Toggle navigation
*

Chi phí chung là gì? Vai trò của chi phí chung đối với doanh nghiệp!

Đối với các kế toán viên, đặc biệt là kế toán chi phí, việc nắm bắt và phân biệt những loại chi phí của doanh nghiệp để phục vụ trong công việc là rất cần thiết. Trong bài viết này, infobandarpkr.com sẽ thông tin đến bạn khái niệm chi phí chung là gì cũng như tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp ngày nay, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động ngành xây dựng!
1. Tìm hiểu chi phí chung là gì?

Các khoản chi phí thông thường dễ bị nhầm lẫn, ngay cả trong khái niệm, chi phí chung khi được nêu tên cũng được nhiều người nghĩ đơn giản nó chỉ là chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Vậy hiểu chi phí chung là gì cho đúng?

Trong kinh doanh, chi phí chung liên quan đến chi phí liên tục để điều hành doanh nghiệp. Chi phí chung là chi phí không thể được theo dõi thuận tiện hoặc được xác định với bất kỳ đơn vị chi phí cụ thể nào. Không giống như chi phí hoạt động như nguyên liệu thô và lao động. Do đó, chi phí không thể liên kết ngay lập tức với các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, bởi vậy không trực tiếp tạo ra lợi nhuận. Chẳng hạn như, chi phí chung là tiến thuê nhà xưởng cho phép công nhân sản xuất các sản phẩm, sau đó có thể được bán để kiếm lợi nhuận.

Bạn đang xem: Chi phí chung là gì

Chi phí này phát sinh cho đầu ra nói chung và không phải cho đơn đặt hàng công việc cụ thể, ví dụ: tiền lương trả cho người giám sát và nhân viên, chi phí sưởi ấm, chi phí chiếu sáng cho nhà máy,... Chi phí chung cũng là yếu tố chi phí rất quan trọng cũng với vật liệu trực tiếp và lao động trực tiếp. Nói rộng hơn, bất kỳ chi tiêu nào vượt quá chi phí chính được gọi là chi phí chung. Tóm lại, chi phí bao gồm tất cả các chi phí phát sinh hoặc liên quan đến tổ chức chung của toàn bộ hoặc một phần của cam kết, nghĩa là chi phí vận hành vật tư và dịch vụ được sử dụng bao gồm cả việc duy trì tài sản vốn.

Việc làm kế toán - kiểm toán

2. Phân loại chi phí chung

Về cơ bản, có hai loại chi phí chung bao gồm: chi phí quản lý hành chính và chi phí sản xuất.

2.1. Chi phí hành chính

Chi phí hành chính bao gồm các mục như tiện ích, hoạch định chiến lược và các chức năng hỗ trợ khác nhau. Các chi phí này được gọi là chi phí chung do thực tế là chúng không liên quan trực tiếp đến bất kỳ chức năng cụ thể nào của doanh nghiệp cũng như không trực tiếp dẫn đến việc tạo ra bất kỳ một khoản lợi nhuận nào. Thay vào đó, các chi phí này chỉ đơn giản là đảm nhận vai trò hỗ trợ tất cả các chức năng khác của doanh nghiệp. Ví dụ:

- Lương nhân viên: Chủ yếu là tiền lương hàng tháng và hàng năm được thỏa thuận. Chúng được coi là chi phí chung vì các chi phí này phải được thanh toán bất kể doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thấp hay cao. Ngoài ra, tiền lương khác với tiền thưởng, bởi nó không bị ảnh hưởng bởi thời gian làm việc, do đó nó là một giá trị không đổi.

- Thiết bị và vật tư văn phòng: Bao gồm các trang thiết bị văn phòng như máy tính, máy in,... Chúng đều là những thiết bị không trực tiếp dẫn đến doanh thu cũng như lợi nhuận bởi chúng chỉ được sử dụng để hỗ trợ các chức năng mà chúng có thể cung cấp cho hoạt động kinh doanh.

- Chi phí kiểm toán và pháp lý bên ngoài: Bao gồm chi phí thuê các công ty luật và kiểm toán bên ngoài thay mặt cho doanh nghiệp. Điều này sẽ không áp dụng với một số doanh nghiệp đã có bộ phận pháp lý và kiểm toán. Do các quy định và kiểm toán cần thiết hàng năm để đảm bảo môi trường làm việc thỏa đáng, những chi phí này thường không thể tránh được.

- Xe công ty: Nhiều doanh nghiệp cung cấp sử dụng xe ô tô hay xe máy cho nhân viên của họ. Vì những chiếc xe cũng không đóng góp trực tiếp vào doanh số và lợi nhuận, chung cũng được xem là chi phí chung.

- Chi phí du lịch và giải trí: Bao gồm các chuyến đi do công ty trả tiền, cũng như các chi phí cơm văn phòng, giải trí, liên quan trong các dịp đặc biệt hoặc sự kiện của công ty. Mặc dù người ta có thể lập luận rằng các chi phí này thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả và hiệu quả hơn, nhưng phần lớn các nhà kinh tế đồng ý rằng các chi phí này không trực tiếp đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận, do đó sẽ được phân loại là chi phí hành chính.

Tìm kiếm việc làm

2.2. Chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất là tất cả các chi phí chịu đựng bơi một doanh nghiệp nằm trong nền tảng vật lý mà sản phẩm, dịch vụ được tạo ra. Sự khác biệt giữa chi phí sản xuất và chi phí hành chính là chi phí sản xuất được phân loại trong một số loại văn phòng hỗ trợ. Mặc dù có những trường hợp khi hai tòa nhà vật lý có thể chồng lên nhau, đó là cách sử dụng các chi phí để ngăn cách chúng. Ví dụ:

- Lương nhân viên: Mặc dù khái niệm chung giống hệt với ví dụ dưới các chi phí hành chính, sự khác biệt chính là vai trò của nhân viên. Trong trường hợp chi phí sản xuất, nhân viên sẽ có các vai trò như nhân viên bảo trì, quản lý sản xuất, nhân viên quản lý vật liệu,... nó cũng sẽ bao gồm tiền lương được trả cho nhân viên bảo vệ. Một lần nữa, sự khác biệt chính là nằm ở bản chất công việc tương ứng và vị trí thực tế trong đó công việc của họ được thực hiện.

- Khấu hao tài sản và thiết bị: Điều này đề cập đến việc giảm giá trị thiết bị khi nó trở nên cũ và giảm về hiệu suất, chức năng hơn. Do đó, giá trị khấu hao này được tính như một chi phí sản xuất, hơn nữa, điều này cũng áp dụng cho các phương tiện vì chúng có xu hướng mất giá đáng kể so với ban đầu.

- Bên cạnh đó, chi phí sản xuất còn có thể bao gồm: Thuế tài sản đối với các cơ sở sản xuất, cho thuê xây dựng nhà máy, tiện ích cho nhà máy,...

Xem thêm: Boot Camp Là Gì ? Những Obstacle Đặc Trưng Của Những Obstacle Đặc Trưng Của

3. Tầm quan trọng của chi phí chung là gì?

Chi phí chng là một phần không thể thiếu trong tổng chi phí của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Đặc biệt là trong tổ chức dựa trên dịch vụ nơi không có sản xuất vẫn có chi phí dịch vụ khá cao. Tại sao? Đó là do chi phí chung. Như chúng ta biết rằng đôi khi chi phí chung không thể được phân bổ cho các sản phẩm, dịch vụ và bộ phận nhưng thực tế là tất cả các trình điều khiển chi phí đang nhận được lợi ích từ chi phí chung. Điều quan trọng là xác định và phân bổ số tiền chi phí phù hợp cho từng yếu tố chi phí hoặc trình điều khiển. Việc phân bổ các chi phí chung được sử dụng bởi nhiều bộ phần được thực hiện bằng cách sử dụng cơ sở tùy ý hoặc sử dụng tỷ lệ ứng dụng trên nhà máy được xác định trước.

Chi phí chung tác động đến bảng cân đối kế toán. Tất cả các mục chi phí sản xuất được phân loại trên bảng cân đối kế toán trong tài khoản tài sản chung. Tuy nhiên, khi các chi phí này được xác định, chúng được chuyển đến một tài khoản tài sản cụ thể cho từng mục. Số dư hàng tồn kho này rất quan trọng để báo cáo vì đây là định giá của hàng hóa có sẵn để bán. Bất cứ thứ gì không được bán vẫn còn trên bảng cân đối kế toán. Chi phí chung tác động đến báo cáo thu nhập. Tác động cuối cùng của việc ấn định chi phí chung được phản ánh trong báo cáo thu nhập. Vì chi phí sản xuất có tác động trực tiếp đến thu nhập ròng. Điều này xảy ra thông qua giá vốn hàng bán vì con số này được lấy từ những gì được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Dựa trên số dư hàng hóa thành phẩm trên bảng cân đối kế toán, chi phí chuyển qua báo cáo thu nhập thay đổi.

Trong các kế hoạch năm khác nhau, công nghiệp hóa đang rất được toàn cầu chú trọng. Kết quả là một số lượng lớn các cơ sở đã phát triển cả trong khu vực công và tư nhân để sản xuất hàng loạt. Trong đó, việc sử dụng các loại máy móc cải tiến và đắt tiền đặc biệt đã trở nên hoàn toàn cấp thiết. Với xu hướng tự động hóa nhà máy ngày càng tăng, chi phí chung đang phát sinh mà không thể tính trực tiếp cho bất kỳ đơn vị cụ thể nào và có thể được coi là chi phí chung cho tất cả đơn vị sản xuất.

Chi phí chung là một tỷ lệ đáng kể trong tổng chi phí đã có tầm quan trọng trong việc bổ sung và yêu cầu phân tích cho các mục đích xác định và kiểm soát chi phí theo chức năng, cũng là để được hướng dẫn trong một số quyết định quản lý theo mức độ thay đổi của sản xuất. Chi phí chung không thể được phân bổ nhưng nó phải được phân bổ hợp lý và sau đó được tính toán bằng các phương pháp phù hợp.

Chính vì vậy, kế toán chi phí được yêu cầu là phải chú ý rất nhiều đến việc hạch toán chi phí chung.

Việc làm hành chính - văn phòng

4. Chi phí chung là gì trong ngành xây dựng

Chi phí chung bao gồm trong mọi ước tính cho bất kỳ dự án xây dựng hoặc cải tạo nào, nó được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng lao động, vật liệu và thiết bị. Chi phí chung chiếm một phần đáng kể trong chi phí của bất kỳ dự án nào và nhà thầu không dự toán đầy đủ các chi phí này có thể tạo ra sự khác biệt giữa dự án có lợi nhuận hoặc ngược lại. Chi phí chung được chia thành hai loại, gián tiếp và trực tiếp.

Chi phí bao gồm trong chi phí chung là những chi phí không dễ tính toán cho một dự án xây dựng cụ thể. Chúng cấu thành chi phí kinh doanh của nhà thầu và mọi chi phí cố định được trả bởi nhà thầu. Những loại chi phí này được chia sẻ theo tỷ lệ trên tất cả các dự án tùy thuộc vào quy mô của chúng. Nhà thầu sẽ dựa trên chi phí trung bình hàng năm của họ và sau đó sẽ chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm của tổng doanh nghiệp hàng năm. Các mục được bao gồm trong ước tính của nhà thầu về chi phí gián tiếp như sau:

- Chi phí văn phòng: Bao gồm bất kỳ giá thuê văn phòng, chi phí thuê tòa nhà, chi phí cộng với lợi tức đầu tư của họ. Điều này cũng bao gồm vật tư văn phòng, tiện ích, bảo hiểm, điện thoại, thiết bị văn phòng, độ nội thất và thuế,...

- Lương nhân viên: Một phần chi phí gián tiếp bao gồm tiền lương của nhân viên như giám đốc điều hành, nhân viên mua hàng, kế toán viên, nhân viên hành chính hoặc bất ký ai khác làm việc trong văn phòng của họ và không trực tiếp làm việc trong một dự án cụ thể.

- Chi phí đi lại, chi phí pháp lý, tiếp thị, quảng cáo, bất kỳ dịch vụ chuyên nghiệp nào được ký hợp đồng.

- Chi phí khấu hao: Mọi chi phí cho thiết bị xây dựng hoặc thiết bị văn phòng nào thuộc sở hữu của công ty khác sẽ có tỷ lệ khấu hao trong mỗi năm như một phần của chi phí chung.

Giả sử một nhà thầu kinh doanh 1 triệu USD mỗi năm. Họ tính toán chi phí hàng năm của mình để điều hành doanh nghiệp đó là 50 nghìn USD, theo tỷ lệ phần trăm của doanh nghiệp hàng năm của mình, chi phí chung của họ sẽ là 5%. Nếu nhà thầu này có một sự án xây dựng với giá trị ước tính là 150 nghìn USD thì chi phí chung phải trả cho dự án cụ thể đó sẽ là 150 nghìn USD chia cho 1 triệu USD nhân với 50 nghìn USD. Chi phí chung bao gồm trong ước tính cho dự án đó sau đó sẽ là 7 nghìn 500 USD. Lý do là các nhà thầu nhỏ hơn sẽ có ít chi phí chung hơn và các nhà thầu lớn hơn sẽ có nhiều hơn. Đối với các dự án xây dựng lớn, chi phí chng có thể được hạ thấp xuống để mang lại lợi thế cạnh tranh hơn khi đấu thầu.

Chi phí trực tiếp trong chi phí chung của các dự án xây dựng bao gồm tất cả các chi phí có thể được tính trực tiếp cho một dự án cụ thể. Các danh mục cụ thể có thể bao gồm:

- Mức lương cụ thể của nhân viên trong dự án

- Tiện nghi văn phòng tạm thời

- Các cấu trúc xây dựng tạm thời khác

- Thiết bị vệ sinh

- Nước uống, thực phẩm ăn uống cho công nhân

Như vậy, infobandarpkr.com vừa thông tin đến bạn đọc các khía cạnh quan trọng xung quanh khái niệm chi phí chung là gì? Hiểu rõ tầm quan trọng của chi phí chung sẽ giúp các kế toán chi phí thuận lợi hơn trong cách làm việc của mình!