Số vừa phải, nấc trung bình; sự ước lượng vừa phải each of us eats nine kilos of rice per month on average vừa đủ thì mỗi người chúng ta ăn uống chín cam kết gạo mỗi tháng to lớn take (strike) an average đem số vừa phải below the average dưới trung bình above sầu the average trên mức độ vừa phải thường thì, vừa yêu cầu, theo tiêu chuẩn chỉnh thông thường an average man fan thỉnh thoảng of average height gồm chiều cao vừa đề nghị (trung bình) man of average abilities người có công dụng nhiều khi Tính trung bình; đạt vừa đủ là, mức độ vừa phải là to average a loss tính trung bình số thiệt sợ to average six hours a day thao tác làm việc vừa phải là sáu tiếng một ngày vừa đủ at the average ở mức trung bình; above average bên trên vừa phải arithmetic average trung bình cộng geometric (al) average vừa phải nhân ( ab ) process average cực hiếm trung bình của quy trình progressive average (những thống kê ) dãy gần như trung bình mẫu mã weighted average (những thống kê ) (giá bán trị) mức độ vừa phải bao gồm trọng số quý hiếm vừa đủ average value theorem định lý cực hiếm trung bình quadratic average value quý giá vừa phải toàn pmùi hương nấc vừa đủ above average trên nấc vừa đủ at the average ở tầm mức mức độ vừa phải average field-strength màn chơi nấc mức độ vừa phải của trường average cấp độ of the ground nấc mức độ vừa phải của phương diện đất average modulation depth nút trung bình biến chuyển điệu average signal level nút vừa phải của biểu thị effective average nút vừa phải hiệu lực thực thi hiện hành geometrical average nấc vừa đủ nhân số vừa phải average error không đúng số trung bình average fading frequency tần số trung bình tắt dần average frequency tần số vừa đủ average frequency spectrum phổ tần số vừa đủ average value of a signal trị số vừa phải của biểu thị geometric average số vừa đủ nhân one second average trị số mức độ vừa phải theo giây số bình quân Associated Press Average of 60 Stocks số bình quân 60 một số loại CP của Liên hiệp Báo chí Mỹ average of relatives số bình quân kha khá đánh giá average số bính quân mỗi kiểm số compound average số trung bình kxay Dow Jones Stoông chồng Average (index) Chỉ số trung bình Dow Jones (của Thị trường chứng khoán Mỹ) moving average số trung bình di động (thống kê) Nikkei Stoông chồng Average Chỉ số bình quân Nikkei on the average theo số bình quân stoông xã average chỉ số trung bình bệnh khân oán CP stoông xã price average số bình quân giá bán bệnh khoán utility average chỉ số trung bình Dow jones phần đông ngành hình thức công cộng wage average cơ cấu, số bình quân chi phí lương weighted average số bình quân gia quyền, sẽ chỉnh bình số mức độ vừa phải average sum tổng số mức độ vừa phải moving average số vừa phải động ratio-to-moving average method phương pháp tỉ số-vừa đủ tđuổi rough average số vừa đủ gần đúng rough average số vừa đủ ước đạt strike an average tính đem số vừa phải strike an average (to…) tính mang số mức độ vừa phải yearly average số trung bình hàng năm

Bạn đang xem: Average nghĩa là gì trong tiếng anh?

Bài Viết: Average Là Gì – Average Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://infobandarpkr.com Average Là Gì – Average Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


Related


Xem thêm: Quality Release Date Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

About The Author
*

Là GìThư điện tử Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của tôi, gmail, cùng trang web trong trình duyệt này mang lại lần bình luận tiếp đến của mình.