the joining together of different political parties or groups for a particular purpose, usually for a limited time, or a government that is formed in this way:

Bạn đang xem: Coalition là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ infobandarpkr.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.


a group formed of different organizations or people who agree lớn act together, usually temporarily, khổng lồ achieve sầu something:
form/build/assemble a coalition With no party having gained overall control in the election, the two largest parties hope to form a coalition.
*

a very old story or mix of stories from ancient times, or the stories, not always true, that people tell about a famous sự kiện or person

Về việc này
*

*

Xem thêm: Làm sao để ổn định tâm lý khi thua cá độ tại nhà cái bóng đá?

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語