civil servant vào giờ đồng hồ Anh

 

1. “Civil servant” trong giờ Anh là gì?

Civil servant

Cách phạt âm: / ˌSɪv. ə l ˈsɜː.v ə nt /

Định nghĩa:

 

Công chức là những người công nhân viên cấp dưới chức theo nghĩa phổ biến là nhân viên thao tác trong số những cơ sở đơn vị nước. Đa số bạn được tuyển chọn dụng, bổ nhiệm vào những chức danh trong những phòng ban đơn vị nước nhằm triển khai vận động công vụ và được hưởng lương và các khoản thu nhập cá nhân trường đoản cú chi phí bên nước phép tắc rõ ràng.

Bạn đang xem: Civil servant là gì

 

Loại từ trong Tiếng Anh:

Là một danh tự chuyên môn chỉ nghề ngược một số đối tượng, danh trường đoản cú số không nhiều rất có thể đếm được.

Trong Tiếng Anh, Đây có thể đi kèm với khá nhiều từ bỏ một số loại không giống nhau với đứng ở nhiều địa điểm khác nhau trong một câu mệnh đề.

 

Of course, the multiple personality of a public official also allows the civil servant to lớn hide behind the monolithic structure of his organization.Tất nhiên, tính đa nhân bí quyết của không ít quan lại chức cũng chất nhận được công chức ẩn bản thân sau cấu trúc ngulặng khối hận của tổ chức anh ta. In fact, in the period of the totalitarian monarchy, charismatic heroes were replaced by another completely talented breed of civil servants.Thực tế là vào thời kì quân nhà chăm chế, đều nhân vật tất cả sức lôi kéo đã có được thay thế sửa chữa bởi một như thể công chức trọn vẹn tài giỏi khác.

 

2. Cách thực hiện danh tự “civil servant” vào Tiếng Anh:

 

civil servant trong giờ đồng hồ Anh

 

“civil servant” hoàn toàn có thể ở ở trong phần trạng ngữ trong câu mệnh đề:

Now, for a civil servant, positions of power provide the chất lượng means of meeting any kind of essential need for money and power.Bây giờ, đối với một công chức, các vị trí quyền lực cung cấp phương tiện độc nhất để dành được bất kỳ các loại yêu cầu cần thiết nào về tiền tài với quyền lực.

Trong câu trên “civil servant” được áp dụng trong câu như một địa điểm của một trạng ngữ.

 

About this civil servant programme, but only because it was national law.Về chương trình công chức này, tuy vậy chỉ vì nó là cơ chế tổ quốc.

Trong câu trên “civil servant” được sử dụng vào câu như một địa chỉ của một trạng ngữ.

 

“civil servant” hoàn toàn có thể ở ở vị trí chủ ngữ vào câu mệnh đề:

Civil servants hiding behind the monolithic structure of the national intelligence agency are strict.Công chức ẩn bản thân sau cấu trúc ngulặng khối hận của tổ chức triển khai nằm trong phòng ban tình báo non sông cực nghiêm khắt.

Trong câu bên trên, “civil servant” là nhà ngữ vào câu mệnh đề.

Xem thêm: Paired Là Gì, Nghĩa Của Từ Paired, Nghĩa Của Từ Paired

 

civil service is led by a head, a high-ranking civil servant, who is the secretary of the organization's internal.nền công vụ do một tín đồ mở đầu, một công chức thời thượng, là thư cam kết của nội cỗ ở trong tổ chức triển khai kia.

Trong câu trên, “civil servant” là công ty ngữ vào câu mệnh đề.

 

“civil servant” hoàn toàn có thể ở ở vị trí tân ngữ vào câu mệnh đề:

Under this plan, teachers graduate would have sầu the legal status of civil servants, making more violent crimes against them punishable.Theo planer này, gia sư sẽ sở hữu tư phương pháp pháp nhân của công chức, hầu như phạm tội đấm đá bạo lực so với họ sẽ bị trừng phạt

Trong câu trên “civil servant” được áp dụng trong câu như một địa chỉ của một tân ngữ.

 

We will invest in a system where you are not allowed khổng lồ bribe a civil servant, whatever the circumstances.công ty chúng tôi vẫn chi tiêu một hệ thống mà lại các bạn không được phxay ân hận lộ một công chức, mặc dù bất kể thực trạng như thế nào.

Trong câu trên “civil servant” được áp dụng vào câu nlỗi một địa điểm của một tân ngữ.

 

“civil servant” có thể ở ở trong phần xẻ ngữ cỗ trợ tân ngữ trong câu mệnh đề:

They emphasized the need for complementary measures to tackle corruption such as khổng lồ protect , pay reforms for government officials, and merit based recruitment of civil servants.Họ nhấn mạnh sự quan trọng của các giải pháp bổ sung cập nhật để giải quyết và xử lý vụ việc tmê mệt nhũng như bảo vệ, cải cách, chi trả cho các quan tiền chức chính phủ nước nhà và tuyển dụng công chức dựa trên kết quả.

Trong câu trên “civil servant” được áp dụng trong câu nhỏng một vị trí xẻ ngữ mang lại tân ngữ “need for complementary measures lớn tackle corruption such as to lớn protect , pay reforms for government officials, và merit based recruitment of civil servants.

 

3. Những nhiều từ bỏ thường dùng độc nhất liên quan mang đến “civil servant” trong Tiếng Anh:

 

civil servant trong tiếng Anh

 

Cụm trường đoản cú giờ Anh

Nghĩa tiếng Việt

senior civil servant:

công chức cao cấp

middle-ranking civil servant:

công chức cấp trung

high-ranking civil servant:

công chức cung cấp cao

career civil servant:

công chức sự nghiệp

public civil servant:

công chức nhà nước

 

My grandfather was a senior civil servant government official before World War II, specializing in financial affairs.Ông nội tôi từng là công chức cao cấp trong cơ quan chỉ đạo của chính phủ trước cuộc chiến tranh nhân loại thứ hai, chuyên prúc trách các vụ việc tài chủ yếu. He was the only public civil servant lớn become an administrative employee of the government.Ông là công chức đơn vị nước độc nhất vô nhị biến hóa nhân viên cấp dưới hành thiết yếu của cơ quan chính phủ.

 

Hi vọng với bài viết này, infobandarpkr.com đang giúp cho bạn hiểu rộng về “civil servant” vào giờ đồng hồ Anh!!!