S1-Pain S2-Konan S3-Kisame S4-Obikhổng lồ S5-Kakuzu S6-Deidara S7-Hidan S8-Sasori S9-Zetsu S10-Itađưa ra S11-Hashirama S12-Tobirama S13-Hiruzen S14-Minalớn S21-Hinata S22-Shino S23-Kibố S24-Choji S18-Gaara S15-Tsunade S19-Onoki S16-Terumii S20-Danzou S17-Killer A S25-Ino S27-Neji S30-Kankuro S31-Sakura S32-Sasuke S33-Narukhổng lồ S34-K.Bee S45-Houkou S26-Shikamaru S28-R.Lee S29-Tenten S35-Jiraiya S36-Suigetsu S37-Orochimaru S38-Kabukhổng lồ S39-Nagalớn S40-Madara S41-Shukaku S42.Nekomata S43.Isonade S44.Sokou S46-Raijuu S47-Kaku S48-Hachimata S49-Yoko S50-Jubi S51-Iruka S52-Kakashi S53-Ebisu S54-Kurenai S55.Asuma S56.Mitarash S57.Morino S58.Nawaki S59.Yahiko S60.Sai S61.Amakiđưa ra S62.Maito lớn S63.Hokage 1 S64.Hokage 2 S65.Kazekage 1 S66.Kazekage 3 S67.Mizukage_1 S68.Mizukage_2 S69.Mizukage_3 S70.Mizukage_4 S71.Raikage_1 S72.Raikage_2 S73.Uzumaki Naruto_1 S74.Uzumaki Naruto_2 S75.Uzumaki Naruto_3 S76.Uzumaki Naruto_4 S77.Yamato_1 S78.Yamato_2 S79.Yamato_3 S80.Yamato_4 S81.Yamato_5 S82.Yamato_6 S83.Yamato_7 S84.Yamato_8 S85.Yamato_9 S86.Sasuke_1 S87.Sasuke_2 S88.Sasuke_3 S89.Sasuke_4 S90.Boruto1 S91.Boruto2 S92.Boruto3 S93.Boruto4 S94 - Boruto5 S95.Boruto6 S96.Boruto7 S97.Boruto8 S98.Boruto9 S99.Boruto10 S100.Sarada S101.Sarada1 S102.Sarada2 S103.Sarada3 S104.Sarada4 S105.Sarada5 S106.Sarada6 S107.Sarada7 S108.Sarada8 S109.Sarada9 S110.Sarada10 S111.Bolt1 S112 - Bolt2 S113 - Bolt3 S114 - Bolt4 S115.Bolt5 S116 - Bolt6 S117 - Bolt 7 S118 - Bolt8 S119 - Bolt9 S1đôi mươi - Bolt10 S121 - Kaguya1 S122 - Kaguya2 S123 - Kaguya3 S124 - Kaguya4 S125 - Kaguya5 S126 - Kaguya6 S127 - Kaguya7 S128 - Kaguya8 S129 - Kaguya9 S130 - Kaguya10 S131 - Uchiha1 S132 - Uchiha2 S133 - Uchiha3 S134 - Uchiha4 S135 - Uchiha5 S136 - Uchiha6 S137 - Uchiha7 S138 - Uchiha8 S139 - Uchiha9 S140 - Uchiha10 S141 - Akatsuki1 S142 - Akatsuki2 S143 - Akatsuki3 S144 - Akatsuki4 S145 - Akatsuki5 S146 - Akatsuki6 S147 - Akatsuki7 S148 - Akatsuki8 S149 - Akatsuki9 S150 - Akatsuki10 S151 - Senju1 S152 - Senju2 S153 - Senju3 S154 - Senju4 S155 - Senju5 S156 - Senju6 S157 - Senju7 S158 - Senju8 S159 - Senju9 S160 - Senju10 S161 - Uzumaki1 S162 - Uzumaki2 S163 - Uzumaki3 S164.Uzumaki4 S165.Uzumaki5 S166.Uzumaki6 S1.Narukhổng lồ S2.Naruto S3.Naruto lớn S4.Narulớn S5.Narulớn S6.Narulớn S7.Narukhổng lồ S8.Naruto S9.Naruto S10.Naruto lớn S11.Narulớn S12.Narulớn S13.Narulớn S14.Naruto lớn S15.Naruto lớn S16.Narukhổng lồ S17.Narulớn S18.Naruto S19.Naruto lớn Sđôi mươi.Narulớn S21.Naruto lớn S22.Naruto S23.Naruto lớn S24.Naruto lớn S25.Narulớn S26.Narukhổng lồ S1.Sasuke S2.Sasuke S3.Sasuke S4.Sasuke S5.Sasuke S6.Sasuke S7.Sasuke S8.Sasuke S9.Sasuke S10.Sasuke S11.Sasuke S12.Sasuke S13.Sasuke S14.Sasuke S15.Sasuke S16.Sasuke S17.Sasuke S18.Sasuke S19.Sasuke S20.Sasuke S21.Sasuke S1.Sakura S2.Sakura S3.Sakura S4.Sakura S5.Sakura S6.Sakura S7.Sakura S8.Sakura S9.Sakura S10.Sakura S11.Sakura S12.Sakura S13.Sakura S14.Sakura S15.Sakura S16.Sakura S17.Sakura S18.Sakura S19.Sakura Străng tròn.Sakura S21.Sakura S22.Sakura S23.Sakura S24.Sakura S25.Sakura S26.Sakura S27.Sakura S28.Sakura S29.Sakura S30.Sakura S31.Sakura S1.Hinata S2.Hinata S3.Hinata S4.Hinata S5.Hinata S6.Hinata S7.Hinata S8.Hinata S9.Hinata S10.Hinata S11.Hinata S12.Hinata S13.Hinata S14.Hinata S15.Hinata S16.Hinata S17.Hinata S18.Hinata S19.Hinata Străng tròn.Hinata S0001.Kakashi S0002.Kakashi S0003.Kakashi S0004.Kakashi S0005.Kakashi S0006.Kakashi S0007.Kakashi S0008.Kakashi S0009.Kakashi S0010.Kakashi S0011.Kakashi S0012.Kakashi S0013.Kakashi S0014.Kakashi S0015.Kakashi S01.Samehadomain authority S02.Samehadomain authority S03.Samehadomain authority S04.Samehada S05.Samehadomain authority S06.Samehada S01.Kinshiki S02.Kinshiki S03.Kinshiki S04.Kinshiki S05.Kinshiki S06.Kinshiki S01.Chino S02.Chino S03.Chino S04.Chino S05.Chino S06.Chino S01.Tsunade Hot S02.Tsunade Hot S03.Tsunade Hot S01.Obito-Zetsu S02.Obito-Zetsu S03.Obito-Zetsu S04.Obito-Zetsu S05.Obito-Zetsu S06.Obito-Zetsu S01.Chiriku S02.Chiriku S03.Chiriku S04.Chiriku S05.Chiriku S06.Chiriku S01.Ay-Bee S02.Ay-Bee S03.Ay-Bee S04.Ay-Bee S05.Ay-Bee S06.Ay-Bee S01.Momoshiki

Thân xin chào những Ninja!

Với mong muốn mang đến sự cung cấp về tối nhiều mang lại chúng ta lúc bước đi vào quả đât Nin-Ja đầy huyền bí nhưng lại không hề kém phần kich tính, Narukhổng lồ đang chuyển khối hệ thống Ngân Hàng Code vào hoạt động. Đây không chỉ là là sự việc giúp sức bên cạnh đó mang lại đều khích lệ tinh thần cực kì lớn béo cho các Ninja trên con phố đoạt được danh hiệu Hokage.