Vũ khí Hư Không là nhánh khí giới PvE new vào phiên bản cập nhật Thành phố Quân Phong và được nâng cấp lên từ vũ trang Tinc Vân cấp cho 10, 11, 12 khớp ứng cùng với cấp cho 1, 2, 3 của vũ khí Hư Không. Cũng giống hệt như trang bị Tinch Vân, trang bị Hư Không gồm 2 một số loại là vũ khí Thiên Không và vũ trang Vũ Trụ.

Bạn đang xem: Học viện blade & soul


*

Vũ khí Thiên Không

*

Vũ khí Vũ Trụ

Cách lấy

Các Võ hiệp rất có thể bnóng Ctrl + I trong game để tra cứu giúp phương thức nâng cấp vũ trang tự Tinh Vân lên Hư Không.

Xem thêm: " Lầy Là Gì Và Vì Sao Giới Trẻ Chê Nhau Là Chơi Lầy, Chơi Lầy Tiếng Anh Là Gì

*

Nâng cung cấp từ trang bị Tinh Vân cấp cho 10

*

Nâng cung cấp tự khí giới Tinch Vân cung cấp 11

*

Nâng cấp cho từ vũ khí Tinh Vân cấp 12

*

Vũ khí Thiên Không cùng vũ khí Vũ Trụ

Kiếm Sư

*

*

Võ Sư

*

*

Pháp Sư

*

*

Cuồng Long

*

*

Sát Thủ

*

*

Triệu Hồi Sư

*

*

Kiếm Vũ

*

*

Thuật Sư

*

*

Khí Công Sư

*

*

Nâng cấp

Vũ khí Thiên Không cùng khí giới Vũ Trụ rất có thể đảo sang lại khi đạt cấp cho 3 với cấp cho 6.

*

Vũ khí Hư Không cấp cho 6 rất có thể upgrade thành trang bị Vua Quạ cấp cho 6.

*


Bình luận:


*
*

*
*
*