GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:phòng ban chức năng
English translation:relevant departments/agencies
Entered by: Mien H. Luu

Bạn đang xem: Cơ quan chức năng tiếng anh là gì

04:57 Oct 17, 2012
Vietnamese to lớn English translationsSocial Sciences - Government / Politics / Administrative sầu agencies
Vietnamese term or phrase: phòng ban chức năng
Làm việc với những cơ sở chức năng quận, giám đốc đơn vị chứng thực đã hết kĩ năng bỏ ra trả và sẽ tiến hành thủ tục vỡ nợ công ty lớn.
Mien H. Luu
*

*

Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Trung LeUnited StatesLocal time: 15:54

Summary of answers provided
5 +3competent authority/body/agencyThis person is a infobandarpkr.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a infobandarpkr.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linh Hoang

Xem thêm: Các Thuật Ngữ Được Dùng Trong Hồ Sơ Thanh Toán Tiếng Anh Là Gì ?

*

*

*

competent authorities, relevant departments - both are typical, "competent" is good technical jargon - presumably the relevant departments include in particular the district tax office, & the district treasury
Explanation: My suggestion! Thông thường chữ competent được sử dụng bằng chữ regulatory (thiên về luật pháp những hơn) regulatory body/agency = ban ngành công dụng (về mặt pháp lý)Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Competent_authorityThis person is a infobandarpkr.com Certified PRO in English to VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means to be a infobandarpkr.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Linc HoangVietnamLocal time: 05:54Works in fieldNative speaker of:
*
Vietnamese
Explanation:
SuggestionTrung LeUnited StatesLocal time: 15:54Works in fieldNative speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 8

Bài viết liên quan