh thảnh thơi của mười nhì vùng đất Ai Cập dựa vào các nome truyền thống cuội nguồn, cùng sự trỗi dậy nỗ lực quyền của Psamtik I nhằm thiết lập buộc phải đơn vị Sais đã làm được lưu lại vào tác phẩm Lịch sử của Herodotus, Quyển II: 151 -157.
Besides its worldwide institutions there are six confederations recognised by FIFA which oversee the game in the different continents và regions of the world.
Bên cạnh cơ quan ninh cầu còn tồn tại sáu liên đoàn chchâu âu được công nhận vì chưng FIFA nhằm mục đích đo lường và thống kê những trận đấu bên trên các châu lục và Khu Vực trên thế giới.
Areas of what is today the eastern part of Germany were inhabited by Western Slainfobandarpkr.comc tribes of Sorbs, Veleti & the Obotritic confederation.
Các Quanh Vùng nay là đa số của Đức là nơi những bộ lạc Tây Slav cư trú: Sorb, Veleti với liên minh Obotrit.
In 1770 he undertook a mission into lớn Poland to lớn the Confederation of Bar, where, in addition to his political business, he organized a Polish militia for the War of the Bar Confederation.
Năm 1770 ông đảm nhiệm phái cỗ nước ngoài giao sinh hoạt Ba Lan trong Liên bang Bar, trên trên đây, bên cạnh phương châm bao gồm trị, ông còn tổ chức triển khai đến dân binh Ba Lan tsay mê gia Chiến toắt con Liên bang Bar.
When a general asked Lincoln how the defeated Confederates should be treated, Lincoln replied, "Let "em up easy."
Không lâu sau khi Tướng Lee đầu mặt hàng, lúc được hỏi đề xuất đối xử với phe thất trận thế nào, Lincoln trả lời, "Hãy nhằm chúng ta thoải mái".
The use of a north-south border rather than an east-west one had the effect of denying a de faclớn ratification of the Confederate Arizona Territory.
infobandarpkr.comệc sử dụng nhãi con giới đuổi theo hướng bắc-nam giới chớ chưa phải theo phía đông-tây bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành khước từ phê chuẩn chỉnh Lãnh thổ Arizomãng cầu de facto lớn trực thuộc Liên minch miền Nam.
He was then tabernacling amuốn the big trees of Mamre the Amorite, the brother of Eshcol và brother of Aner; & they were confederates of Abram.
Áp-ram sinh sống trên lùm cây dẻ-bộp của Mam-rê, là bạn A-mô-rít, anh của Ếch-côn và A-ne; tía bạn nầy vẫn tất cả kết-ước thuộc Áp-ram...
Melbourne infobandarpkr.comctory was the first team from the Asian Football Confederation to compete in the International Champions Cup.
Với Melbourne infobandarpkr.comctory, họ vươn lên là câu lạc cỗ đầu tiên của Liên đoàn bóng đá châu Á tranh tài tại International Champions Cup.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M