Bài viết này đang reviews cho chúng ta về hầu như bí quyết Hồng Môn của Võ Sư cùng đồ vật từ ưu tiên học tập những bí kíp.

Bạn đang xem: Chia sẻ cách kiếm cuốn bí thuật thất truyền blade and soul

Bí cấp tốc Tuyệt Thế – Quyển 1

*

Võ Sư hệ Gió

*

Võ Sư hệ Lửa

Bí gấp Tuyệt Thế – Quyển 2

*

Võ Sư hệ Gió và Lửa

Bí gấp Võ Thần – Quyển 1

*

Võ Sư hệ Gió

*

Võ Sư hệ Lửa

Bí kíp Võ Thần – Quyển 2

*

Võ Sư hệ Gió

*

Võ Sư hệ Lửa

Bí gấp gáp Dịch Vương – Quyển 1

*

Võ Sư hệ Gió và Lửa

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 2

*

Võ Sư hệ Gió Nhánh 1

*

Võ Sư hệ Gió Nhánh 3

*

Võ Sư hệ Lửa Nhánh 1

*

Võ Sư hệ Lửa Nhánh 3

Bí cấp tốc Hoán Quỷ – Quyển 1

*

Nhánh 1

Bí gấp Hoán thù Quỷ – Quyển 2

*

Nhánh 2

*

Nhánh 3

Bí cấp bách Hồng Môn

*

Nhánh 1

*

Nhánh 2

*

Nhánh 3

Các bí kíp ưu tiên học

PvE:

Võ Sư hệ Gió:

Bí cấp bách Dịch Vương – Quyển 2.

Bí gấp rút Tuyệt Thế – Quyển 1.

Bí cấp bách Hoán Quỷ – Quyển 2.

Võ Sư hệ Lửa:

Bí gấp rút Dịch Vương – Quyển 2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Hạng Mục Công Trình Tiếng Anh Là Gì ? Bạn Có Biết?

Bí kíp Võ Thần – Quyển 2.

Bí cấp tốc Hân oán Quỷ – Quyển 2.

PvP:

Bí gấp Hồng Môn

Bí gấp gáp Võ Thần – Quyển 1.

Bí gấp Hoán Quỷ – Quyển 1.


Bình luận:


*
*

*
*
*