Blade and Soul Việt Nam - Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được nâng cấp trường đoản cú vũ khí Hổ Phách sinh sống cấp 10, 11 hoặc 12.

Quý Khách đang xem: đá tranh bị khai sáng bnsBlade & Soul Việt Nam

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm gọi game

Blade & Soul nước ta – Vũ khí Thiên Thạch là khí giới được upgrade tự khí giới Hổ Phách sinh sống cấp 10, 11 hoặc 12. Lúc chúng ta download khí giới Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, chúng ta cũng có thể nâng cấp lên vũ khí Tinh Vân tương ứng ngơi nghỉ cấp 1, 2, 3 tương xứng. Khi tăng cấp, khí giới Tinch Vân đang bỗng dưng chuyển thành vũ khí Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguim liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Nguyên ổn liệu

-50 Mhình họa Tinh Vân-200 Kết tinh Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-20 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 2

Nguyên ổn liệu – ví như bạn đang mua vũ trang Hổ Phách cấp 11

-25 Mhình ảnh Tinh Vân-200 Kết tinch Linh Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – nếu bạn sẽ thiết lập trang bị Sao Băng cung cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguyên ổn liệu – nếu bạn đang cài đặt tranh bị Hổ Phách cung cấp 12

-10 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinh Linh Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – trường hợp bạn đã download vũ khí Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 4

Ngulặng liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 5

Ngulặng liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 6

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 7

Nguim liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 8

Nguyên liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 9

Nguim liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 11

Nguyên liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguim liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng