Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Concession là gì

*
*
*

concession
*

concession /kən"seʃn/ danh từ sự nhượng, sự nhượng bộ; sự nhường nhịn (khu đất đai...)lớn make concessions: nhượng bộ, nhân nhượng khu đất nhượng (khu đất đai, đồn điền, mỏ vị tổ chức chính quyền thực dân chiếm giành của nhân dân để cấp cho bè cổ lũ) (ngoại giao) tô giới, đánh giới
Lĩnh vực: xây dựngsự nhượng đất đaisự nhượng nhà cửaconcession methodphương pháp bậcconcession methodcách thức tầngsociety holding a concessioncông ty được nhượng quyềnquánh nhượngconcession for mining: quyền quánh nhượng khai mỏconcession oil: dầu sệt nhượngđất nhượnggiảm bớtnhượng địanhượng độc quyềnquyền đặc hứa hẹn (chi tiêu nước ngoài)quyền quánh nhượngconcession for mining: quyền quánh nhượng khai mỏsự sút nhượng thuế quansự nhượng quyềnmineral concession: sự nhượng quyền khai thác mỏtô giớiđánh nhượngconcession agreement: hiệp định sơn nhượngcharter of concessiongiấy nhượng quánh quyềnconcession closesrất nhiều ngừng nhượng bộextra statutory concessionsự châm chước không tính pháp luậtprice concessiongiảm giáprice concessionnhượng bộ giáschedule of concessionbảng bớt nhượng (thuế quan)selling concessionnhân nhượng giá bán bánspecial tariff concessionsự sút thuế quan tiền đặc biệttariff concessionsự giảm nhượng thuế quantrade concessionsự bớt nhượng mậu dịch o sơn nhượng Một thoả thuận hợp pháp của Nhà nước với một chủ thể dầu nước xung quanh dành riêng cho cửa hàng đó quyền thăm dò, khoan và sản xuất dầu với khí trên một vùng như thế nào đó. Việc nhượng quyền này có nêu rõ việc đưa ra trả cho Nhà nước nếu dầu mỏ được sản xuất. Các vùng nhượng địa trước tê thường có mức giá trị trong một thời gian dài với chỉ phải chi trả khi gồm sản xuất dầu và khí. Các nhượng địa hiện đại thường được phân phối hoặc đấu thầu với thời gian thăm dò thường là 5 năm.
*

Xem thêm: Tặng Gift Code Chiến Dịch Huyền Thoại Mới Nhất, Code Chiến Dịch Huyền Thoại

*

*

concession

Từ điển Collocation

concession noun

1 sth you agree lớn in order to end an argument

ADJ. important, key, major, significant, substantial | limited, minor, small | special

VERB + CONCESSION grant (sb/sth), make, offer (sb/sth) | get, obtain, win

PREP.. ~ on The pressure group has won a number of concessions on environmental policy. | ~ to lớn The firm will be forced lớn make concessions to the union.

PHRASES make no concessions to lớn sb/sth They made no concessions to lớn his disability.

2 special right khổng lồ vị sth

ADJ. trade

VERB + CONCESSION grant (sb/sth) | obtain, secure, win The company has just won a mining concession in the north of the country.

3 lower charge for certain groups of people

ADJ. tax, travel

CONCESSION + VERB be available lớn travel concessions available khổng lồ older people

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

特许权|宽减措施|优惠特许权;宽减措施;优惠The per-tóm tắt or per-bond compensation of a selling group for participating in a corporate underwriting.

Investopedia Financial Terms