Loan Phượng Khu Hổ

Khiến 4 đơn vị địch bất chợt chịu gần kề tmùi hương pháp thuật, kèm mang đến kim chỉ nam 1 tầng Đánh Dấu Linc Hồn, Lúc khắc ghi đạt 3 tầng, tiêu tốn tất cả Ấn Ký, lưu giữ đày mục tiêu.

Bạn đang xem: Code thiếu niên 3q


Phượng Khiếu Hoàng Đề

Khiến 4 đơn vị địch hốt nhiên Chịu đựng tiếp giáp thương pháp thuật, ví như kim chỉ nam ngơi nghỉ tâm trạng bị ghi lại, khiến thêm 400% giáp thương thơm pháp thuật.


*

Ác Lai Dũng Mãnh

Khiến 1 cột phe địch Chịu đựng 331% STVL với gồm tỉ lệ thành phần Choáng. 15% bỏ qua bảo vệ. Mục tiêu có sinc lực trên 1/2 nên Chịu thêm 160% gần kề tmùi hương.


*

Sơn Hà Vĩnh Tịch

Gây 151% ST phnghiền lên tổng thể địch, rất có thể giảm nộ khí địch. Giảm 20% bạo kích với tăng giáp tmùi hương của mục tiêu. vào 2 hiệp.


*

Triệu Hồi U Minh

Gây 203% ST phxay lên 4 đơn vị chức năng, có tỉ trọng sút nộ khí và ngay cạnh tmùi hương toàn bộ phương châm phe địch, trong 2 hiệp, đồng thời điều trị toàn bộ phe ta.


*

Tài Năng Vương Tá

Gây 241% ST phnghiền mặt hàng trước, bao gồm tỉ lệ giảm ST cùng bạo kích, vào 2 hiệp. Có thể khiến phương châm trừ 5% SL/lượt) vào 2 hiệp. Gây thêm 21/2 ST phép mang lại địch có ít hơn 4 Nộ.


*

Đoán Tiên Cơ

Khiến phương châm cùng đơn vị ko kể chịu đựng 158% STVL, lần này tấn công bao gồm thêm 30% bạo kích, tránh mặt của phiên bản thân tăng 20%, trong 2 hiệp.


Hổ Lang Bộc Phá

Khiến kẻ địch hàng sau Chịu 171% STVL, 30% làm mục tiêu bớt 2 nộ khí, bớt gần kề thương bớt 10%, trong 2 hiệp.


Hổ Si Hám Địa

Khiến 1 đối thủ chịu 320% STVL, lần này tiến công gồm thêm 40% bạo kích cùng đúng mực, đồng thời bỏ qua của mục tiêu 40% phòng ngự.


Bách Thắng

Khiến đối phương mặt hàng trước Chịu 179% STVL, 30% làm kim chỉ nam sút 2 nộ khí, giảm gần cạnh thương giảm 20%, trong 2 hiệp.


Bạt Thi Nộ Trảm

Khiến 1 cột phe địch Chịu đựng 246% STVL, 25% có tác dụng mục tiêu rơi vào tình thế trạng thái Choáng, trong 1 hiệp. khi thi triển nếu mục tiêu bao gồm sinc lực trên 1/2 vẫn Chịu thêm 140% ngay cạnh thương thơm.


Lưu Phong Hồi Tuyết

Trị liệu cho cả phe ta (107%+700), đồng thời đơn vị sinh lực bên dưới 60% tạo thêm trị liệu (80%), 1 đơn vị chức năng tự dưng phe ta tấn công tăng 15%, vào 2 hiệp.

Xem thêm: Nhận Code Vô Song Lệnh - Nhận Code Ngạo Kiếm Vô Song


Phi Hỏa Lưu Tinh

Khiến 1 kẻ địch sản phẩm sau Chịu đựng 21/2 STVL, 60% khiến tiến công của kim chỉ nam giảm 15%, trong 2 hiệp.


Linh Điểu Xảo Trận

Khiến tướng tá địch bao gồm nộ khí tối đa cùng địch xung quanh Chịu đựng sát tmùi hương pháp thuật, đôi khi triệu hồi 1 Mộc Diên, Khi ngừng mỗi hiệp.


Tiên Linh Ngự Thú

Khiến tướng địch tất cả nộ khí cao nhất cùng địch xung quanh Chịu đựng gần kề thương thơm pháp thuật, mặt khác triệu hồi tự dưng 1 Mộc Ngưu hoặc Lưu Mã.


Ưng Kích Trường Không

Khiến 1 đối phương Chịu đựng 452% STVL, một nửa góp bạn dạng thân tăng 2 nộ khí, lần này tấn công khiến cho bạo kích và đúng chuẩn tạo thêm 1/2, mục tiêu Chịu đựng thêm 31/2 sát tmùi hương.


Thảo Pphân tử Tào Ngụy

Gây 241% AT trang bị lý hàng trước, 50% - 2 nộ, - 20% tấn công, vào 2 hiệp. Đồng thời toàn bộ phe ta tăng gần cạnh thương thơm phương châm 20%, vào 2 hiệp.


Bằng Kích Lưu Vân

Gây 331% ST phép lên 01 cột, +20% đúng chuẩn cùng ST toàn thể phe ta vào 2 hiệp, 80% khiến 1 tín đồ thiên nhiên phe ta hồi 4 nộ khí


Kỳ Môn Độn Giáp

Gây 151% ST phnghiền lên cục bộ địch , +160% ST lên địch bao gồm SL rộng 1/2. + 15% chống đỡ phe ta trong 2 hiệp. Phe ta ít hơn hoặc bằng phe địch, hút ít 2 Nộ, một nửa xóa tinh thần vô ích.


Thất Thám Bàn Xà

Khiến 1 cột phe địch Chịu đựng 246% STVL, 40% khiến cho bạn dạng thân tăng 4 nộ khí. Đồng thời tăng ngay cạnh thương của phiên bản thân tăng 15%, trong 2 hiệp.


Phá Loạn Tập Kích

Khiến 1 đối phương chịu đựng 320% STVL, 70% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, mặt khác góp tấn công và đúng mực của phiên bản thân tăng 20%, vào 2 hiệp.


Thị Huyết Quỷ Ảnh

Gây 171% STVL hàng trước, 20% gâyChoáng trong một hiệp. Đồng thời điều trị có lợi của phương châm sút 15% vào 2 hiệp. Lần này tiến công gồm thêm 20% chính xác.


Bách Bộ Xuyên Dương

Khiến tổng thể phe địch Chịu đựng 107% STVL, 10% làm phương châm sút 2 nộ khí. Đồng thời khiến trị liệu hữu dụng, phòng đỡ, né tránh của kim chỉ nam bớt 10%, vào 2 hiệp.


Vạn Người Khó Cản

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, lần này tiến công bao gồm thêm 30% bạo kích cùng 30% cường độ bạo kích thêm. Đồng thời gồm 1/2 làm mục tiêu chịu đựng thêm 120% gần kề thương thơm.


Dục Hỏa Phượng Minh

Trị liệu cho tất cả phe ta (107%+700), đúng chuẩn kim chỉ nam tăng 15%, vào 2 hiệp. Có 1/2 giúp đơn vị chức năng phe ta tăng 2 điểm nộ khí.