Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Bồi thường tiếng anh là gì

*
*
*

Xem thêm: Gift Code Bảo Bối Thần Kỳ H5 Mới Nhất Tháng Năm, Code Bảo Bối Thần Kỳ H5

tiền bồi thường
*

daily subsistence allowanceindemnificationpenaltytiền bồi thường sa thảitermination indemnitytiền bồi hoàn tàn phếcompensation for disabilitychi phí bồi hoàn tai nạncompensation of injury
cash indemnityclaimđòi tiền bồi thường thiệt hại: claim for damagesthanh toán chi phí bồi thường: clayên settlementtrả lại sản phẩm không có chi phí bồi thường: return for no claimtrả chi phí bồi thường: clayên ổn paymentcompensationchi phí bồi thường cho những người lao động: workmen"s compensationtiền bồi hoàn về việc hồi lại: denied boarding compensationcompensatory paymentsự trả tiền bồi thường: compensatory paymentdamagesđòi tiền đền bù thiệt hại: clalặng for damagesgiảm vơi chi phí bồi hoàn thiệt hại: mitigation of damageskết luận cho hưởng trọn tiền bồi thường thiệt hại: award damages (lớn ...)sự đem được chi phí bồi thường: recovery of damagessự xác định nút chi phí bồi thường thiệt hại: assessment of damagestiền bồi hoàn (thiệt hại) sệt biệt: special damageschi phí bồi hoàn bù đắp: aggravated damageschi phí đền bù bù đắp: compensatory damageschi phí đền bù không định trước: unliquidated damageschi phí bồi thông thường sẽ có tính trừng phạt để làm gương: exemplary damageschi phí bồi hoàn danh dự: contemptuous damageschi phí đền bù danh nghĩa: nominal damageschi phí đền bù sệt biệt: special damagestiền đền bù định trước: liquidated damageschi phí bồi thường gián tiếp: indirect damagestiền đền bù bớt nhẹ: mitigated damageschi phí bồi hoàn hậu quả: consequential damagestiền bồi thường ko định trước: damages at largechi phí bồi hoàn cơ chế định: statutory damageschi phí đền bù pháp định: statutory damagestiền bồi hoàn răn đe: exemplary damageschi phí bồi thường thật sự: substantial damagestiền bồi thường thiệt hại: damagestiền bồi hoàn thiệt sợ có tính trừng phạt: punitive damageschi phí bồi thường thiệt sợ hãi có tính trừng phạt: vindictive damagestiền bồi hoàn thông thường: ordinary damageschi phí bồi thường thông thường: general damageschi phí đền bù thực tế: real damagestiền đền bù tổn thất: damages for losschi phí bồi hoàn tổn định thất thực tế: substantial damagestiền đền bù trừng phạt: aggravated damagestiền bồi hoàn tượng trưng: nominal damagestiền đền bù vi phạm hòa hợp đồng: damages for breach of contracttổng thể chi phí đền bù được TANDTC cho phép: real damagestổng số tiền bồi hoàn tổn thất khái quát: general damagesindemnificationindemnityđối kháng bảo hiểm tiền bồi hoàn của fan thầu khoán: contractor"s indemnity insurance policychi phí đền bù (tổn định thất) chiến tranh: war indemnitychi phí bồi thường bảo hiểm: insurance indemnitytrả chi phí bồi thường: indemnity paymentindirect damagestiền bồi thường con gián tiếp: indirect damagespaymentsự trả chi phí bồi thường: compensatory paymentsự trả chi phí bồi thường: payment of claimstrả tiền bồi thường: clayên ổn paymenttrả tiền bồi thường: indemnity paymentrecompenseluật pháp tiền phạt, tiền bồi thường (của một đúng theo đồng)forfeit clauseđiều khoản trả chi phí bồi thườngloss payable clause1-1 bảo đảm tiền bồi hoàn định trướcagreed value policydự trữ chi phí bồi hoàn thiệt hạiloss reservelệnh trả tiền bồi thườngloss ordernấc tiền bồi thườngloss ratiomức giá, tiền pphân tử, tiền đền bù bốc tháo lờ lững của bến cảngwharf demurragequyền lựa chọn chi phí bồi thườngsettlement optionssự đem được tiền bồi thườngrecovery of damagechi phí bồi hoàn (của bên) thất kiệncondemnation moneytiền bồi hoàn bảo hiểminsurance benefittiền đền bù bảo hiểminsurance moneytiền bồi thường bảo hiểminsurance proceedstiền bồi hoàn chiến tranhreparationschi phí bồi thường cuộc chiến tranh (mà nước đại bại trận cần trả)reparation