1 Phần mềm autocad là gì?3 Một số tính năng của phần mềm Autocad 2010 Full5 Review những tính năng mới autocad 2010:

Phần mềm autocad là gì?

Theo wikipedia AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM. Ngược lại, phần nhiều phần mềm vẽ kĩ thuật thời này được sử dụng trên thiết bị đầu cuối đồ họa (graphics terminal) nối với máy tính lớn hay máy trạm.

✅ ✅ ✅Link DRIVER TẢI AUTOCAD ✅ ✅ :