(Loạt bài xích về thi nhập tịch Hoa Kỳ)

Mười tu chính án trước tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ điện thoại tư vấn là gì?

Câu hỏi rộp vấn:

🔊 Play What bởi we hotline the first ten amendments to the Constitutions?Mười tu thiết yếu án thứ nhất được gọi là gì?

Đáp án:

🔊 Play The Bill of Rights(Tuyên ngôn Nhân quyền)

Thông tin bửa sung:

🔊 Play The Bill of Rights is the first 10 amendments to the Constitution.

Bạn đang xem: Bill of rights là gì

When the Framers wrote the Constitution, they did not focus on individual rights. They focused on creating the system and structure of government.

Many Americans believed that the Constitution should guarantee the rights of the people, và they wanted a list of all the things a government could not vì chưng. They were afraid, that a svào government would take away the rights people won in the Revolutionary War.

James Madison, one of the Framers of the Constitution, wrote a danh mục of individual rights and limits on the government. These rights appear in the first 10 amendments, called the Bill of Rights.

Some of these rights include freedom of expression, the right lớn bear arms, freedom from search without warrant, freedom not to be tried twice for the same crime, the right khổng lồ not testify against yourself, the right to lớn a trial by a jury of your peers, the right to an attorney, and protection against excessive sầu fines and unusual punishments.

The Bill of Rights was ratified in 1791.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Mcp Là Gì ? Tại Sao Giải Pháp Tại Sao Giải Pháp

Tuim ngôn Nhân quyền là 10 Tu chính án trước tiên của Hiến pháp.

Khi các Người sinh sản khung Hiến pháp đặt cây bút viết phiên bản Hiến pháp này, chúng ta ko tập trung vào các quyền cá thể. Họ tập trung vào câu hỏi tạo thành khối hệ thống cùng cơ cấu của chính phủ nước nhà.

hầu hết người Mỹ có niềm tin rằng Hiến pháp cần bảo đảm các quyền của dân chúng, cùng người ta muốn gồm một list toàn bộ các điều cơ mà một cơ quan chỉ đạo của chính phủ cấp thiết có tác dụng. Họ lo sợ rằng một cơ quan chỉ đạo của chính phủ dạn dĩ đã tước đoạt giành đầy đủ quyền nhưng nhân dân vẫn giành được vào cuộc Cách mạng Mỹ.

James Madison, một trong những Người tạo thành size Hiến pháp, vẫn viết một danh sách các quyền cá thể cùng giới hạn của chính phủ nước nhà. Những quyền này xuất hiện vào mười Tu bao gồm án thứ nhất, được hotline là Tuyên ổn ngôn Nhân quyền.

Một số các quyền này bao gồm thoải mái ngôn luận, được sở hữu vũ khí, không trở nên thăm khám xét vô lý, không xẩy ra xét xử nhì lần đến và một tội, quyền không trường đoản cú cáo buộc, quyền được xét xử do một bồi thđộ ẩm đoàn tất cả những người tương đương, quyền có quy định sư, với bảo đảm an toàn hạn chế lại hình phạt tàn ác với bất bình thường.

Tulặng ngôn Nhân quyền được phê chuẩn chỉnh năm 1791.

100 civics questions quiz:


Hướng dẫn làm cho bài quiz:

Số câu hỏi: 10 câu bất kỳ trong tổng thể 85 câu, bố trí không theo đúng trình tự thắc mắc trong Hướng dẫn của Slàm việc Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

quý khách hoàn toàn có thể vấn đáp từng thắc mắc theo trình từ bỏ mang lại sẵn của bài xích quiz, hoặc kích lựa chọn câu hỏi bạn muốn vào danh sách câu hỏi.

Kích con đường link “Xem phân tích và lý giải chi tiết tại đây” vào phần câu trả lời để thấy giải thích cụ thể về thắc mắc cùng câu trả lời.

Điểm đạt trên infobandarpkr.com: vấn đáp đúng ít nhất 8/10 thắc mắc. quý khách hàng buộc phải trả lời không còn 10 câu hỏi để hoàn thành bài xích Quiz.

Điểm đạt vào vấn đáp thực tế Lúc thi nhập tịch: bạn sẽ chỉ bắt buộc vấn đáp 10 câu ngẫu nhiên, cùng chỉ cần vấn đáp đúng 6/10 thắc mắc ngẫu nhiên đó là đạt được.

Bài viết liên quan