If a situation or problem comes down khổng lồ something, it can be described or explained most simply in that way:

Bạn đang xem: Come down to là gì

What the problem comes down khổng lồ is whether the consumer will be willing to lớn pay more for a higher quality product.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ infobandarpkr.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Even If Là Gì ? An Ủi Người Thân, Bạn Bè Đồng Nghiệp Even If Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語