Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú infobandarpkr.com.

Bạn đang xem: Centre là gì

Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Grants will be given khổng lồ establish centres of excellence (= places where a particular activity is done extremely well) in this field of retìm kiếm.

Xem thêm: S/N Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Sn Nghĩa Của Từ Sn Trong Tiếng Việt


in politics, the people in a group who hold opinions that are not extreme but are between two opposites:
Centre (= put at equal distances from the left và right sides of the page) all the headings in this document.
The retailer has a customer service centre in Dundee và distribution centres in Dundee và Livingston.
an area, thành phố, or country which is known for a particular business or activity & where a lot of business, etc. takes place:
commercial/financial/industrial centre Dubai is acknowledged to lớn be the commercial centre of the Middle East.
*

to walk with large, noticeable movements, especially to attract attention or show that you are angry

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infobandarpkr.com English infobandarpkr.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message