IP(Internet Protocol)

IPhường (Internet Protocol) là 1 giao thức định đường tài liệu được sử dụng vì những sever mối cung cấp cùng đích nhằm truyền tài liệu vào mạng Internet.Địa chỉ IPv4 được phân thành 6 class khác biệt là A, B, C, D, E, Loopbaông xã từng class được pháp luật một dải IP. :1. Dải IP Class A : 1.0.0.1 126.0.0.0 (hoàn toàn có thể viết 1-126)2. Dải IP Class B : 128.1.0.0 191.254.0.0(rất có thể viết 128 -191)3. Dải IPhường Class C : 192.0.1.0 223.255.254.0 (hoàn toàn có thể viết 192-223)4. Dải IPhường. Class D: 224.0.0.0 239.255.255.255(có thể viết 224-239)5. Dải IP Class E : 240.0.0.0 254.255.255.255(hoàn toàn có thể viết 240-254)6. Dải IP Loopbaông xã : 127.0.0.0

quý khách đã xem: Cidr là gì


Bạn đang xem: Cidr là gì

*

Một IP được bao hàm 4 byte, từng byte bao hàm 8 bit được ngăn cách vì chưng 1 dâu chnóng với hay được Gọi là 1 octet. lấy một ví dụ địa chỉ IP 192.168.1.2 ta bao gồm :

Xem thêm: Sàn Uk Trade Là Gì ? Dấu Hiệu Sàn Uktrade Global Lừa Đảo Sàn Uk Trade Global Là Gì

*

CIDR (Classless Interdomain Routing)

CIDR (Classless Intertên miền Routing) là 1 trong cách để gộp (aggregation) các shop mạng lại thành một địa mới chỉ. CIDR khắc phục được vấn đề thiếu hụt địa chỉ ip với bảng định tuyến lớnVí Dụ : Ta bao gồm 8 tác động lớp C : 192.168.48.0/24 -192.168.55.0/24, ví như áp dụng vào bảng định con đường sẽ đề xuất viết 8 câu lệnh route, tuy vậy với phương pháp sử dụng của CIDR, thì 8 cửa hàng hoàn toàn có thể được màn biểu diễn bởi 1 tương tác độc nhất 192.168.48.0/21.

VLSM(Variable Lenght Subnet Maks)

VLSM ( Variable Lenght Subnet Maks) là 1 nghệ thuật cơ mà những cai quản trị viên thực hiện để chia Subnet một giải pháp hiệu quả hơn. Bằng biện pháp sử dụng VLSM, thì cùng với chỗ yêu cầu xài ít IPhường thì thực hiện vs netmask nhiều năm, còn phần đa khu vực buộc phải nhiều IP. thì ta nhằm netmask ngắn lại hơn. Với ví dụ tiếp sau đây đã rõ rộng :lấy ví dụ một chủ thể bao gồm sơ đồ như hình với được cung cấp ip là 172.16.33.0/20 những hiểu biết chia IP đủ cho những Trụ sở và các IPhường. thân những Router :Tại vào hình ta thấy địa điểm đề nghị ít IP như thân 2 đầu nối router ta để nestmask của chính nó cơ mà (/30) còn nơi nên các ip mang lại thì ta để ngắn hơn (/26).Để tính VLSM có không ít bí quyết mà lại để tính nkhô nóng thì chúng ta đề nghị học nằm trong bảng sau đây, đây được Điện thoại tư vấn là bảng cửu chương thơm vào VLSM :
Perfix LenghtDecimal
/24255.255.255.0
/25255.255.255.128
/26255.255.255.192
/27255.255.255.224
/28255.255.255.240
/29255.255.255.248
/30255.255.255.252
Tại đây đang ví dụ nghỉ ngơi lớp C tương tự ta có thể suy ra tự những lớp A với B. và dãy thần chụ :128 64 32 16 8 4 2 1 dãy này tương đương cùng với 8bit trong một octet. Và cần thực hành thay đổi tự nhị phân sang thập phân với tự thập phân sang nhị phân thiệt nhuân nhuyễn.