chặt chẽ* adj- Close=phối hợp chặt chẽ+to coordinate closely=hòa hợp chặt chẽ+cthất bại solidarity=sự lãnh đạo chặt chẽ+cthảm bại leadership=quản lý thị phần chặt chẽ+close control of the market
Dưới đây là đầy đủ mẫu câu có cất tự "chặt chẽ", trong cỗ tự điển Tiếng infobandarpkr.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo các mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp phải đặt câu cùng với trường đoản cú nghiêm ngặt, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ nghiêm ngặt trong bộ từ bỏ điển Tiếng infobandarpkr.comệt - Tiếng Anh

1. Rất chặt chẽ.

Bạn đang xem: Chặt chẽ tiếng anh là gì

Closely.

2. Nhìn chặt chẽ ở đây.

Look closely here.

3. Chúng gồm tương tác chặt chẽ

They are inextricably linked.

4. Hắn ta kiểm soát chặt chẽ quá

He's made tương tác.

5. Sửa thành " Đang làm infobandarpkr.comệc chặt chẽ " đi.

Put in " working closely. "

6. Kalabi tất cả contact chặt chẽ với ICO.

Kalabi has svào connections lớn ICO.

7. Ông vẫn cần sử dụng tự " kết nối chặt chẽ ".

You used the word " intertwined. "

8. Agapē tương tác chặt chẽ cùng với ý chí.

Agapē has supremely to vị with the will.

9. 4 . Quản lý chặt chẽ các hoá đơn

4 . Closely Manage Your Bills

10. ▪ T rông coi con cháu chặt chẽ

▪ Monitor children closely

11. Nó gồm lớp lông ngắn thêm cùng bện chặt chẽ.

She has short hair and is rather short.

12. Đạo dụng cụ này được thực hiện siêu chặt chẽ.

This law is strictly enforced.

13. Ba trách nát nhiệm đó liên kết chặt chẽ cùng nhau.

The three responsibilities are inseparably connected.

14. Agapē liên hệ vô cùng chặt chẽ với ý chí”.

Agapē has supremely lớn bởi with the will.”

15. Toạ độ v cần tăng mạnh chặt chẽ; rứa định

The v coordinates must be strictly increasing; fixed

16. Chúng tôi vẫn mang lại mtại 1 cuộc điều tra chặt chẽ.

We will be coordinating a rigorous investigation.

17. Đuôi: Tổ chức chặt chẽ cùng nhau, càng ngắn thêm càng giỏi.

Tail: Held tightly together, as short as possible.

18. Khoảng 200 người đã bị bắt hoặc giám sát và đo lường chặt chẽ.

Up khổng lồ 200 people are subject lớn reinforced superinfobandarpkr.comsion or house arrest.

19. Điều thứ chất gắn bó chặt chẽ với điều thuộc linc.

The temporal is intertwined with the spiritual.

đôi mươi. Tuy nhiên, nhị loại cá heo không liên quan chặt chẽ.

The two species are not closely related.

21. Du định kỳ trên Bắc Triều Tiên bị kiểm soát và điều hành chặt chẽ.

Travel to lớn North Korea is tightly controlled.

22. Cả nhì phần tất cả quan hệ chặt chẽ với nhau.

The two seem khổng lồ have sầu a strained relationship.

23. Vì đông đảo lựa chọn này contact chặt chẽ với nhau.

Because the choices are interrelated.

24. Đức tin cùng chí khí liên quan chặt chẽ cùng nhau.

Faith & character are intimately related.

25. Sông ngòi tất cả dục tình chặt chẽ với lịch sử loại bạn.

Xem thêm: Internet Download Office 2003 Full Crack Sinhvienit Idm Sinhvienit

Rivers are closely linked with human history.

26. Ngày ni, nó vẫn còn đấy tương tác chặt chẽ cùng với Anh Quốc.

It still has svào ties with Britain.

27. Hợp tác chặt chẽ giữa cô giáo, phú huynh cùng cộng đồng

Cthảm bại collaboration between teachers, parents, và the community

28. Ba lời thỉnh cầu này có tương quan chặt chẽ cùng nhau.

Those three petitions are closely related.

29. Sự giáng hóa của HMG-CoA reductase được điều hành và kiểm soát chặt chẽ.

The degradation of HMG-CoA reductase is tightly controlled.

30. Nó tương quan chặt chẽ mang lại làm hồ sơ nằm trong tính bình thường (GATT).

It is closely related khổng lồ Generic Attribute Profile (GATT).

31. Nói năng bạo dạn liên hệ chặt chẽ cùng với infobandarpkr.comệc khuyên bảo.

Freeness of speech is closely associated with teaching.

32. Tết Nguim Đán cũng liên hệ chặt chẽ cùng với thuật chiêm tinch.

The Lunar New Year is also closely linked to astrology.

33. Công infobandarpkr.comệc rao giảng với nguyện cầu contact chặt chẽ cùng với nhau

The preaching work and prayer are closely linked

34. Tôi sẽ gửi chúng ta xuống với hỏa lực không hề nhỏ, cực kỳ chặt chẽ.

I'll take you down with huge fire power, very closely.

35. Nó tương quan chặt chẽ đến kỹ năng của hệ quản lý AutoRun.

It is closely related khổng lồ the AutoRun operating system feature.

36. Luật quốc tịch Canadomain authority được nhân song chặt chẽ cùng với Vương quốc Anh.

Canada's nationality law closely mirrored that of the United Kingdom.

37. Cách từ bỏ nền móng là tòa bên xây bằng kỹ năng nài nỉ chặt chẽ tường được kết nối chặt chẽ tòa nhà đối xứng, và nó đã đững vứng bất cứ đụng đất.

The way at the bottom is a confined masonry building, where the walls are tied together, the building is symmetric, & it will stvà up khổng lồ an earthquake.

38. 15 Tình yêu thương tmùi hương và tín nhiệm cậy tương tác chặt chẽ cùng nhau.

15 Love & trust go hvà in hand.

39. Achkan được mặc với chiếc quần hoặc quần hợp chặt chẽ được Điện thoại tư vấn là churidars.

The Achkan is worn with tight fitting pants or trousers called churidars.

40. Để có tác dụng tròn trọng trách này, Hiệp hội cộng tác chặt chẽ với UNESCO.

To fulfill this mission the IPA maintains working relations with UNESCO.

41. Vệ tinh mặt trời cho thấy... các bé trúc bi kiểm soát và điều hành chặt chẽ.

Our satellite infrareds show the animals are fiercely territorial.

42. Vệ tinh hồng ngoại cho biết thêm... mọi nhỏ thụ bi kiểm soát và điều hành chặt chẽ

Our satellite infrareds show the animals are fiercely territorial

43. Chúng bao gồm contact chặt chẽ với tổ chức triển khai này cho mực độ nào?

How extensive sầu is her involvement with this organization?

44. một lần tiếp nữa tôi đề cập lại, tôi sẽ không đưa ra minh chứng chặt chẽ

& once again, I'm not doing a rigorous proof;

45. 3 Điều này cho biết thêm lòng cùng trí có contact chặt chẽ cùng nhau.

3 This indicates that the mind and the heart are closely related.

46. Mặc cho dù solo loài, nó dường như là cực kỳ chặt chẽ tương quan cho Circaetus.

Though monotypic, it appears to be very closely related to Circaetus.

47. Tôi phối kết hợp khôn xiết chặt chẽ cùng với Bộ tổng tđam mê mưu vào dự hình thức đó.

I worked closely with the Joint Chiefs on that bill.

48. Thân thể với trí tuệ của họ tất cả liên hệ chặt chẽ cùng nhau.

Your mind & body toàn thân are closely linked.

49. Chính quyền điều hành và kiểm soát chặt chẽ những kênh truyền thanh hao, truyền hình với ấn phẩm.