Phần thưởng

Số lượng

Chức năng bỏ ra tiết

*

Kinch Nghiệm

-

- Nhấp vào tăng thêm cung cấp 89

*

Kyên ổn Bài

1

- Nhấp bắt buộc mở ra giao diện 6 mốc trách nhiệm theo thứ tự là Nhãn - Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân – Ý.

Bạn đang xem: Ngạo kiếm vô song 2

- Có thời hạn áp dụng 45 ngày kể từ lúc dấn.

*

Túi Chọn Vũ Khí Bậc 4

1

- Nhấp buộc phải mnghỉ ngơi lựa chọn nhiều loại tranh bị tương xứng cùng với môn phái

*

Túi Trang Bị Hiếm Bậc 5

Mnghỉ ngơi nhận: 4 một số loại Phòng Cụ, 4 loại Trang Sức và 1 Y Phục

1

Bao gồm:

- 4 nhiều loại Phòng Cụ:Mũ, Hộ Oản, Đai và Giày. Nhấp phải đặt áp dụng.

- Y phụcnhấp cần lựa chọn đúng giới tính Nam hoặc Nữ của nhân vật để thực hiện.

- 4 nhiều loại Trang Sức:Liên, Nhẫn, Bội, Phù. Nhấp nên nhận

*

Cường Hóa Trang Bị +10

10

Bao gồm:

- 4 Phòng Cụ Chi Linc +10: hoàn toàn có thể chuyển dời nằm trong tính cường điệu hóa +10 choMũ, Hộ Oản, Đai, Giày.

- 4 Trang Sức Chi Quang +10: hoàn toàn có thể di chuyển thuộc tính cường hóa +10 choLiên, Nhẫn, Bội, Phù.

Xem thêm: Tấm Tôn Tiếng Anh Là Gì - Tấm Tôn Trong Tiếng Anh Là Gì

- 1 Thần Binc Chi Hồn +10: rất có thể di chuyển trực thuộc tính cường hóa +10 choVũ Khí

-1Chiến Giáp Chi Phách +10: rất có thể chuyển dịch trực thuộc tính cường hóa +10 choY Phục

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọnDịch Chuyển Cường Hóađể thao tác

*

Ngân Lượng 20 vạn

2

- Loại tiền tệ dùng để làm cài những đồ vật phẩm vào game.

*

Nguim Bảo Khóa 10 vạn

1

-Loại tiền tệ dùng làm download những vật phđộ ẩm trong game.

*

Cống hiến sư môn 2000

1

- Loại điểm dùng làm đổi các trang bị phđộ ẩm trongTiệm Tùy Thân-Cống Hiến Sư Môn.

Nhấn phím tắt “B” mở Túi -> chọnTùy Thân-> chọnCống Hiến Sư Môn

*

Hoạt Lực 1000

1

- Loại điểm dùng để làm sản xuất những đồ dùng phẩm trongKỹ Năng Sống.

Nhấn phím tắt “F7” mởKỹ Năng Sống

*

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

- Dùng để làm bắt đầu 1 cái trực thuộc tinh Tẩy Luyện của trang bị

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọnTẩy Luyện Trang Bịnhằm thao tác

*

Tẩy Luyện Thạch

30

- Dùng để mở và tăng cấp 1 chiếc trực thuộc tính Tẩy Luyện của trang bị

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọnTẩy Luyện Trang Bịnhằm thao tác

*

Đá Rèn 5

5

- Dùng nhằm Rèn lắp thêm thảng hoặc Bậc 5 lên Bậc 6

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọnRèn Trang Bịđể thao tác

*

Túi Toái phiến 2

5

- Nhấp bắt buộc mở thừa nhận 1 một số loại Toái Phiến bậc 2 ngẫu nhiên

Nhấn phím tắt “Q” rồi chọnKhảm Linc Thạchnhằm thao tác

*

Thẻ Đồng Đội Ngẫu nhiên

5

- Nhấp phải mnghỉ ngơi thốt nhiên nhận 1 loại bè phái. Đồng nhóm dùng để làm đồ vật tăng nằm trong tính cho nhân vật.

Nhấn phím tắt “C” rồi chọnĐồng Độiđể làm việc và khám phá.

Hướng dẫn nhận cùng kích hoạt codeClick vàonútNHẬN CODE triển khai đăng nhập và dìm code

*

*

Sau lúc nhập Code đang nhận ra Quà Kyên ổn Bài

*

Dùng Quà Kyên Bàinhận ra các phần rubi hấp dẫnvàThẻ Kim Bài

*

Thẻ Kyên ổn Bài có 6 mốc trọng trách Nhãn - Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân – Ý với những chuỗi trọng trách bóc biệt, tín đồ nghịch có thể xong xuôi những mốc nhiệm vụ để nhận được những phần rubi thu hút Lúc ngừng mốc trong quy trình thưởng thức game

*

Tiểu Điêu