Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Chasing là gì

*
*
*

chase
*

chase /tʃeis/ danh từ sự theo xua, sự xua theo, sự săn uống đuổiin chase of: theo đuổilớn give sầu chase: đuổi theo the chase sự săn uống bắna keen follower of the chase: người ham mê đi snạp năng lượng bắn khu vực săn uống phun ((cũng) chace) thụ bị snạp năng lượng đuổi; tàu bị xua đuổi bắt nước ngoài hễ từ snạp năng lượng, săn đuổi xua đuổi, xua đuổikhổng lồ chase all fears: xua xua đuổi hết hồ hết sợ hãi hãikhổng lồ chase oneself (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chuồn, tẩu thoátgo chase yourself!: hãy chuồn đến mau! danh từ (ngành in) khuôn danh từ rãnh (để tại vị ống dẫn nước) phần đầu đại chưng (bao gồm nòng súng) ngoại động từ đụng, trổ, tương khắc (klặng loại) lắp, đínhto chase a diamond in gold: gắn hột kim cưng cửng vào vàng luôn thể, ren (răng, đinh ốc)
bàn rèncắtgiảm renchạmdao cắt rendập nóngđầu cắt renđường rãnhđường soikhấckhắckhíakhuônfloating chase: khuôn nổikhuôn dậpkhuôn đúckhuôn inkhuôn rènlnạp năng lượng renlược renrãnhrãnh cắtrãnh xoirèn dậprèn khuôntheo dõitrổLĩnh vực: xây dựngbắt chỉ ốcrãnh mángGiải ưa thích EN: A passageway, space, or groove sầu in a masonry wall oriented lengthwise, usually vertically, lớn allow ducts, pipes, or wires lớn be routed around, in, or through a building.Giải say đắm VN: Một mặt đường, khoảng hoặc rãnh bên trên một tường xây phía theo theo hướng dọc, thường là thẳng đứng, để cho máng, ống hoặc dây đi xung quanh, lấn sân vào hoặc xuyên thẳng qua nhà.Lĩnh vực: hóa học & đồ vật liệuhào (đặt ống nước)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhrãnh cắt renGiải thích EN: 1. a series of cuts, as on a screw thread, each of which follows the path of the cut before it.a series of cuts, as on a screw thread, each of which follows the path of the cut before it.2. lớn groove sầu or to cut like a screw thread.lớn groove or to cut lượt thích a screw thread.3. khổng lồ decorate surfaces (especially metal) by embossing or engraving.lớn decorate surfaces (especially metal) by embossing or engraving.Giải say đắm VN: 1. Là sêri miếng giảm, nhỏng bên trên vít ren, mỗi cái yêu cầu đi theo đường nét cắt trước đó 2. Để đục rãnh hoặc giảm ren 3.Để trang trí mặt phẳng đặc biệt là kim loại bằng cách thức rập nổi hoặc khắc.chase mortiselỗ mộng rensănsnạp năng lượng đuổisự săn đuổichase Manhatrã Bankbank vận thông (Mỹ, phệ mặt hàng thiết bị ba)chase up a debtor (to...)đòi riết một nhỏ nợ o rãnh, hào (đặt ống nước); khấc, khía
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Conductive Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Conductive

*

*

chase

Từ điển Collocation

chase noun

ADJ. long, short | high-speed | car The film ends with a long oto chase. | police | wild goose He sent us on a wild goose chase (= a tìm kiếm for sth that cannot be found).

VERB + CHASE give, take up The old lady shouted for help và then gave sầu chase. A police officer arrived on the scene and took up the chase. | abandon, give sầu up Exhausted và hungry, the hunters finally gave up the chase. | join (in) Several children joined in the chase.

PREP.. in ~ (of) She ran in chase of the pram.

PHRASES the thrill of the chase What did he really want? Was it just the thrill of the chase?

Từ điển WordNet


English Synonym và Antonym Dictionary

chases|chased|chasingsyn.: drive sầu away follow pursue reject repulse run after